Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Høring av "Forskrift om hundehold, Sigdal kommune"

Sigdal kommune skal foreta en revidering av "Forskrift om hundehold, Sigdal kommune" og sender med dette saken på høring. 

Bakgrunnen for at kommunen nå foretar en revidering av lokal hundeforskrift er at fylkesmannen har varslet at § 3 i dagens forskrift har en for rund formulering, og at den går utover det hjemmelsgrunnlaget kommunen har til å sette båndtvangsbestemmelser etter hundelovens § 6.

 

Saken ble behandlet i Hovedutvalg for næring og drift 19. november 2020.

Samlet saksfremlegg kan leses her.

Saksdokumenter er sendt direkte til aktuelle høringsinstanser.

Høringsinnspill må være skriftlig og merkes med saksnr. 20/1399. Høringsinnspill sendes på epost til post@sigdal.kommune.no eller pr post til Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

Høringsfrist er 5. januar 2021

 

Høringsbrev

Saksframlegg

Forslag til endring i forskrift