Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Høring i forbindelse med skoledagsorgansieringen

Her ligger høringsnotatet i forbindelse med skoledagsorganiseringen i Sigdal kommune.

Vedlagt følger også følgebrev.

Alle innspill sendes digitalt til Sigdal kommune og høringsfristen er satt til 18.03.2019.

En evt. endring i skoledagsorganiseringen fra skoleåret 2019/2020 vil resultere i endret SFO tilbud, noe som igjen vil kreve oppdatering av vedtektene for SFO. Det vil derfor i tilknytning til denne høringen også legges frem et forslag til revisjon av dagens SFO vedtekter.