Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Høring på lokal forskrift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Sigdal kommune publiserer med dette høring på lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Likelydende forskrifter er lagt ut på høring for alle kommunene som er deleiere av Drammensregionens Brannvesen IKS.

Etter endt høring skal forskriften behandles i eierkommunenes folkevalgte organ. Formålet med høringen er å opplyse saken, forberede berørte på hva som kan bli vedtatt, gi berørte mulighet til å påvirke saksutfallet og bidra til å samordne regelverk og andre offentlige tiltak.

 

Forslaget til gebyrforskrift for kommunene i Drammensregionens brannvesen innebærer ikke endringer av dagens praksis eller priser, men er en formalisering av eksisterende praksis.

 

Innspill til forskriften sendes DRBV: drbv@drbv.no for behandling innen 13. oktober.

Forskriftsdokuemntene kan du lese her:
Høringsdokument
Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg