Høring - Sti- og løypeplan i Sigdal kommune

Det er utarbeidet et sommerkart og et vinterkart i forbindelse med revideringen av kommunens sti- og løypeplan. Kommunen ba om innspill på kartgrunnlaget før sommeren, og har nå laget nye kart. Kartene er utarbeidet med bakgrunn i data fra den offentlige turrutedatabasen, skisporet.no, ut.no, eksisterende sti- og løypeplan fra 2010 og innkomne innspill.

 

Mer info finnes her.

Høringsfrist er 17. oktober 2021