Høring til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging 2020

Sigdal kommune arbeider for at innbyggere skal få tilbud om høyhastighetsbredbånd. Det er fremdeles mange områder som trenger et bredbåndsløft og det arbeides for å bedre bredbåndsdekningen år for år. Kommunen planlegger derfor å søke om statlig tilskudd til bredbåndsutbygging i 2020 og ønsker innspill.

Områder som kan motta støtte er de som mangler høyhastighetsbredbånd (30Mbit/s), ikke er kommersielt lønnsomme og det ikke foreligger konkrete utbyggingsplaner de kommende tre årene. Midlene skal dekke husstander og virksomheter i de geografiske områdene. I 2020 planlegger kommunen å søke om midler til følgende områder:

1.       Enger–Narum (kart)

2.       Eidalsroa–Bjøreskogvegen (kart)

3.       Vestsideveien (Velstad-Ebbesberg) (kart)

4.       Grasvik–Strand (kart)

 

Områdene det søkes om støtte til er svært kostbare pr. husstand/virksomhet. Prosjektene er tenkt som et «spleiselag» hvor bidrag fra kommunen, staten, utbygger og innbyggere er avgjørende for å realisere utbygging. Det kan derfor bli nødvendig med høyere anleggsbidrag enn normal listepris fra bredbåndstilbydere i tettbygde strøk og dugnadsinnsats, f.eks. graving på egen tomt og organisering av dugnad i grenda.

 

Innspill og engasjement fra innbyggere, grendelag og organisasjoner bidrar til å utarbeide en sterk søknad! Gå gjerne sammen flere og beskriv eller mål dekningen der dere bor, ønsker og behov for bredbånd. Skriv også gjerne om mulighet og ønske om å yte dugnadsinnsats og dersom du har informasjon om tilgjengelig infrastruktur i området.

 

Du kan måle din nettfart hjemme ved å benytte www.nettfart.no eller laste ned applikasjonen «Nettfart mobil» fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Informasjonen du generer, sendes inn automatisk. For å få en mest mulig nøyaktig måling bør du benytte kablet nett eller stå nærme routeren og sørge for at annet utstyr ikke laster opp/ned, eventuelt er avslått. Hvis du bruker nettbrett eller mobil må GPS-posisjon være påslått og du må være tilkoblet ditt trådløse hjemmenett (WLAN). For mer info, se Nettfarts hjemmeside.

 

Innspill merkes med «Nkom 2020» og sendes til bredband@sigdal.kommune.no innen mandag 25. mai.

 

Innspill som legges på Facebook vil ikke bli besvart eller kommentert, men tas med i det videre arbeidet.