Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Høringsfrist 18. mars 2019

Hovedutvalget for næring og drift vedtok 24.01.2019 å legge reguleringsplan for Springhaug ut på offentlig etteryn.
Fristen for innspill er 18.03.2019.

Informasjon finner du her.