Høringsuttalelser - kommunedelplan for tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum 2019-2023