Hovedopptak barnehageåret 2022/2023

Ønsker du barnehageplass med oppstart i perioden august til november 2022? Da må du huske å søke innen fristen som er 01.02.2022.

Ønsker du oppstart etter 30. november, kan du vente med å sende inn en søknad til senere, da søknader som gjelder for perioden desember 2022/ våren 2023 vil bli behandlet ved et evt.suppleringsopptak. Et suppleringsopptak forutsetter at det er ledige plasser i barnehagen.

Det er viktig at at du setter opp og prioriterer flere alternative barnehager i kommunen.

Ønsker du å endre en barnehageplass du allerede har i Sigdal eller vil bytte barnehage er fristen som over.

Informasjon om rett til plass finner du her.