Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Hovedopptak barnehageåret 2022/23

Ønsker du barnehageplass med oppstart i perioden august til november 20221? Da må du huske å søke innen fristen som er 01.02.2022.
Ønsker du oppstart etter 30. november, trenger du ikke søke ved hovedopptaket. Søknader som gjelder for perioden desember 2021/ våren 2022 vil bli behandlet ved et evt.suppleringsopptak. Et suppleringsopptak forutsetter at det er ledige plasser i barnehagen.
Ønsker du å endre en barnehageplass du allerede har i Sigdal eller vil bytte barnehage er fristen som over.

Informasjon om rett til plass finner du her.

NB: 
Det er viktig at dere setter opp og prioriterer flere alternative barnehager i kommunen.