Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Hva er frisklivssentralen i Sigdal?

På Frisklivssentralen kan du få hjelp til å gjøre en endring som er bra for helse di.
Tenker du på å bli mer aktiv? Gjøre kosholdsendringer? Slutte med tobakk? Du får en plan for hvordn du kan nå målet ditt.

For hvem:
Voksne som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom som for eksempel høyt blodtrykk, høyt kolestrol, psykiske plager, diabetes 2, før eller etter sykehusinnleggelse, muskel og skjelettplager eller annet.

Hvordan:
Ta kontakt selv, eller prat med legen din om oppføling på Frisklivssentralen. Det settes opp en helsesamtale og planlegges en oppfølging som varer i 12 uker eller mer ved behvo. Alle samtaler er gratis og uten egenandel.