Hva er prosedyren ved smitte av koronavirus?

De som avgir positive prøver i Sigdal blir kontaktet av Sigdal kommune. Den som er smittet skal oppgi alle den har vært i kontakt med som beskrevet under nærkontakt i henhold til definisjon av nærkontakt. 

 

De den smittede har vært i kontakt med blir kontaktet forløpende. Disse må ha tålmodighet ang. oppringning, da dette kan ta litt tid. Ingen skal trenge å ringe helsestasjonen da det vil forsinke deres jobb med å iverksette smittesporing. Det vil si at helsestasjonen ringer fortløpende opp alle nærkontakter til smittede personer.  

 

 

Definisjon av nærkontakter (høyrisikoeksponering)FHI 12.3.2020

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut. Man regnes som nærkontakt i 14 dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Med tett kontakt menes:

  • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19.

  • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsning) en som er bekreftet syk med covid-19.

  • Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.

  • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19.

  • Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand.

  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr

  • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.

  • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19.