Idrettsrådet

Idrettsrådet er et fellesorgan for idrettslagene i komunen. Idrettsrådet arbeider for best mulig forhold for idretten i kommune og er sammensatt av representanter fra de ulike idrettslagene.

Oppgavene er blant annetå prioritere spillemiddelsøknader, fordele kommunens kulturmidler mellom idrettslagne, fordele lokale aktivitetsmidler, informere om og legge til rette for Buskerud Idrettskrets og Norges Idrettsforbunds aktiviteter som kurs og konferanser etc.

Idrettsrådet i Sigdal har 3-4 fellesmøter i året som går på rundgang hos idrettslagene i bygda der aktuelle temaer tas opp.

Idrettsrådet 2018/2019:

Leder:  Christian Haugen
Nestleder  Tone Besserud
Sekretær  Ellen Anne Bye
Kasserer  Christoffer Reistad
Styremedlem  Guro Thingelstad og Magnus Ulberg
Ungdomsrepresentanter  Hanna Hunstad og Stina Vinnord

Kontaktinformasjon:
Leder Christian Haugen
chrhaugen2@hotmail.com 
Tlf. 926 35 504