Informasjon for besøkende til Sigdalsheimen

Det oppfordrer til å unngå besøk på Sigdalsheimen de 10 første dagene etter reiser i ferien

Vi har fortsatt en pågående pandemi. Det er per d.d fortsatt ikke påvist smitte i Sigdal kommune, men vi ser at smitten blomstrer opp igjen i landet, og vi må være ekstra varsomme i tiden fremover. Vi ber dere alle være ekstra oppmerksomme på symptomer, enten dere har vært på ferie i utlandet, hatt Norgesferie eller vært på arrangementer o.l med mange mennesker samlet. Alle med symptomer på Covid-19 må umiddelbart ta kontakt med legesenteret for rask testing. Det samme gjelder om du har vært i nærkontakt med bekreftet smittet/smittemiljøer.

Vi oppfordrer til å unngå besøk på Sigdalsheimen de 10 første dagene etter hjemkomst hvis du har vært på ferie i utlandet, uavhengig om du har vært i et «grønt» eller «rødt» land,  eller du har vært på mye befolkede steder/attraksjoner i Norge i sommer. Vær også svært varsom med å besøke personer i risikogrupper i omsorgsboliger og ellers rundt i samfunnet. Ellers er rutinen for besøk på Sigdalsheimen som før. Ta kontakt med personalet og avtal på forhånd.

Omsorg eldre-