Informasjon fra apotekene i Modum

Informasjon til beboere i Sigdal, Krødsherad og Modum

Apotek 1 Modum:
- Maks 5 kunder om gangen
- Vektere sørger for at dette overholdes
- Ordinære åpningstider

Apotek 1 Vikersund:
- Maks 5 kunder omgangen
- Reduserte åpningstider: hverdager kl. 10.00 - kl. 14.00, lørdager kl. 10.00 - kl. 14.00 grunnet bemanningssituasjonen
- Ordinære åpningstider fra mandag 30. mars. Ny bestyrer på plass.

Vitusapotek Vikersund:
- Mks 3 kunder om gangen.
- Kundene blir hentes inn en og en av personalet
- Reduserte åpningstider: hverdager kl. 10.00 - kl. 1600 og lørdag kl. 10.00 kl. 14.00.
- Faste ansatte og vikarer deles inn i to lag, som jobber på skift for åsikre motstenging grunnet karantene/sykdom.
  Vurderes fortløpende hvor lenge dette tiltaket opprettholdes.

NB! Følg oppmerking og personalets instrukser i apoteket for å redusere smitterisiko i størst mulig grad.

 

Restriksjoner for utlevering

Det skal gå minst 2 ½ måned mellom uttak av fast medisin, gitt at utleveringen var på tre måneders forbruk.
For insulin, metformin og prednisolon skal det kun utleveres for 1 måned.
Vent til du har igjen medisiner for 1-2 uker før du ber om ny porsjon.

Se full oversikt over restriksjoner på Statens Legemiddelverk sin nettside: https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/parallelleksport-meldeplikt-og-rasjonering-i-forbindelse-med-covid-19

Målet er å sikre rettferdig fordeling av de legemidlene som er tilgjengelige, og unngå hamstring.

Ikke oppsøk apotek dersom du er i karantene eller isolasjon

Be en du ikke har hatt fysisk kontakt med om å hente for deg. Send med en fullmakt:

http://www.apotek.no/Files/Filer_2013/%C3%85pne%20sider/Om%20apotek/Informasjonssikkerhet/A4_fullmakt.pdf

Ta gjerne i bruk digital fullmakt:

https://www.vitusapotek.no/livsstil-og-kosthold/resept/digital-fullmakt/a/A85009

Apotek 1 Modum og Apotek 1 Vikersund godtar også den digitale fullmakten fra Vitusapotek i denne perioden. OBS! Legitimasjonen til den man henter for skal medbringes fysisk.

Er du i risikogruppe bør du ikke komme på apoteket selv

Til tross for tiltakene som er satt i verk, kan vi ikke garantere at det er uten smitterisiko å komme til oss.
Følg samme råd for de som er i karantene eller isolasjon. Få noen andre til å hente for deg, og send med fullmakt.

Når kan jeg ringe apoteket?

Ring dersom du er i karantene, isolasjon eller i risikogruppe, og lurer på hvordan du skal få tak i medisinene dine.
Ring oss dersom Handlehjelpen Modum skal hente for deg, dersom du ikke får lagt inn bestillingen på nett og lagt inn en kommentar om det der.
Ring dersom du skal ha sendt medisiner til Sigdal eller Krødsherad, når legekontoret ikke har lagt inn bestilling om sending for deg. Men sjekk først at du ikke er for tidlig ute, og at du har gyldige resepter tilgjengelig.

IKKE ring angående lagerstatus eller for å høre om nye resepter har kommet.

Bestill på nett

Alle apotekene har en løsning for å bestille på nett.

Gå inn på www.apotek1.no eller på www.vitusapotek.no.

OBS! Grunnet stor pågang har ikke apotekene anledning til å prioritere disse så høyt som man vanligvis gjør. Det kan gå 1-2 dager før man får svar om at bestillingen er klar eller under behandling. Haster det, så må man heller komme på apoteket eller ringe.

Sjekk lagerstatus selv

www.apotek1.no eller www.vitusapotek.no

Det fungerer likt på begge nettsidene. Søk opp legemiddelet eller varen. Gå inn på varen. Velg Sjekk tilgjengelighet i apotek. Søk opp f.eks. Vikersund, så får du opp svar på om varen er på lager eller ikke.

Be en venn eller bekjent om hjelp til å sjekke på nett hvis du ikke får det til selv.

Sjekk selv om du har gydig resept

Gå inn på www.helsenorge.no og logg deg inn med Bank-ID.

Der kan du også se når du hentet ut medisiner sist. En annen måte å sjekke når du hentet sist er å se på datoen på etiketten fra apoteket.

Hvorfor må jeg finne ut så mye selv?

Akkurat som resten av helsevesenet, har apotekene hatt en voldsom pågang grunnet koronaviruset. Det er derfor viktig at alle avlaster det de kan, i form av å vente til de har et reelt behov for påfyll, og ved å sjekke lager og resepter. På den måten kan vi på apotekene hjelpe de som har behov for det her og nå, og vi unngår lange køer, både i apotek og på telefon.

Den beste måten vi kommer oss gjennom denne spesielle situasjonen på, er ved at alle bidrar med å avlaste hverandre der vi kan. Vi ønsker å være her for dere hele veien gjennom, og da er vi avhengige av at alle tar forholdsregler og viser hensyn. Vi setter stor pris på alt dere bidrar med!

Hilsen alle medarbeiderne ved

Apotek 1 Modum              tlf 32 78 18 40

Apotek 1 Vikersund          tlf 32 78 18 80

Vitusapotek Vikersund     tlf 32 78 14 10