Informasjon om gjenåpning av kommunehuset

Det gis anledning for en til en besøk med saksbehandler etter avtale fra og med 01.06.2020. I samråd med kommuneoverlegen har kriseledelsen avgjort å holde kommunehuset stengt for ekstern møtevirksomhet på dag- og kveldstid inntil 01.08.2020. I tråd med den overordna planen for gradvis gjenåpning, skal ansatte primært gjennomføre møter digitalt. Det tas forbehold om mulighet for endringer på kort varsel dersom smittesituasjonen skulle tilsi dette.