Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Informasjon om gjerdebruk og hytter

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

  • Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel.
  • Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.

 

Mattilsynet kan gi den ansvarlige for et farlig gjerde pålegg om nødvendige tiltak. Dersom nødvendige tiltak ikke etterkommes, kan Mattilsynet selv iverksette tiltak.

 

Vedlikehold

  • Har du satt opp gjerde, er det ditt ansvar at det holdes ved like og ikke er farlig for husdyr. Et nettinggjerde som ligger halvveis nede eller et strømgjerde uten strøm kan være en felle der dyra setter seg fast.
  • Et dårlig vedlikeholdt gjerde kan også føre til at husdyr kommer inn på hyttetunet, men ikke ut igjen, med det resultat at de tørster i hjel.

 

Strømgjerder bør unngås da de krever jevnlig/daglig tilsyn

Elektriske nettinggjerder med tynne plast- eller glassfiberstenger som stikkes løst ned i bakken må unngås. Elektriske nettinggjerder uten strøm kan fungere som fiskegarn og være dødsfeller for sau.

Du kan også lese om Farlege gjerder for dyr på Mattilsynets hjemmeside

 

Husk også:

  • Er eventuelle verandautspring eller lignende slik at ikke husdyr går seg fast under der?
  • Er dører på uthusene sikret slik at ikke husdyr får dem opp og kan bli stengt inne?

 

Plan- og bygningslova og regler om gjerding

I Sigdal kommune er det som hovedregel ikke tillatt å gjerde inn hytta. Sjekk reguleringsplanen for det området du har hytte i. Det kan imidlertid søkes om dispensasjon fra disse reglene jf. Retningslinjer for gjerdehold i Sigdal kommune, vedtatt av kommunestyret 25.06.2020.