Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Skjermbilde-Covid-19

INFORMASJON OM KORONA

Flytskjema 08.04.2022.jpg

 BeanB 6g 97g XAAAAABJRU 5ErkJggg==

Informasjon ovenfor kan du laste ned her.

 

Oppdatering beredskapsledelsen 08.04.2022.
Ny koronastrategi
Pandemien er nå i en annen fase. På tirsdag 05.04.2022 offentliggjorde regjeringen en ny og langsiktig koronastrategi for å normalisere hverdagen. Les den her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-strategi-og-beredskapsplan-for-handteringen-av-covid-19-pandemien/id2907427/ Regjeringens beredskapsplan vil ha en varighet frem til juni 2023.
I korte trekk innebærer den nye strategien at vi må fortsette å leve med koronaviruset framover som en del av vår normale hverdag, på lik linje med annen sykdom som influensa m.m.  Flere smittevernråd og anbefalinger er også endret, herunder anbefalingen om isolasjon i 4 dager er fjernet og erstattet med et generelt råd om å være hjemme når man er syk. Men pandemien er på ingen måte over. Det er stor usikkerhet om smitteutviklingen, hvilke virusvarianter vi kan møte og når en ny variant kan oppstå. Derfor er det fortsatt behov for god overvåking og beredskap slik at en uheldig utvikling kan oppdages, vurderes og håndteres tidlig.

Målet med den videre håndteringen av pandemien er å ivareta liv og helse, samtidig som samfunnet holdes åpent og fungerer så normalt som mulig.
Kommunen har planverk og beredskap for å kunne mobilisere og iverksette nødvendige og forholdsmessige tiltak raskt dersom smittesituasjonen truer med å gi en betydelig sykdomsbyrde eller kritisk belastning av helsetjenesten eller andre kritiske samfunnsfunksjoner i kommunen.
Befolkningen kan fortsatt bidra til å hindre unødvendige smitteutbrudd og smittespredning ved å følge rådene som blir gitt av helsemyndighetene og takke ja til vaksineoppfriskningsdoser dersom dette anbefales. Se www.helsenorge.no for mer informasjon om nasjonale råd og anbefalinger.
Som del av normaliseringen avslutter beredskapsledelsen i Sigdal kommune nå den ukentlige situasjonsoppdateringen. Aktuell informasjon vedrørende pandemien, herunder testing og vaksinasjon vil fortsatt legges ut på våre nettsider www.sigdal.kommune.no.
Vi vil takke befolkningen i Sigdal for den store oppslutningen gjennom 2 år omkring innførte smitteverntiltak, solidariteten som er vist til vår helse- og oppvekstsektor og ikke minst den store vaksinasjonsviljen. I sum har denne felles innsatsen resultert i å begrense konsekvensene av denne pandemien for sigdalssamfunnet vesentlig.
Denne viljen og evnen til å stå sammen og bidra, danner grunnlaget for den motstandskraften vårt samfunn har i møte med nye hendelser som vil ramme oss.
Vi ønsker alle en riktig god påske!

Hilsen Beredskapsledelsen i Sigdal kommune     

 

Oppdatering beredskapsledelsen 01.04.2022.

I Sigdal er det pr. i dag 10 av kommunens innbyggere som er registrert smittet.
Utdeling av selvtester til voksne med symptomer:
• Klikk her for informasjon om utdeling av selvtester i Prestfoss og Eggedal: https://sigdal.custompublish.com/testing.530591.no.html
• Utdeling av selvtester på Røde Kors hytta på Haglebu: I helgene og påska: vakttelefon Røde Kors 32 71 33 70.
Positiv selvtest?
 • Har du positiv selvtest er det fint om du går inn på kommunens nettside og registrerer: https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av... Du vil få tilbakemelding fra smitteteamet med aktuell informasjon. Dersom du ikke selv får registrert positiv selvtest, ta kontakt med smitteteamet.
• Smitteteamet tar imot henvendelser på dagtid.
Vaksinering
• Onsdag 6. april kl. 10.00-11.30 på Borgerstua i Prestfoss. «Drop-in» dose 1, bestilling av time dose 4 og barn og avtalte timer. Tlf. 476 88 007 eller 913 44 552.
Etter 6. april blir det tilbud om vaksinasjon for små grupper på helsestasjonen i Prestfoss annenhver torsdag (ulike uker) mellom kl. 08.30 og 09.00. Ta kontakt på telefon 476 88 007.
Helse og omsorgstjenesten: Det er fortsatt noe smitte og sykefravær som følge av dette på Sigdalsheimen, men tjenesten er nå i normal drift. Smittetilfeller både blant brukere og ansatte i våre tjenester er å forvente fremover og vil så langt som mulig håndteres i ordinær drift.
Beredskapsledelsen i Sigdal kommune

 

Oppdatering beredskapsledelsen 25.03.2022.

I Sigdal er det pr. i dag 15 av kommunens innbyggere som er registrert smittet.
Sigdalsheimen og hjemmetjenesten: Det er fortsatt smitte blant ansatte og pasienter ved Sigdalsheimen og fortsatt et høyt sykefravær som følge av dette. Dette kan få konsekvenser for tjenestetilbudet som kan gis. Vi prøver så langt vi kan å opprettholde normal drift. Eventuelt berørte blir kontaktet direkte. I hjemmetjenestene er det nå normal drift. 
Utdeling av selvtester til voksne med symptomer:
• Klikk her for informasjon om utdeling av selvtester i Prestfoss og Eggedal: https://sigdal.custompublish.com/testing.530591.no.html
• Utdeling av selvtester på Røde Kors hytta på Haglebu: I helgene og påska: vakttelefon Røde Kors 32 71 33 70. 
Positiv selvtest?
 • Har du positiv selvtest er det fint om du går inn på kommunens nettside og registrerer: https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av... Du vil få tilbakemelding fra smitteteamet med aktuell informasjon. Dersom du ikke selv får registrert positiv selvtest, ta kontakt med smitteteamet.
• Smitteteamet tar i mot henvendelser på dagtid.
Vaksinering
 • Torsdag 31. mars kl. 08.30-09.00 på helsestasjon i Prestfoss. Avtalte timer og «Drop-in» dose 1.
• Onsdag 6. april kl. 10.00-11.30 på Borgerstua i Prestfoss. «Drop-in» dose 1, bestilling av time dose 4 og barn og avtalte timer. Tlf. 476 88 007 eller 913 44 552.

Beredskapsledelsen i Sigdal kommune
 
 
Oppdatering beredskapsledelsen 18.03.2022

I Sigdal er det pr. i dag 42 av kommunens innbyggere som er registrert smittet.

Sigdalsheimen og hjemmetjenesten:
Det er for tiden en del smitte blant ansatte og pasienter ved Sigdalsheimen. Dette er en forventet utvikling, og de aller fleste får kun lette til moderate symptomer. Men tjenestene våre har nå store utfordringer med høyt sykefravær og dette har konsekvenser for tjenestetilbudet som kan gis. https://sigdal.custompublish.com/sigdalsheimen-og-omsorgsboliger.525828.no.html

Utdeling av selvtester til voksne med symptomer:
• Klikk her for informasjon om utdeling av selvtester i Prestfoss og Eggedal: https://sigdal.custompublish.com/testing.530591.no.html

• Utdeling av selvtester på Røde Kors hytta på Haglebu:

I helgene og påska: vakttelefon Røde Kors 32 71 33 70.
Positiv selvtest?
• Har du positiv selvtest er det fint om du går inn på kommunens nettside og registrerer:

https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av...

Du vil få tilbakemelding fra smitteteamet med aktuell informasjon. Dersom du ikke selv får registrert positiv selvtest, ta kontakt med smitteteamet.

• Smitteteamet tar i mote henvendelser på dagtid. https://sigdal.custompublish.com/smitteteamet.560558.no.html
Vaksinering
• Torsdag 31. mars kl. 08.30-09.00 på helsestasjon i Prestfoss.

Avtalte timer og «Drop-in» dose 1.

• Onsdag 6. april kl. 10.00-11.30 på Borgerstua i Prestfoss.

«Drop-in» dose 1, bestilling av time dose 4 og barn og avtalte timer. Tlf. 476 88 007 eller 913 44 552.

Beredskapsledelsen i Sigdal kommune.

 

Oppdatering beredskapsledelsen 15.03.2022

Viktig informasjon fra Sigdalsheimen og hjemmetjenesten:

Det er for tiden en del smitte blant ansatte og pasienter ved Sigdalsheimen. Dette er en forventet utvikling, og de aller fleste får kun lette til moderate symptomer. Men tjenestene våre har nå store utfordringer med høyt sykefravær og dette har konsekvenser for tjenestetilbudet som kan gis.

Tjenestetilbudet er og vil være noe redusert i uken som kommer. Nødvendig helsehjelp må prioriteres.
Annen hjelp og opphold som kan vente må vente.

Berørte er/blir kontaktet direkte

Nye søknader til tjenestene vil bli vurdert nøye med hensyn til omsorgsbehovet.

Vi vil vurdere kapasiteten fortløpende og beredskapsledelsen følger situasjonen tett.

Beredskapsledelsen i Sigdal kommune.

 

Oppdatering beredskapsledelsen 11.03.2022

I Sigdal er det pr. i dag 36 av kommunens innbyggere som er registrert smittet.

Smitten medfører stadig noe sykefravær og det er tidvis en krevende bemanningssituasjon i ulike deler av helse og omsorgstjenestene. Dette kan få konsekvenser for tjenestetilbudet. Berørte blir i såfall kontaktet direkte.


Utdeling av selvtester til voksne med symptomer:
• Klikk her for informasjon om utdeling av selvtester i Prestfoss og Eggedal: https://sigdal.custompublish.com/testing.530591.no.html

• Utdeling av selvtester på Røde Kors hytta på Haglebu:

I helgene og påska: vakttelefon Røde Kors 32 71 33 70.

 

Vaksinering

 • FREDAG 11. MARS kl. 18.00 – 19.30 på Borgerstua i Prestfoss.
  Det er oppsatte timer og mulighet for «Drop-in» dose 1.
  De som skal ha dose 2 og 3 har fått timer, men vi ber folk si i fra hvis de lurer på om de mangler en vaksine.
  Personer med nedsatt immunforsvar tilbys dose 4, ring for time eller konferer med fastlegen om du er usikker på om du er i målgruppa.
  Barn kan også få time til vaksine 11. mars, og foresatte bes ringe og bestille time på forhånd.
  Ring for å avtale time: tlf. 476 88 007 eller 913 44 552.
 • Torsdag 17. mars kl. 08.30-09.30 på helsestasjon i Prestfoss.
  «Drop-in» dose 1, bestilling av time dose 4 og barn og avtalte timer.
  Tlf. 476 88 007 eller 913 44 552.
 • Onsdag 6. april kl. 10.00-11.30 på Borgerstua i Prestfoss.
  «Drop-in» dose 1, bestilling av time dose 4 og barn og avtalte timer.
  tlf. 476 88 007 eller 913 44 552.

 

Positiv selvtest?
 • Har du positiv selvtest er det fint om du går inn på kommunens nettside og registrerer:
https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av...
Du vil få tilbakemelding fra smitteteamet med aktuell informasjon. Dersom du ikke selv får registrert positiv selvtest, ta kontakt med smitteteamet.
• Smitteteamet: Vakt helgen 11.-13. mars. Fra uke 11 er de tilgjengelig på dagtid:  https://www.sigdal.kommune.no/smitteteamet.560558.no.html

På grunn av stor pågang til legesenteret vårt så oppfordrer vi igjen koronasmittede til å bruke egenmeldinger fremfor å ringe om sykemelding. De som likevel trenger en sykemelding kan starte en e-konsultasjon med fastlegen på.

God helg!

 

Oppdatering kriseledelsen 04.03.2022

I Sigdal er det pr. i dag 54 av kommunens innbyggere som er registrert smittet.

Smitten medfører stadig noe sykefravær og det er tidvis en krevende bemanningssituasjon i ulike deler av helse og omsorgstjenestene. Dette kan få konsekvenser for tjenestetilbudet. Berørte blir i såfall kontaktet direkte.

Utdeling av selvtester til voksne med symptomer:
• Klikk her for informasjon om utdeling av selvtester alle ukedager i Prestfoss og Eggedal: https://sigdal.custompublish.com/testing.530591.no.html

• Utdeling av selvtester på Røde Kors hytta på Haglebu:
Uke 9: Ring 932 14 199
I helgene og påska: vakttelefon Røde Kors 32 71 33 70.

Vaksinering
•Uke 10: fredag 11. mars Borgerstua Prestfoss kl. 18.00 – kl. 19.30.
Avtalte timer og «Drop-in» 1 dose.
Ring 476 88 004 eller 913 44 552.
• Dersom oppsatte dager og tidspunkt ikke passer, kan man ringe for å avtale vaksinering utover våre oppsatte tider.
• Har du utsatt vaksineringen på grunn uro for ubehag ved sprøytestikk? Ta kontakt på telefon så tilrettelegger vi for akkurat det du trenger.
• Foreldre som ønsker å vaksinere barna sine (https://sigdal.custompublish.com/vaksine.545503.no.html ) eller personer som er anbefalt å ta 4. dose, bes ringe og bestille time.
• Informasjon om vaksinasjon og bestilling av timer: 476 88 007 eller 913 44 552.

 

Om du er smittet skal du:
• Har du positiv selvtekst er det fint om du går inn på kommunens nettside og registrerer:
https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av...
Du vil få tilbakemelding fra smitteteamet med aktuell informasjon. Dersom du ikke selv får registrert positiv selvtest, ta kontakt med smitteteamet.
• Smitteteamet kan nås alle dager fram til kl. 18.00, helger kl. 12.00-18.00, og oversikt over vakttelefon finner du her: https://www.sigdal.kommune.no/smitteteamet.560558.no.html

På grunn av stor pågang til legesenteret vårt så oppfordrer vi igjen koronasmittede til å bruke egenmeldinger fremfor å ringe om sykemelding. De som likevel trenger en sykemelding kan starte en e-konsultasjon med fastlegen på

I forbindelse med den internasjonale krisen vi er inne i, så har vi fått spørsmål om jod-tabletter. Disse jod-tablettene inneholder mye høyere dose jod (130mg) enn vanlig kosttilskudd, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Kommunen har som en del av sin beredskap lagret jod-tabletter siden 2019, og hvis det oppstår et behov, så vil disse bli gitt til innbyggere i de mest sårbare målgruppene (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Vi har planlagt for rask og enkel distribusjon av disse tablettene om det skulle blir nødvendig.

God helg!

 

Smittetaemet informerer 01.03.2022

Har du positiv selvtest er det fint om du går inn på kommunens nettside og registrerer i selvregistreringsportalen: https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av...

Du vil da motta aktuell informasjon. Hvis du ikke får registrert deg selv eller har spørsmål, kan du ringe smitteteamet. Vaktlista finner du her: https://sigdal.custompublish.com/smitteteamet.560558.no.html

Hvis du trenger å snakke med noen på dagtid (før kl. 15.00), kan du ringe 913 44 552, 476 88 007 eller kommunes sentralbord 32 71 14 00.

Utdeling av selvtester:
Voksne personer som har symptomer kan få gratis selvtester på følgende steder (ring på forhånd):

 • Teststasjonen i Prestfoss mandag, onsdag og fredag. Telefontid kl. 08.15 – 10.15: 477 00 416
 • Helsestasjonen i Prestfoss: Utenom åpningstid teststasjonen hverdager: ring 913 44 552 eller 47688007.
 • Helsestasjonen i Eggedal: mandag, onsdag og fredag utdeling mellom kl. 14.45 og 15.15, ring 90156220 på forhånd.
 • Eggedal legekontor: i åpningstida, ring 32 71 47 24.
 • Røde Kors hytta på Haglebu: hverdager i uke 9 (vinterferieuka): ring 93 21 41 99. I helgene og påska: vakttelefon Røde Kors: 32 71 33 70.

 

 

Oppdatering kriseledelsen 25.02.2022

I Sigdal er det pr. i dag 62 av kommunens innbyggere som er registrert smittet.
Smitten medfører stadig noe sykefravær og det er tidvis en krevende bemanningssituasjon i ulike deler av helse og omsorgstjenestene. Dette kan få konsekvenser for tjenestetilbudet. Berørte blir i såfall kontaktet direkte.

Utdeling av selvtester til voksne med symptomer:

 

Vaksinering

 • Uke 9 28.02-04.03): vaksinasjon på helsestasjon. Avtalte timer.
  Ring hvis det passer å ta vaksine i vinterferien.
 • Uke 10: fredag 11. mars Borgerstua Prestfoss kl. 18.00 – kl. 19.30.
  Avtalte timer og «Drop-in» 1 dose.
 • Dersom oppsatte dager og tidspunkt ikke passer, kan man ringe for å avtale vaksinering utover våre oppsatte tider.
 • Har du utsatt vaksineringen på grunn uro for ubehag ved sprøytestikk? Ta kontakt på telefon så tilrettelegger vi for akkurat det du trenger.
 • Foreldre som ønsker å vaksinere barna sine (https://sigdal.custompublish.com/vaksine.545503.no.html ) eller personer som er anbefalt å ta 4. dose, bes ringe og bestille time.

Informasjon om vaksinasjon og bestilling av timer: 476 88 007 eller 913 44 552.

Om du er smittet skal du:

På grunn av stor pågang til legesenteret vårt så oppfordrer vi igjen koronasmittede til å bruke egenmeldinger fremfor å ringe om sykemelding. De som likevel trenger en sykemelding kan starte en e-konsultasjon med fastlegen på Helsenorge.no.

Testing og utenlandsreise:
Informasjon finner du her: https://sigdal.custompublish.com/testing-og-utenlandsreise.571363.no.html

Med hilsen kriseledelsen og god helg.

 

Oppdatering kriseledelsen 18.02.2022

I Sigdal er det pr. i dag 75 personer som er registrert smittet.
Smitten medfører noe sykefravær, og det er derfor en krevende bemanningssituasjon i deler av i helse og omsorgstjenestene, i skoler og barnehager og også andre arbeidsplasser er rammet.

Vaksinasjon

 • Uke 8:  onsdag 23. februar Borgersuta Prestfoss. Avtalte timer.
  Drop-in første dose kl. 10.00 – kl. 11.00.
 • Uke 9:  vaksinasjon på helsestasjon. Avtalte timer.
  Ring hvis det passer å ta vaksine i vinterferien.
 • Uke 10: fredag 11. mars Borgerstua Prestfoss kl. 18.00 – kl. 19.30. Avtalte timer og
  «Drop-in» 1 dose.
  kl. 18.00 – 19.30.
 • Dersom oppsatte dager og tidspunkt ikke passer, kan man ringe for å avtale vaksinering utover våre oppsatte tider.
 • Har du utsatt vaksineringen på grunn uro for ubehag ved sprøytestikk? Ta kontakt på telefon så tilrettelegger vi for akkurat det du trenger.
 • Foreldre som ønsker å la sine barn vaksinere (https://sigdal.custompublish.com/vaksine.545503.no.html ) eller personer som er anbefalt å ta 4. dose, bes ringe og bestille time.

Informasjon om vaksinasjon og bestilling av timer: 476 88 007 eller 913 44 552.

Om du er smittet skal du:

Testing og utenlandsreise:
Informasjon finner du her: https://sigdal.custompublish.com/testing-og-utenlandsreise.571363.no.html

Selvtester
Klikk her for informasjon om utdeling av selvtester: https://sigdal.custompublish.com/testing.530591.no.html
 

Med hilsen Kriseledelsen

 

Oppdatering fra kriseledelsen 14.02.22

Regjeringen har opphevet det aller meste av generelle forskrifter for befolkningen knyttet til smittevern mot covid-19 og omikron.

Men det er fortsatt noen strengere retningslinjer for kommunens helse- og omsorgstjenester og andre som er i kontakt med personer i risikogrupper. Vi ber derfor besøkende ta hensyn og fortsatt følge lokale bestemmelser. 

Forøvrig gjelder generelle råd og anbefalinger som er å lese på kommunens hjemmeside (link) eller www.helsenorge.no

Dersom du har testet deg:

Henvendelser på dagtid: 913 44 552.

Vaksineteamet kaller inn de som skal ha andre og tredje dose. Dersom oppsatt time ikke passer ta kontakt på tlf. 476 88 007. Om du skal ha fjerde dose avklares med fastlegen.
Ikke tatt første vaksinedose? Ta kontakt på tlf. 476 88 007

 

 

Regjeringen fattet 12. februar vedtak om endringer i koronatiltakene.
Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022

Endringer i smitteverntiltak som gjelder fra 12. februar 2022, kl.10.00.
Overordnede råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

Munnbind

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind.
 • Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • ​Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • ​Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • ​Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

Skoler, barnehager og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • ​Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Arrangement og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • ​Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.
 • ​Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

Inn og utreise

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom.
 • ​Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit. 

Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav

 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

 

 

Informasjon fra kriseledelsen 11.02.2022:

I Sigdal er det pr. i dag 178 personer som befinner seg i isolasjon. Den økte smitten medfører økt fravær, både grunnet isolasjonsplikten og sykdomsforløp. Det er derfor en krevende bemanningssituasjon i deler av i helse og omsorgstjenestene, i skoler og barnehager og også andre arbeidsplasser er rammet.

Om du er smittet skal du:

Vaksinasjon

 • Uke 7 blir det vaksinasjon på helsestasjonen torsdag 17. februar, timer avtalt på forhånd.
 • Dersom oppsatte dager og tidspunkt ikke passer, kan man ringe for å avtale vaksinering utover våre oppsatte tider
 • Mulighet for å ta første dose på drop-in på Borgerstua onsdag 23.02 kl. 10.00 - 11.00, eller ring og avtal en time som passer.
 • Har du utsatt vaksineringen på grunn uro for ubehag ved sprøytestikk? Ta kontakt på tlf. 476 88 007 så tilrettelegger vi for akkurat det du trenger.

Selvtester
Klikk her for informasjon om utdeling av selvtester: https://sigdal.custompublish.com/testing.530591.no.html
 

Regjeringen avholder pressekonferanse lørdag 12. januar, og vi vil komme med ny oppdatert informasjon.

 

Med hilsen
Kriseledelsen

 

Informasjon fra kriseledelsen 04.02.2022:

Det har den siste tiden vært mye smittespredning i samfunnet. FHI melder om at vi fortsatt må regne med økt smitte de nærmeste ukene, men det er mye som tyder på at vi vil være bedre stilt i løpet av våren.

I Sigdal er det pr. i dag 252 personer som befinner seg i isolasjon. Den økte smitten medfører økt fravær, både grunnet isolasjonsplikten og sykdomsforløp. Det er derfor en krevende bemanningssituasjon i deler av i helse og omsorgstjenestene, i skoler og barnehager og også andre arbeidsplasser er rammet.

Omikrom-varianten er mindre farlig og vi har en høy vaksinasjonsgrad i befolkningen, er mange av de nasjonale smitteverntiltakene opphevet til tross for økt smitte. Du kan lese om regler og anbefalinger på kommunens hjemmeside eller https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/


Smittesporing
Du som innbygger har nå et større ansvar dersom du blir smittet:

 • Hvis du er smittet, bør du selv informere dine nærkontakter snarest. Kommunen kan eventuelt hjelpe deg ved behov.

Kommunens smitteteam vil deretter kontakte deg, enten på telefon eller SMS, og informere om gjeldende smitteverntiltak og isolasjonsbestemmelser.

Smitteteamet kan nås alle dager fram til kl. 22.00.
Vakt smitteteamet fredag 04.02.22 - mandag  07.02.22,  kl. 09.00 – 22.00 tlf. 482 57 514.


Vaksinasjon
Erfaringsrapporter utarbeidet av FHI bekrefter at vaksinasjon gir en svært god beskyttelse ved smitte og sykdomsforløpet er mildere hos vaksinerte enn uvaksinerte.

 • Neste vaksinasjon på Borgestua i Prestfoss er onsdag 9. februar med mulighet for «drop-in» til første dose mellom kl. 10.00 og 12.30. Du kan også ringe 476 88 007 for bestilling av time for første dose.
 • Dersom oppsatte dager og tidspunkt ikke passer, kan man ringe for å avtale vaksinering utover våre oppsatte tider.
 • Barn kan også få time til vaksinasjon denne dagen og foresatte bes ringe og bestille time på forhånd, tlf. 476 88 007. Du kan lese mer om vaksinasjon av barn på våre hjemmesider:
  https://sigdal.custompublish.com/vaksine.545503.no.html
   

Hvis du vil vite mer om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet finner du informasjon her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/ 

Selvtester
Selvtester deles ut gratis til personer som har symptomer eller som skal teste seg fordi de er nærkontakter til smittet person i samme husstand.

Tester deles ut etter avtale på følgende steder:

 • Teststasjonen i Prestfoss mandag, onsdag og fredag. Tlf. 477 00 416 kl. 08.15 – 10.15.
 • Helsestasjonen i Prestfoss: Daglig når teststasjonen er stengt. Tlf. 913 44 552 eller 476 88 007.
 • Helsestasjonen i Eggedal: mandag, onsdag og fredag kl. 14.45 – 15.15. Ring 901 56 220 på forhånd.

 

wcGao 1pH 4l 1AAAAAElFTkSuQmCC

 

Informasjon fra kriseledelsen 03.02.2022:

Vi opplever nå som forventet lokal økning av corona-smitte. Heldigvis er det god vaksinasjonsdekning, og de aller fleste får kun lette til moderate symptomer. Man behøver da ikke nødvendigvis lege-oppfølging, men kan se an, og heller kontakte hjelp dersom man opplever tydelige symptomer og allmennpåvirkning.

Økt smitte vil påvirke muligheten til vanlig organisering og drift av Prestfoss Legesenter, fordi man også der må regne med smitte blant leger og legesekretærer.  

Det vil bli nødvendig å  endre organisering og drift ved legesenteret 2-3 uker fremover:

1. Avtalte fysiske konsultasjonstimer må begrenses. Det som kan vente må vente. Pasienter oppfordres til å ta kontakt via e-konsultasjon, slik at fastlegen kan vurdere om det er behov for fysisk oppmøte.

2. Pasienter kan oppleve at det er vanskelig å komme gjennom på telefon de neste ukene. Vi oppfordrer alle til å ta bruke helsenorge.no for bestilling av medisiner/timer.
 

3. Vi oppfordrer koronasyke pasienter til å bruke egenmeldinger. De som likevel trenger sykemelding kan starte en e-konsultasjon med fastlegen på helsenorge.no
 

4. Foreldre med syke barn kan benytte seg av omsorgsdager – også kalt sykt barn-dager. Vi minner om at antall omsorgsdager er doblet også for 2022. 

5. Eggedal legekontor: ved økende smitte blant leger og helsesekretærer kan det bli nødvendig med en kortvarig stenging på grunn av personalmangel. Pasienter som har avtalte timer vil få beskjed direkte.

 

 

 

Informasjon fra kriseledelen 02.02.2022

Situasjonsstatus
Det er som forventet fortsatt en økende smittetrend, både nasjonalt og lokalt. I Sigdal er det nå 222 personer i isolasjon.
Alle skoler og barnehager er berørt, dette kan påvirke tilbudet og medfører generelt sykefravær som påvirker tjenestene.

Testing, smitte og isoalsjon

 • Isoleringstiden for deg som er smittet er nå fire dager.
 • Du som er smittet, kan avslutte isolering etter fire dager, hvis du har vært feberfri i minst 24 timer.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære en som er smittet har ikke lenger plikt til å være i smittekarantene 
 • Det anbefales at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.
 • Hvis du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefales det at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette -til sammen ni dager.
 • Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.
 • Det anbefales at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Du bør unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • I tillegg bør du følge med på symptomer under hele testperioden. Hvis du får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en selvtest.
 • Barn i grunnskolealder eller yngre behøver kun test ved symptomer. Det gjelder også når det er smitte i husstanden.

Smittesporing

 • Hvis du er smittet, bør du selv informere dine nærkontakter. Kommunen kan hjelpe deg ved behov.
 • Registrer positiv selvtest hos kommunen:

https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av-positiv-hjemmetest.568112.no.html
Da blir du kontaktet av smitteteamet, enten på telefon eller SMS.
Dersom du ikke selv får registrert positiv selvtest, ta kontakt med smitteteamet.

 • Regjeringen anbefaler at du også registrerer positiv test i appen Smittestopp.

Smittesteamet kan nås alle dager fram til kl. 22.00.
01.02.22 – 03.02.22 kl. 08.00 - 15.00:     tlf. 481 47 549
03.02.22 – 06.02.22 kl. 15.00 - 22.00:     tlf. 482 57 514

Utdeling av selvtester:
Personer som har symptomer eller skal teste seg fordi de er nærkontakter (jfr. beskrivelse over) til smittet person, kan få utdelt gratis selvtester. Ring på forhånd.

Teststasjonen i Prestfoss: tlf. 477 00 416 mandag, onsdag og fredag kl. 08.15 – 10.15.
Helsestasjonen: tlf. 48147549 (onsdag 02.02), 91344552 eller 47688007.
Det kan også avtales henting av tester på helsestasjonen / legesenteret i Eggedal.

 

Informasjon fra kriseledelsen 01.02.2022

Regjeringen fjerner svært mange koronatiltak.
Folk blir mindre syke av den virusvarianten som nå florer, og vaksinen gir oss god beskyttelse. Derfor fjerner regjeringen svært mange av koronatiltakene. Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar.
Samtidig beholder regjeringen noen av tiltakene en stund til, blant annet anbefalingen om å holde en meter avstand og kravet om å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand.

Les mer her:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fjerner-svart-mange-koronatiltak/id2899220/?fbclid=IwAR1AfCjT-RK1v18xrA8mt0PUJK3pNF0ZrVkgZkK0TfZ17f15oSekef1Deo8

Vaksinering
Det utføres ikke massevaksinering onsdag 2. februar. Alle vil få melding om time til dose 2 og 3.
Har du ikke tatt første dose, og ønsker å gjøre det? Ring helsestasjon for å bestille time, tlf. 476 88 007.
Nærkontakter av smittet kan ta vaksine dersom de har tatt negativ test samme dag og ikke har symptomer.
Informasjon om vaksinasjonsprogrammet kan du lese her:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Kriseledelsen Sigdal kommune
 

Informasjon fra kriseledelsen 28.01.2022

Det er pr. 28.01.22 67 personer i isolasjon.

Etter at omikromvarianten ble dominerende har befolkningen vesentlig lavere risiko for alvorlig sykdom enn ved tidligere varianter av viruset, men viruset er vesentlig mer smittsomt enn tidligere varianter og man ser at smitten er økende.

Registering av positiv selvtest
Registrer deg i selvregistreringsportalen med en gang du eller barnet ditt får positiv selvtest. Da blir du kontaktet av smittesporingsteamet, enten på telefon eller SMS.
Smittesporingsvakt i helga kl.  09.00 -  22.00 tlf. 481 47 549.
Registrere positivt testsvar her: https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av-positiv-hjemmetest.568112.no.html

Testing og utlevering av selvtester
Selvtester som benyttes for å erstatte smittekarantene tilbys gratis av kommunen. Tester leveres ut til de som har symptomer, husstandsmedlemmer av smittede, øvrige nærkontakter, helsepersonell og andre som utfører kritiske samfunnsfunksjoner og andre som har fått beskjed om å teste seg.
Utlevering av selvtester på teststasjon og helsestasjon. Viktig: ring på forhånd.

 • Teststasjon Prestfoss i åpningstida. Tlf. 477 00 416 mandag, onsdag og fredag kl. 08.15-10.15.
 • Helsestasjon tlf. 913 44 552, 476 88 007 eller 32 71 14 00. Det kan gjøres avtale om henting på helsestasjon/legesenteret i Eggedal.

Minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader.

Vaksinering
Vaksinasjon med mulighet for «drop-in» til første dose onsdag 9. februar mellom kl. 10.00 og 12.00 på Borgerstua i Prestfoss. Du kan også bestill time på tlf. 476 88 007.
Alle får melding om time til dose 2 og 3.  
For personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsprogrammet, tilbys nå en ny oppfriskningsdose med minimum 3 måneders intervall (4. dose). Ta kontakt med vaksineteamet eller fastlege / annen behandlende lege dersom du er usikker på om du omfattes av dette.

Vaksinasjon er svært god beskyttelse ved smitte – man ser at sykdomsforløpet er midlere hos vaksinerte enn uvaksinerte.

FHI har åpnet for koronavaksinering av barn og unge ned til 5 år. Det er godkjent en egen Comirnaty vaksine fra PfizerBiontech for barn i alderen 5 – 11 år.

Barn født 2010 til 2016
Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Dette er ingen tydelig anbefaling og den enkelte familie må selv vurdere nytten av vaksinen. Det er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, eller barn som har økt risiko fordi de skal flytte til, eller oppholde seg i land med høy smitterisiko.

Ungdom f. 2006, 2007 og 2008 og 2009
Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet selv ønsker det. En dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det.

Ungdom f. 2003. 2004 og 2005
Alle som ikke har startet grunnvaksineringen bør ta 2 doser så snart som mulig. De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Tilbudet om koronavaksine til barn og unge organiseres via vaksineteamet i kommunen og gjennomføres sammen med annen koronavaksinering og ikke på skolene via skolehelsetjenesten.

Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra begge foresatte der det er et felles foreldreansvar. https://www.fhi.no/.../samtykkeskjema---vaksinasjon-av.../

Ta kontakt med vaksineteamet i kommunen for bestilling av time: tlf. 476 88 007. For spørsmål om vaksine til barn og unge, ta kontakt med vaksinekoordinator: tlf 913 44 552 eller konferer med fastlegen din dersom du er i tvil.

Informasjon om vaksinasjonsprogrammet kan du lese her:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/


Karantene
Endrede regler for karantene ble innført 26.01.22:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • NB!  Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Informasjon om karantene kan du lese her:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#smittekarantene-for-n%C3%A6rkontakter

Myndighetene har varslet endringer i råd og regler og lettelser i tiltak førstkommende tirsdag.
Vi kommer tilbake med ny informasjon når dette er kjent.


Kriseledelsen i Sigdal kommune

 

Informasjon fra kriseledelsen 25.01.2022

Nye karanteneregler
Helsemyndighetene opplyser om at smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer av både prioriteringer og regler for teststrategi, karantenebestemmelser og bruk av PCR-kapasiteten. Det haster derfor å gå over til utvidet testing som erstatning for karantene ettersom den økte smitten fører til at svært mange blir sittende i karantene.

Justeringen er helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig nivå på helse- og omsorgstjenestene og andre viktige samfunnsfunksjoner med den forventa smitteøkningen.

Det er også forholdsmessig å erstatte karantene med testing, når vi nå har kunnskap om at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn de tidligere virusvariantene.

Derfor gjelder fra og med 26.01.22 følgende:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • NB!  Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg

 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Selvtester som benyttes for å erstatte smittekarantene tilbys gratis av kommunen. 
Da kommunen har begrenset tilgang til tester må utdeling skje etter oppstått behov og evt prioritering, og ikke som et lager til evt. behov som kan oppstå
Utlevering av selvtester på teststasjon og helsestasjon. Viktig: ring på forhånd.

 • Teststasjon Prestfoss i åpningstida. Tlf. 477 00 416 mandag, onsdag og fredag kl. 08.15-10.15.
 • Helsestasjon tlf. 913 44 552, 476 88 007 eller 32 71 14 00. Det kan gjøres avtale om henting på helsestasjon/legesenteret i Eggedal.

Minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene.

Les mer om endringer i TISK-strategien her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-tisk-strategien/id2895499/ eller på www.helsenorge.no

Husk å ta i bruk smittestopp-appen og hjelp gjerne andre i å ta den i bruk! https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp

Hilsen kriseledelsen

 

Informasjon fra kriseledelsen 24.01.22

Situasjon
Det er økende smittetrend i Sigdal og Norge for øvrig. Dette er forventet, og vi opplever nå smitte i både skoler, barnehager og på andre arbeidsplasser. Til tross for økt smitte, er sykdomsforløpet med omikron-varianten i all hovedsak mild. Allikevel må vi regne økende sykdomsfravær.

Testing
Det er gjort endringer for rutiner ved positiv selvtest for SARS-Cov-2. Dette innebærer at en person med en positiv selvtest, nå regnes som et sikkert positivt tilfelle. Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, trenger ikke lenger ta bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. Det er nå ingen praktisk eller formell nytte av en slik bekreftende prøve.

Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk anbefales allikevel videreført til følgende personer:

 • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
 • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte immunsupprimerte.
 • Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

Dersom du har fått en positiv selvtest skal du registrere denne i kommunens digitale smittesporingssystem: https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av-positiv-hjemmetest.568112.no.html

 

Kriseledelsen i Sigdal kommune

 

Oppdatering fra kriseledelsen 21.01.2021

Situasjon
Det er fortsatt økende smittetrend og også i Sigdal er det tegn på at smittetallene øker igjen. Smittesporingsteamet melder i ettermiddag om at 23 personer nå befinner seg i isolasjon.  

Den økende smitten er varslet, og vi kan forvente smittetilfeller i både barnehager, skoler, helseinstitusjoner og på arbeidsplasser.  Det er omikrom-varianten som nå dominerer. Denne varianten er svært smittsom, men de fleste har ingen eller bare lette/moderate symptomer. De seneste erfaringer og ukesrapportene til FHI bekrefter at vaksinasjonen har en tydelig effekt i samfunnet, og er den beste beskyttelsen mot alvorlig sykdom!

Det er derfor gjort endringer i blant annet karantenebestemmelsene. Lurer du på hvordan du skal forholde deg i isolasjon eller hva som gjelder for deg som kan være nærkontakt les her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#smittekarantene-for-n%C3%A6rkontakter

All relevant informasjon og oversikt over gjeldende nasjonale tiltak: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/ eller på www.helsenorge.no

Vaksinasjon
Vaksineringen av befolkningen fortsetter, og alle innbyggere over 18 år kalles nå inn til dose 3 på SMS i henhold til riktig vaksinasjonsintervall, dvs. tidligst 20 uker etter dose 2. Vi ber om at dere svarer umiddelbart om dere vil benytte dere av timen eller ikke. Ved spørsmål ring 476 88 007. Neste vaksinasjonsdag er onsdag 26. januar på Borgerstua i Prestfoss.
Drop-in fra kl. 10.00 – 13.00. Du kan også ringe 476 88 007 for bestilling av time for første dose.
Husk: vaksinen er kun en telefon unna!

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsprogrammet, tilbys nå en ny oppfriskningsdose med minimum 3 måneders intervall (4. dose). Ta kontakt med vaksineteamet eller fastlege / annen behandlende lege dersom du er usikker på om du omfattes av dette.

Hvis du vil vite mer om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet finner du informasjon her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Testing og smittesporing
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Telefontid for bestilling av testtime er kl. 08.15 - 10.15 disse dagene på tlf. 477 00 416.

Personer som er nærkontakter til smittet person eller har symptomer, kan få utdelt selvtester på teststasjonen eller på helsestasjonen.  Husk å ringe på forhånd. Vi minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader! Dersom du får et positivt testsvar på din selvtest kan du registrere svaret her.

Kriseledelsen kommer tilbake med oppdatert informasjon seinest 28.01.2022

Hilsen
Kriseledelsen Sigdal kommune

 

 

Informasjon fra kriseledelsen 19.01.22

Smitten øker lokalt, dette er forventet. Vi vil se «klynger/utbrudd» av smittende i barnehager, skoleklasser og også på arbeidsplasser. Det er nå den svært smittsomme omikron varianten av CV-19 som dominerer.
Svært få i aldergruppen over 50 år blir nå smittet, dette er bra. Vaksinasjon har tydelig effekt, og er den beste beskyttelsen mot alvorlig sykdom.De aller fleste har ingen eller lette/moderate symptomer. Svært få har tydelige symptomer.

Husk:
Har du symptomer skal du holde deg hjemme, og ta en test. Gjerne selvtest.
Er denne positiv tar du kontakt med smittesporingsteamet, og de vil følge deg opp. Tlf.  913 44 552.
Du kan også registrere positivt testsvar her: https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av-positiv-hjemmetest.568112.no.html
Du oppfordres til å informere de du har vært i nærkontakt med (avstand mindre enn 2 meter mer enn 15 minutter de siste 48 timer før du fikk symptomer eller testet positivt).
Så lenge sykdomsbyrden er lav og smittebelastningen på helsevesenet og andre samfunnssektorer lokalt er lav, vil vi begrense jevnlig testing målrettet for også å holde tiltaksbyrden nede. Dette gjelder spesielt for barn som erfaringsmessig blir lite påvirket av smitten.

Karantenebestemmelsene og unntak fra disse finner du her:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#smittekarantene-for-n%C3%A6rkontakter

Smittesporingsappen
For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen. https://www.helsenorge.no/smittestopp/#kan-jeg-bruke-smittestopp

Kriseledelsen 19.01.2022

 

Informasjon fra kriseledelsen 18.01.22

Vaksinasjon onsdag 19. januar.
Massevaksinasjonsdag onsdag 19. januar Borgerstua i Prestfoss. Adr. Borgestubakken 9.
Drop-in til 1. dose mellom kl. 10.00 og 11.30. Du kan også ringe 476 88 007 for bestilling av time for første dose.

Vaksineringen av befolkningen fortsetter for fullt, og alle innbyggere over 18 år kalles nå inn til dose 3 på SMS i henhold til riktig vaksinasjonsintervall, dvs. tidligst 20 uker etter dose 2. Vi ber om at dere svarer umiddelbart om dere vil benytte dere av timen eller ikke. Ved spørsmål ring 476 88 007.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsprogrammet, tilbys nå en ny oppfriskningsdose med minimum 3 måneders intervall (4. dose). Ta kontakt med vaksineteamet eller fastlege / annen behandlende lege dersom du er usikker på om du omfattes av dette.

Smittesporingsappen
For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen. https://www.helsenorge.no/smittestopp/#kan-jeg-bruke-smittestopp

Testing
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Telefontid for bestilling av testtime er kl. 08.15 - 10.15 disse dagene på tlf. 477 00 416.

Personer som er nærkontakter til smittet person eller har symptomer, kan få utdelt selvtester på teststasjonen eller på helsestasjonen.  Husk å ringe på forhånd. Vi minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader!
Dersom du får et positivt testsvar på din selvtest kan du registre svaret her: https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av-positiv-hjemmetest.568112.no.html

Karantene
Alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn. Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller 48 timer før prøvetidspunktet dersom personen ikke fikk symptomer.
Sjekk gjeldende karanteneregler: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/?fbclid=IwAR2Xf43aXSRmVDREfghj709uuwBuQ9TAWZsEGN42KLC6_paVjDQG9JfCUOg

Kriseledelsen kommer tilbake med oppdatert informasjon seinest 21.1.22.
 

Oppdatering fra kriseledelsen 14.01.22

Situasjon
I Sigdal er det nå 7 personer i isolasjon og 10 personer i karantene. Utbruddet på Sigdalsheimen er over, og de forsterka besøksrestriksjonene opphevet. Gjeldende retningslinjer for besøkende kan du lese her.

På landsbasis har det den siste uka fortsatt vært en økning i antall registrerte positive PCR-tester. Antall innleggelser derimot synker. Basert på ny kunnskap og helsemyndighetenes anbefalinger har regjeringen derfor justert de nasjonale smitteverntiltakene.

Regjeringen gjør også endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Dette innebærer at mye av ansvaret for å følge opp smitte overføres til oss innbyggere ved å redusere nødvendig smittekarantene ved mer bruk av selvtesting, og at den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

Kommunens smittesporingsapparat skal i større grad prioritere sine ressurser der konsekvensen av smittespredning er størst, som for eksempel til utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og til smittesporing blant sårbare grupper og ubeskyttede miljøer.

Les mer om endringer av TISK-strategien og karantenebestemmelser her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-tisk-strategien/id2895499/

Skoler og barnehager opphever gult nivå.

Her finner du all relevant informasjon og oversikt over gjeldende nasjonale tiltak: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

Vaksinasjon
Vaksineringen av befolkningen fortsetter for fullt, og alle innbyggere over 18 år kalles nå inn til dose 3 på SMS i henhold til riktig vaksinasjonsintervall, dvs. tidligst 20 uker etter dose 2. Vi ber om at dere svarer umiddelbart om dere vil benytte dere av timen eller ikke. Ved spørsmål ring 476 88 007.

Neste massevaksinasjonsdag er onsdag 19.01.22 på Borgerstua i Prestfoss. Her er det også mulighet for drop-in til 1. dose mellom kl. 10.00 og 11.30. Du kan også ringe 476 88 007 for bestilling av time for første dose.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsprogrammet, tilbys nå en ny oppfriskningsdose med minimum 3 måneders intervall (4. dose). Ta kontakt med vaksineteamet eller fastlege / annen behandlende lege dersom du er usikker på om du omfattes av dette.

Hvis du vil vite mer om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet finner du informasjon her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/  

Testing og smittesporing
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Telefontid for bestilling av testtime er kl. 08.15 - 10.15 disse dagene på tlf. 477 00 416.

Personer som er nærkontakter til smittet person eller har symptomer, kan få utdelt selvtester på teststasjonen eller på helsestasjonen.  Husk å ringe på forhånd. Vi minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader! Dersom du får et positivt testsvar på din selvtest kan du registrere svaret her.

Kriseledelsen kommer tilbake med oppdatert informasjon seinest 21.1.22.

rnRwsMHzijsAAAAASUVORK 5CYII=

__________________________________________________________

 

Oppdatering fra kriseledelsen 10.01.22

Oppdatering Sigdalsheimen:

De siste testene som er tatt av nærkontakter fbm. smitten på Sigdalsheimen er alle negative. Vi anser dermed dette smitteutbruddet som over og det åpnes igjen for besøkende f.o.m i dag mandag 10. januar kl 12.00. Se vedlagte informasjon til besøkende for gjeldende retningslinjer.
I alt ble 2 beboere og 3 ansatte smittet i utbruddet. Ingen har blitt alvorlig syke. Det er generelt økende smitte i samfunnet og også høy risiko for event ny smitte i de kommunale tjenestene våre. Vi er i beredskap og følger situasjonen tett og vil raskt kunne iverksette nye nødvendige tiltak ved behov.  

Informasjon til besøkende og gjeldende retningslinjer kan du lese her.

Kriseledelsen i Sigdal kommune

 

_______________________________________________________________________

 

Oppdatering fra kriseledelsen 07.01.22

Situasjon
På landsbasis har det den siste uka vært en betydelig oppsving i antall registrerte positive PCR-tester. Omikron-varianten er klart økende og det forventes at den vil dominere i løpet av kort tid.

Også i Sigdal er det den siste uka rapportert om totalt 12 tilfeller, flere av disse er bekreftet omikron. Av disse er fortsatt 6 personer i isolasjon som følges opp av smittesporingsteamet. Siste tilfelle er meldt i dag, 07.01.22.

Situasjonen på Sigdalsheimen per i dag er at det er 2 stykker i isolasjon, en beboer og en ansatt. Totalt har 2 beboere og 3 ansatte vært smittet i utbruddet på Sigdalsheimen som startet 25.12.21 Ingen har blitt alvorlig syke. Midlertidig besøksrestriksjoner gjelder som tidligere meldt til og med 11.01.22. Nærkontakter er igjen testet med PCR-test i dag fredag 07.01.22 og vi avventer disse testsvarene gjennom helgen og vil gjøre en ny situasjonsvurdering og vurdering av mulig gjenåpning i samråd med kommuneoverlegen førstkommende mandag 10.01.22.

Vi forventer at smittetallene den kommende tida vil fortsette å øke på grunn av den mer smittsomme omikronvarianten. Allikevel kan vi bidra til å begrense smitten og omfanget av sykdomsbyrden ved å ta vaksinen og overholde gjeldende smittevernbestemmelser og anbefalinger.

Vi minner også om at du dersom du har symptomer eller er syk, så bør du oppholde deg på din bostedsadresse og benytte deg av helsetjenestene og testsentrene i din bostedskommune. Det samme gjelder om du venter på testsvar, eller er i karantene.

Du finner for øvrig all relevant informasjon på www.helsenorge.no  

Vaksinasjon
Vaksineringen av befolkningen fortsetter for fullt, og alle innbyggere over 18 år kalles nå inn til dose 3 på SMS i henhold til riktig vaksinasjonsintervall, dvs. tidligst 20 uker etter dose 2. Vi ber om at dere svarer umiddelbart om dere vil benytte dere av timen eller ikke. Ved spørsmål ring 476 88 007.

Neste massevaksinasjonsdag er onsdag 12.01.22 på Borgerstua i Prestfoss. Her er det også mulighet for drop-in til 1. dose mellom kl. 10.00 og 14.30.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsprogrammet, tilbys nå en ny oppfriskningsdose med minimum 3 måneders intervall (4. dose). Ta kontakt med vaksineteamet eller fastlege / annen behandlende lege dersom du er usikker på om du omfattes av dette.

Hvis du vil vite mer om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet finner du informasjon her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Testing og smittesporing
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Telefontid for bestilling av testtime er kl. 08.15 - 10.15 disse dagene på tlf. 477 00 416.
Personer som er nærkontakter til smittet person eller har symptomer, kan få utdelt selvtester på teststasjonen eller på helsestasjonen.  Husk å ringe på forhånd. Vi minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader! Dersom du får et positivt testsvar på din selvtest kan du registrere svaret her.


Kriseledelsen kommer tilbake med oppdatert informasjon seinest 14.1.22.

 2KuKHYAAAAAASUVORK 5CYII=

_________________________________________________________


Oppdatering fra kriseledelsen 03.01.2022

Det er i løpet av helga meldt om 6 nye positive PCR tester etter testing den 31.12.21. Disse er tilknytta smitteutbruddet på Sigdalsheimen. 3 av disse er kjente tilfeller etter positive hurtigtester og 3 nye.  Smittesporingsteamet følger opp både smittetilfeller og nærkontakter.

Med dette er totalt 7 personer i isolasjon og 3 nærkontakter i karantene i tillegg til fritidskarantene for ansatte på Sigdalsheimen samt enkelte pasienter.

I forbindelse med utbruddet fortsetter testregimet i helsetjenestene med nye massetestinger. Informasjon om dette gis internt. 

Midlertidige besøksrestriksjoner på Sigdalsheimen forlenges t.o.m. 11.1.22, da vi må avvente prøvesvar for ny situasjonsvurdering.

Kriseledelsen kommer tilbake med oppdatert informasjon seinest 7.1.22.

Kriseledelsen Sigdal kommune

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Oppdatering fra kirseledelsen 31.12.2021

I Sigdal er det pr. i dag totalt 4 personer i isolasjon og 28 personer i karantene.<


Smittesituasjonen ved Sigdalsheimen:
I tillegg til de tre tidligere meldte, en den 25.12 og to den 28.12, er det i dag påvist en ny positiv hurtigtest hos en av våre ansatte. Vedkommende har ikke vært på jobb siden 28.12. 
Det har denne uken vært utført testing av alle ansatte og beboere, og alle disse prøvene har så langt vært negative. Det utføres en ny massetesting på mandag 3.1.22. 
Midlertidig besøksstans forlenges t.o.m. 4.1.22, da vi må avvente disse prøvesvarene før vi kan oppheve restriksjonene.
Alle de tre første prøvene er bekreftet omikron. Den første påviste smittede er nå ute av isolasjon.

Vaksinasjon
I Sigdal er vi ajour med vaksinering dose 3. Det må gå 20 uker mellom dose 2 og dose 3. Vaksinasjon har også blitt utført i romjulen. Neste vaksinasjonsdag er på Borgerstua i Prestfoss onsdag 5. januar. Det er da mulighet for drop-in til første dose mellom kl. 10.00 og 17.00.

Teststasjonen er som vanlig åpen mandag, onsdag og fredag f.o.m 3.1. Telefon 477 00 416, telefontid 08.15 – 10.15. Det kan fortsatt utleveres selvtester fra teststasjonen og helsestasjonen etter en behovsvurdering. Ring for avtale.

Skolestart
Vi minner foresatte om at alle barn skal være testet før de møter på skolen igjen etter ferien.

Kriseledelsen kommer tilbake med oppdatert informasjon seinest 4.1.22.

Godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Kriseledelsen Sigdal kommune

 

______________________________________________________________________________________

 

Oppdatering fra kriseledelsen 28.12.2021

Det er i dag meldt om 6 nye positive tester. 3 av disse har tilknytning til smitteutbruddet ved Sigdalsheimen som ble meldt 25.12.21. Berørte er informert og nærkontakter følges opp i henhold til rutiner for smittesporing og videre testing.

Det er i dag også bekreftet at det første smittetilfellet er Omikrom. Vi ser at denne varianten smitter veldig lett, men vi ser også foreløpig kun milde symptomer.
Situasjonen følges tett opp med utstrakt testing i dagene som kommer.

Vi kommer med ny oppdatering 31.12.21, evt. tidligere ved ny informasjon.

Kriseledelsen i Sigdal kommune.

_______________________________________________________________

Oppdatering fra kriseledelsen 27.12.21.

Vedrørende smitte på Sigdalsheimen: midlertidig besøksstans forlenges til og med 01.01.22. Nærkontakter er under oppfølging jfr. gjeldende testrutiner frem til denne datoen. Det er ikke avdekket flere smittede, men vi følger situasjonen tett i dagene som kommer.
Pr. d.d. er det kun registrert dette nye smittetilfelle i Sigdal kommune.

Testing:
Teststasjon er åpen mandag, onsdag og fredag i jul- og nyttårshelga.
31.12 er det åpent for testing med hurtigtester.
Teststasjon tlf. 477 00 416, åpningstid kl. 08.15 – 10.15.
Det er også mulig å få utdelt selvtester for nærkontakter og andre mellom kl. 08.15 og 10.15 på testdagene.

Selvregistrering av positiv hjemmetest:
Du bes selv å registrere at du har tatt en positiv selvtest. Informasjonen kommer rett inn i kommunens system, slik at kommunen kan starte smittesporingsarbeidet
Registrer deg her (pålogging med BankID). https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest?kommunenummer=3045

I denne løsningen kan innbyggere med egen BankID registrere positiv test for seg selv. Foresatte har mulighet til å registrere egne barn.
 

Smittesporing:
Dersom du får en positiv selvtest skal du umiddelbart gjøre følgende:

1. Registrere selvtesten digitalt eller ta kontakt med smittesporingsteamet.
Telefonnummer finner du her: https://sigdal.custompublish.com/smittesporing.560558.no.html

2.  Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.

3.  Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der. 

4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Vi kommer med nyt oppdatering 31.12.21, evt. tidligere ved ny informasjon.

Kriseledelsen i Sigdal kommune

___________________________________________________________

Oppdatering kriseledelsen 25.12.21,  kl. 17.00

Vedrørendesmitte på Sigdalsheimen.
Midlertidig besøksstans opprettholdes i første omgang ut mandag 27.12.21.
Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt og alle berørte er kontaktet. Nærkontakter er under oppfølging jfr. våre smittesporing- og testrutiner. Det er ikke avdekket flere smittede pr. nå. Dette følges tett opp med jevnlig testing i dagene som kommer. Kriseledelsen kommer med ny oppdatering mandag 27.12.21, evt. tidligere ved ny informasjons.

Kriseledelsen i Sigdal kommune.

_________________________________________________________________________

Oppdatering fra kriseledelsen 25.12.21

Midlertidig besøkstans ved Sigdalsheimen.
Det er i dag, 25.12.21, oppdaget smitte hos en ansatt ved Sigdalsheimen. Vi jobber nå med å få oversikt over nærkontakter og eventuelt omfang og tiltak. Vi ser oss dessverre nødt til å stenge dørene og innfører midlertidig besøkstans til vi har oversikt .Direkte berørte kontaktes direkte.
Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Kriseledelsen i Sigdal kommune.

___________________________________________________

Oppdatering fra kriseledelsen, 22.12.21.

Det er pr. 22.12.21 16 personer i isolasjon og 15 personer i karantene.

 

Testing:
Teststasjon er åpen mandag, onsdag og fredag i jul- og nyttårshelga.
24.12 og 31.12 er det åpent for testing med hurtigtester.
Teststasjon tlf. 477 00 416, åpningstid kl. 08.15 – 10.15.
Det er også mulig å få utdelt selvtester for nærkontakter og andre mellom kl. 08.15 og 10.15 på testdagene.

Selvregistrering av positiv hjemmetest:
Du bes selv å registrere at du har tatt en positiv selvtest. Informasjonen kommer rett inn i kommunens system, slik at kommunen kan starte smittesporingsarbeidet
Registrer deg her (pålogging med BankID). 

I denne løsningen kan innbyggere med egen BankID registrere positiv test for seg selv. Foresatte har mulighet til å registrere egne barn.
 

Smittesporing:
Dersom du får en positiv selvtest skal du umiddelbart gjøre følgende:

1. Registrere selvtesten digitalt eller ta kontakt med smittesporingsteamet.
Telefonnummer finner du her

2.  Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.

3.  Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der. 

4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Vaksinering:
Neste dato for massevaksinasjon er onsdag 5. januar på Borgerstua i Prestfoss med fortsatt mulighet for «drop-in» til første dose. kl. 10.00 – 17.00.  Alle får innkalling til 2. og 3. dose. Alle ned til 18 år kan nå få 3. dose, men intervallet mellom 2. og 3 dose skal være minst 20 uker. Vi kaller inn etter hvert . Noen få som ikke kan vente til 5. januar, får vaksine på helsestasjonen i romjula. For spørsmål om vaksine: ring 476 88 007 på hverdager mellom kl. 08.00 – 15.30 eller send en SMS.   

Prestfoss legesenter:
Åpningstidene for Prestfoss legesenter finner du her. 
Eggedal legesenter er stengt i jul- og nyttårshelga, og åpner igjen 04.01.22.

 

Som innbygger har du mulighet til å bidra aktivt til å styrke kommunens robusthet og forebygge smittespredning, ved å ta ansvar og fortsette å følge grunnleggende smittevernregler og anbefalinger.

Vi minner også om at du dersom du har symptomer eller er syk bør oppholde deg på din bostedsadresse og benytte deg av helsetjenestene og testsentrene i din bostedskommune. Det samme gjelder om du venter på testsvar, eller er i karantene.

I Sigdal er det ofte svært korte smitteveier mellom berørte private husstander og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er derfor svært viktig at hver enkelt av oss tar ansvar og sørger for at grunnleggende smittevern, testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt. Det er essensielt at vi unngår smitte inn i helsetjenestene.

Nasjonale råd og regler kan du lese her.

 

Neste oppdatering 27.12.2021.

 

Vi ønsker alle innbyggere og fritidsbeboere en fin julehelg.

 

Med hilsen

Kriseledelsen i Sigdal kommune

__________________________________________________________________________________________________

Oppdatering fra kriseleldelsen, 20.12.21

Stigende smittetrend

Smittesporingsteamet har i løpet av helga fått melding om 7 nye positive tester i Sigdal. Seks av disse er nærkontakter til tidligere meldte tilfeller. Til sammen er 16 personer nå i isolasjon i Sigdal.

Ettersom mange i de nærmeste dagene kommer hjem til jul, minner vi om følgende:

SELVTEST:
De som får positiv selvtest skal:

 1. Ringe smittesporingsteamet i kommunen så fort som mulig på telefon 913 44 552. I helgene, jul- og nyttår kan smittesporingsvakt være andre telefonnumre; informasjon om dette legges ut på kommunens nettside under koronainformasjon – smittesporing.
 2. Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der. 
 3. Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.
 4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Det kan utleveres selvtester fra teststasjonen og helsestasjonen etter en behovsvurdering. Teststasjonen er åpen mandag og onsdag og telefontid er fra kl. 08.15 – 10.15 disse dagene. Telefon for avtale: 477 00 416

 

Med hilsen

Kriseledelsen i Sigdal kommune

___________________________________________________________________________________________________

Oppdatering fra kriseledelsen, 17.12.21

Stigende smittetrend

Det er fortsatt økende smittetrend og i Sigdal er nå 18 personer i isolasjon. Smitteveien er i all hovedsak kjent. Smittesporingen avdekker at smitten i stor grad er knytta til sosiale sammenkomster og arrangementer og videre innad i berørte husstander. Vi forventer at det fortsatt vil meldes om nye tilfeller, både i tilknytting til eksisterende smitte, men også nye tilfeller med andre smitteveier.

I Sigdal er det ofte svært korte smitteveier mellom berørte private husstander og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er derfor svært viktig at hver enkelt av oss tar ansvar og sørger for at grunnleggende smittevern, testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt. Det er essensielt at vi unngår smitte inn i helsetjenestene.

For at smittetrenden skal snu, er det iverksatt strengere nasjonale råd og regler som ble gjeldende fra 15.12.21. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Det viktigste du kan gjøre i vår felles kamp mot pandemien:

 1. Si ja til vaksine.
 2. Hold deg hjemme og test deg når du er syk.

Videre oversikt over råd og regler finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Utover det minner vi om følgende:

SELVTEST:
De som får positiv selvtest skal:

 1. Ringe smittesporingsteamet i kommunen så fort som mulig på telefon 913 44 552. I helgene, jul- og nyttår kan smittesporingsvakt være andre telefonnumre; informasjon om dette legges ut på kommunens nettside under koronainformasjon – smittesporing.
 2. Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der. 
 3. Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.
 4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

TESTING:
På grunn av stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester, må kommunen prioritere hvem som skal testes.  Denne prioriteringen skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Teststasjonen og smittesporingsteamet følger opp disse retningslinjene.

Det kan utleveres selvtester fra teststasjonen og helsestasjonen etter en behovsvurdering. Teststasjonen er åpen mandag, onsdag og fredag og telefontid er fra kl. 08.15 – 10.15 disse dagene. Telefon for avtale: 477 00 416

VAKSINASJON:
Alle over 45 år som fikk dose 2 for mer enn fire og en halv måned siden, blir kontaktet for time til dose 3 – vaksinasjonsteamet tar kontakt med de det gjelder, du trenger ikke ringe.

Neste massevaksinasjon er planlagt den 05.01.21

 

Kriseledelsen ønsker alle en riktig god jul!

Ta vare på hverandre!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.12.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 21.00

Kriseledelsen har i kveld mottatt melding om 6 nye smittetilfeller. Det dreier seg om smitte hos nærkontakter til kjente smittetilfeller som ble meldt i løpet av helga. Totalt 17 personer er nå i isolasjon i Sigdal og følges opp av smittesporingsteamet. 

Vi minner om at du bes gjøre følgende ved positiv selvtest:

 1. Ringe smittesporingsteamet i kommunen så fort som mulig på telefon 913 44 552. I helgene, jul- og nyttår kan smittesporingsvakt være andre telefonnumre; informasjon om dette legges ut på kommunens nettside under koronainformasjon – smittesporing.
 2. Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der.
 3. Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.
 4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Hilsen kriseledelsen i Sigdal

 

 

Oppdatering fra kriseledelsen, 14.12.21 kl. 16.00

TESTING:

På grunn av stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester, må kommunen prioritere hvem som skal testes.  Denne prioriteringen skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Teststasjonen og smittesporingsteamet følger opp disse retningslinjene.

Det kan utleveres selvtester fra teststasjonen og helsestasjonen etter en behovsvurdering. Teststasjonen er åpen mandag, onsdag og fredag og telefontid er fra kl. 08.15 – 10.15 disse dagene. Telefon for avtale: 477 00 416

De som får positiv selvtest skal:

 1. Ringe smittesporingsteamet i kommunen så fort som mulig på telefon 913 44 552. I helgene, jul- og nyttår kan smittesporingsvakt være andre telefonnumre; informasjon om dette legges ut på kommunens nettside under koronainformasjon – smittesporing.
 2. Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der. 
 3. Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.
 4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

 

VAKSINASJON:

Helsemyndighetene oppfordrer alle til å takke ja til vaksinetilbudet. Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp dersom du får korona. Det tilbys også vaksine til alle over 12 år. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet. Det er gratis for alle å ta vaksinen.

I morgen, onsdag 15. desember er det mulighet for «drop-in» til 1. dose på vaksinesenteret på Borgestua i Prestfoss mellom kl. 10.00 og kl. 16.00.  Alle over 45 år som fikk dose 2 for mer enn fire og en halv måned siden, blir kontaktet for time til dose 3 – vaksinasjonsteamet tar kontakt med de det gjelder, du trenger ikke ringe.

 

 

14.12.21 kl. 11.40 - Oppdatering fra kriseledelsen

Nye nasjonale forskrifter fra og med midnatt, natt til torsdag, 15.12.21

Strengere regler for isolasjon og karantene for nærkontakter av bekreftet smittetilfelle, herunder:

 • karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn.
 • øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.
 • unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Krav om å være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Forskriftsfestede tiltak er blant annet:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. (Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs)
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (Alle skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.)
 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Skjenkestopp, inne og ute.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.
 • Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute.
 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport og drosje m.m. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer samt hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter. Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum.
 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Svømmehaller og treningssentre kan kun holdes åpent for:
  • individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.
  • skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

 

Les detaljer og øvrige anbefalinger her.

 

13.12.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen, kl. 20.20

Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten.

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.
Les mer her.

 

13.12.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen

Kriseledelsen har i løpet av helga mottatt melding om 6 nye smittetilfeller. Til sammen er nå 10 personer i isolasjon. Sammen med ca. 35 nærkontakter tilknyttet samme husstand eller tilsvarende nære følges disse opp av smittesporingsteamet. Smitteveien er så langt ukjent for to av tilfellene. Smitten for øvrig knyttes til sosiale aktiviteter, blant annet smitteutbruddet på Norefjell.

Sigdal kommune har innført lokal forskrift om smitteverntiltak, som pålegger smittekarantene for hustandsmedlemmer som er nærkontakter til bekreftet smittetilfelle. Forskriften kan du lese i sin helhet her.

Den lokale forskriften kommer i tillegg til nasjonale regler og anbefalinger som du kan lese mer om her. 

Kriseledelsen minner om at dersom du har fått en positiv hjemmetest, tar kontakt med kommunens smittesporingsteam på telefon 913 44 552.

Som innbygger har du mulighet til å bidra aktivt til å styrke kommunens robusthet og forebygge smittespredning, ved å ta ansvar og fortsette å følge grunnleggende smittevernregler og anbefalinger.

Vi minner også om at du dersom du har symptomer eller er syk bør oppholde deg på din bostedsadresse og benytte deg av helsetjenestene og testsentrene i din bostedskommune. Det samme gjelder om du venter på testsvar, eller er i karantene.

Ansvarlige arrangører skal vurdere planlagte arrangementer grundig, og utsette/avlyse disse, dersom det hersker tvil om gjeldende smittevernregler kan overholdes. Sjekk www.helsenorge.no/arrangement og benytt sjekkliste for smitteverntiltak for arrangement på kommunens hjemmeside som hjelp i vurderingene.

Se for øvrig www.helsenorge.no for ytterligere informasjon.

 

 

10.12.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen

Stigende smittetrend – nye smittevernregler er innført

Det er fortsatt økende smittetrend og i Sigdal er det registrert 5 nye tilfeller sist uke. Sammen med nærkontaktene blir disse fulgt opp av smittesporingsteamet, slik at testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt.

Kriseledelsen minner om at dersom du har fått en positiv hjemmetest, tar kontakt med kommunens smittesporingsteam på telefon 913 44 552.

Omikron-varianten er bekreftet i smitteutbruddet på Norefjell. Berørte og husstander fra «øvrige nærkontakter» fra dette utbruddet er under oppfølging fra smittesporingsteamet, og er i henhold til forskrift i karantene i 10 dager. Du kan lese mer om karantene- og isolasjonsbestemmelsene her.

Regjeringen har på bakgrunn av den økende smitten med fare for overbelastning av helsetjenestene re-innført en del nasjonale regler og anbefalinger for smittevern. 

I tillegg har formannskapet i Sigdal vedtatt en lokal forskrift for smittevern som presiserer karantenebestemmelser for husstandsmedlemmer som er definert som nærkontakter. I korte trekk innebærer dette at du er pålagt å være i karantene dersom du er nærkontakt med smittet husstandsmedlem.

Forskriften lyder blant annet:

§ 2: Krav om smittekarantene for husstandsmedlemmer

 • Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene. Karanteneplikten gjelder i 7 døgn etter siste nærkontakt.
 • De som har karanteneplikt etter første ledd skal testes med PCR-test så snart som mulig.
 • Personer i smittekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngånærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.
 • Foreldre i smittekarantene kan gjennomføre samvær med barn i karantenetiden.
 • Personer i smittekarantene kan teste seg ut av karantene med negativ PCR-test tatt mellom døgn 5 og 7 etter siste nærkontakt.
 • Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon, med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes.

Kriseledelsen i Sigdal følger utviklingen av situasjonen tett, og vil raskt iverksette ytterligere lokale tiltak, dersom det anses å være nødvendig for å hindre større smitteutbrudd og sikre kommunale tjenester.

Kriseledelsen understreker på nytt at vi lokalt er svært sårbare, spesielt i de kommunale tjenestene, som helse-, renholds- og oppvekstsektoren, men også for næringsliv og handel kan økt fravær blant ansatte raskt føre til utfordringer. Som innbygger har du mulighet til å bidra aktivt til å styrke kommunens robusthet og forebygge smittespredning, ved å ta ansvar og fortsette å følge grunnleggende smittevernregler og anbefalinger.

Vi minner også om at dersom du har symptomer eller er syk bør oppholde deg på din bostedsadresse og benytte deg av helsetjenestene og testsentrene i din bostedskommune. Det samme gjelder om du venter på testsvar, eller er i karantene.

Ansvarlige arrangører skal vurdere planlagte arrangementer grundig, og utsette/avlyse disse, dersom det hersker tvil om gjeldende smittevernregler kan overholdes. Sjekk www.helsenorge.no/arrangement og benytt sjekkliste for smitteverntiltak for arrangement på kommunens hjemmeside som hjelp i vurderingene.

Vaksine

Vi oppfordrer alle på det sterkeste å ta koronavaksinen – og ta imot tilbud om oppfriskningsdose slik at du har fortsatt god beskyttelse mot covid-19 og alvorlig sykdomsforløp. Alle uvaksinerte som har sagt nei takk til koronavaksine i første omgang, eller sagt at de vil vente, oppfordres til å vaksinere seg før jul. Det er lavest vaksinasjonsdekning i de yngste årsklassene så oppfordringen gjelder særlig personer i alderen 12 – 45 år, men også alle andre som har ventet med å ta koronavaksine.

Det er mulig å bestille time til vaksinasjon med første dose (tlf. 476 88 007 eller 913 44 552) eller møte opp på drop-in på Borgerstua i Prestfoss onsdag 15. desember mellom kl. 10.00 og 14.00. Dette er siste mulighet for vaksinering før jul. Alle får innkalling til dose 2 og 3 når det er tid for det.  

Se for øvrig www.helsenorge.no for ytterligere informasjon.

 

 

08.12.2021 - oppdatering fra kriseledelsen

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.
Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to.
De nye nasjonale tiltakene finner dere her.

 

07.12.2021 - oppdagering fra kriseledeslen

Sigdal kommune har sendt anmodning om å innlemmes i de regionale forskriftene

Sigdal kommune, ved kriseledelsen,  har sendt en anmodning til statsforvalteren om å innlemme Sigdal kommune i de regionale forskriftene og venter tilbakemelding derfra.

Regjeringen varsler i tillegg om pressekonferanse i kveld klokken 19:00. Det er å forvente at det vil komme ytterligere innstramminger fordi kapasiteten i helsetjenestene begynner å bli utfordret.

For mer informasjon om koronasituasjonen kan du lese her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

 

 

03.12.2021 – oppdatering fra kriseledelsen

Stigende smittetrend – nye smittevernregler er innført

Det er en klart økende smittetrend og i Sigdal er det nå registrert 8 nye tilfeller siden mandag. Sammen med nærkontaktene blir disse fulgt opp av smittesporingsteamet, slik at testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt. Smitten er fortsatt begrenset til enkelte husstander med kjent smittevei.

Kriseledelsen i Sigdal følger situasjonen tett, og vil raskt iverksette lokale tiltak, dersom det anses å være nødvendig for å hindre større smitteutbrudd og sikre kommunale tjenester.

Kriseledelsen understreker på nytt at vi lokalt er svært sårbare, spesielt i de kommunale tjenestene, som helse-, renholds- og oppvekstsektoren, men også for næringsliv og handel kan økt fravær blant ansatte raskt føre til utfordringer. Som innbygger har du mulighet til å bidra aktivt til å styrke kommunens robusthet, ved å ta ansvar og fortsette å følge grunnleggende smittevernanbefalinger og forebygge smittespredning.

Vi anbefaler at ansvarlig arrangører for sammenkomster i nærmeste fremtid vurderer grundig om gjeldende smittevernanbefalinger kan overholdes, og om mulig utsette arrangementet inntil videre. Benytt gjerne sjekkliste for smitteverntiltak for arrangement på kommunens hjemmeside som grunnlag for vurderingen.

På grunn av en stadig økende nasjonal smittetrend og uvisshet omkring egenskapene til den nye virusvarianten «Omikron», har regjeringen også innført nye nasjonale tiltak og råd som nå gjelder.

 

De nye kontaktreduserende tiltakene er blant annet:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester

Regjeringen utelukker ikke at det kan komme strengere tiltak raskt dersom det blir behov for dette.

 

Fra før er det viktig at du blant annet:

 • Er hjemme dersom du er syk eller har symptomer og sørger for å teste deg. Dette gjelder ved alle typer luftveisinfeksjoner.
 • Tar en test dersom du kan være nærkontakt til en smittet person
 • Reduserer nærkontakter og har oversikt
 • Bruker munnbind i kontakt med helsetjenestene og dersom det ikke er så enkelt å holde avstand til andre som for eksempel på butikken, på bussen og annen kollektivtrafikk.

Vi oppfordrer alle på det sterkeste å ta koronavaksinen – og ta imot tilbud om oppfriskningsdose slik at du har fortsatt god beskyttelse mot covid-19 og alvorlig sykdomsforløp. Alle uvaksinerte som har sagt nei takk til koronavaksine i første omgang, eller sagt at de vil vente, oppfordres til å vaksinere seg før jul. Det er lavest vaksinasjonsdekning i de yngste årsklassene så oppfordringen gjelder særlig personer i alderen 12 – 45 år, men også alle andre som har ventet med å ta koronavaksine.

Det er mulig å bestille time til vaksinasjon med første dose (tlf. 476 88 007 eller 913 44 552) eller møte opp på drop-in på Borgerstua i Prestfoss onsdag 8. desember eller onsdag 15. desember mellom kl. 10.00 og 14.00. Alle får innkalling til dose 2 og 3 når det er tid for det.  

Se for øvrig helsenorge.no for ytterligere informasjon.

 

01.12.2021 – oppdatering fra kriseledelsen

Stigende smittetrend – nye smittevernregler er innført

Det har vært en klart økende smittetrend i Sigdal de siste to ukene, med 3 nye tilfeller registrert i går. Dette er fortsatt enkelttilfeller, som følges opp av smittesporingsteamet.

Vi er lokalt svært sårbare i de kommunale tjenestene våre, spesielt innen helse-, renholds- og oppvekstsektoren.  Som innbygger har du mulighet til å bidra aktivt til å styrke kommunens robusthet, ved å fortsette å følge grunnleggende smittevernanbefalinger og forebygge smittespredning.

På grunn av en stadig økende nasjonal smittetrend, har regjeringen også innført nye nasjonale tiltak og råd som nå gjelder.

Nye regler er:

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon

Nye nasjonale anbefalinger er:

 • Bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Bruk av munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Jevnlig testing av skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
 • Økt brukt av hjemmekontor i kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten

Fra før er det viktig at du:

•             Er hjemme dersom du er syk eller har symptomer og tester deg.

•             Tar en test dersom du kan være nærkontakt til en smittet person

•             Holder litt avstand til folk utenom egen husstand

•             Reduserer nærkontakter og har oversikt

•             Bruker m