Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

INFORMASJON OM KORONA

Se menyen på venstre side for detaljert informasjon om smittetilfeller, vaksine, smitteråd, testing etc. 

Coronavirus disease - advice and information​ in different languages

Pressekonferanser kan du følge her.

 

Informasjon om viterferien i Sigdal kommune og Krødsherad kommune

Følgende tiltak gjelder fra og med 05.03.21:

 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år åpnes. Dette gjelder også aktiviteter i annen kommune. Det er viktig å følge med på lokale retningslinjer i den kommunen dere besøker. Det forutsettes at voksne som følger på fritidsaktiviteter holder god avstand. Karanteneregler må likevel overholdes.
 • Det er mulighet for beboerne å ta imot besøk på Sigdalsheimen. Besøk skal gjennomføres på en forsvarlig måte og i tråd med nasjonale smittevernråd.
 • Hjemmetjenesten har fortsatt store utfordringer på grunn av høyt sykefravær i kjølevannet av smitteutbruddet i tjenesten. Personell må derfor omdisponeres for å gi nødvendig helsehjelp. Bistand i form av hjemmehjelp/husvask er redusert inntil videre. Vi forventer at denne situasjonen kan vedvare frem til over påsken.
 • Det er fortsatt skjerpede smitteverntiltak og tilpasset drift på legesenteret i Prestfoss. Eggedal legekontor er nå åpent som normalt; annenhver mandag og tirsdag og hver torsdag.
 • Det planlegges med at skolene starter opp igjen etter vinterferien førstkommende mandag på gult nivå. 
 • Kommunen åpner for skjenking av alkohol ved serveringsstedene i Sigdal i henhold til gjeldene nasjonale retningslinjer.
 • Kommunen åpner for besøk i hjemmet i tråd med nasjonale retningslinjer, dvs. inntil 5 personer i tillegg til egen husstand. Vi oppfordrer alle til å ha god oversikt over sine nærkontakter til støtte ved eventuell smittesporing.

 

Det er viktig at alle har fokus på nasjonale smitteverntiltak.

Det henvises til smittevernloven § 4.1

For øvrig gjelder den nasjonale smittevernforskriften.
Situasjonen overvåkes kontinuerlig og endring i tiltakene vurderes fortløpende.

Last ned appen Smittestopp her.

 


05.03.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00 
Det er tatt 54 covid-19 tester denne uka. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 11.02.2021. Ingen er på rapporteringstidspunktet i isolasjon, mens det er 6 personer i karantene.

Kriseledelsen takker for at dere har bidratt til at det så langt ikke har oppstått smittetilfeller i forbindelse med vinterferien i Sigdal og Eggedal.

Skoler
Det planlegges med at skolene starter opp igjen etter vinterferien førstkommende mandag på gult nivå.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten har fortsatt store utfordringer på grunn av høyt sykefravær i kjølevannet av smitteutbruddet i tjenesten. Personell må derfor omdisponeres for å gi nødvendig helsehjelp. Bistand i form av hjemmehjelp/husvask er redusert inntil videre. Vi forventer at denne situasjonen kan vedvare frem til over påsken.

Legesentrene
Det er fortsatt skjerpede smitteverntiltak og tilpasset drift på legesenteret i Prestfoss. Eggedal legekontor er nå åpent som normalt; annenhver mandag og tirsdag og hver torsdag.

Testing
Testing for covid-19 ved Prestfoss legesenter foregår normalt på formiddagen henholdsvis på mandager, onsdager og fredager. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter kl. 08.15 på morran, tlf. 32 71 23 00. Ikke nøl med å ta en test dersom du har symptomer.

Vaksine
Vi har denne uken vaksinert 104 personer. Vi vaksinerer nå både med vaksine fra Pfizer BionTech og AsteraZeneca.

I Sigdal har nå 271 personer fått 1. vaksinedose og 156 har fått 2. vaksinedose jf. vaksinestatistikk fra FHI.

Sigdal vil motta 8 hetteglass i uke 10 (ca. 56 doser) og 8 hetteglass i uke 11 (ca. 56doser) av Pfizer BionTech sin vaksine.

I uke 10 mottar vi 10 hetteglass av AsteraZeneca-vaksinen. Dette tilsvarer 100 doser som først og fremst er forbeholdt helsepersonell under 65 år og utenfor risikogruppene. 

Vaksineringen vil i hovedsak fortsatt foregå på Borgerstua i Prestfoss, mens helsepersonell også vil vaksineres i tjenestene. Den enkelte blir kontaktet direkte for avtale av vaksinasjonsteamet i kommunen som blant andre består av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007. Vaksinen er gratis og fordeling av vaksinene skjer i tråd med nasjonale retningslinjer.

Kriseledelsen minner om at det fortsatt er generelt stigende smittetrend, og Oslo og Viken står hovedsakelig for økningen. Det er derfor viktig at vi opprettholder gode hygienerutiner og følger smittevernanbefalingene.

God helg!

 

26.02.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00 
Det er tatt 25 covid-19 tester denne uka. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var dermed 11.02.2021 og ingen er på rapporteringstidspunktet i isolasjon eller i karantene.

Nasjonale myndigheter melder nå om en generell stigende smittetrend, spesielt i Osloområdet. Ettersom det i tillegg er økt bevegelse i befolkningen på grunn av vinterferien, er det derfor fortsatt like viktig at vi opprettholder de gode rutinene og følger smittevernanbefalingene også i ukene fremover. Sigdal kommune vil i den forbindelse også øke fokus på tilsyn av karantenebestemmelser i forbindelse med innreise fra utlandet og med generelle smitteverntiltak på offentlige arenaer i kommunen. Se også generell informasjon om vinterferien.  

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten har fortsatt store utfordringer på grunn av høyt sykefravær i kjølevannet av smitteutbruddet i tjenesten. Personell må derfor omdisponeres for å gi nødvendig helsehjelp. Bistand i form av hjemmehjelp/husvask er redusert inntil videre. Vi forventer at denne situasjonen kan vedvare frem til over påsken.

Legesentrene
Det er fortsatt skjerpede smitteverntiltak og tilpasset drift på legesenteret i Prestfoss. Eggedal legesenter er åpent tirsdager og torsdager.

Testing
Testing for covid-19 ved Prestfoss legesenter foregår normalt på formiddagen henholdsvis på mandager, onsdager og fredager. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter kl. 08.15 på morran, tlf. 32 71 23 00. Ikke nøl med å ta en test dersom du har symptomer.

Vaksine
Vi har denne uken fått vaksinert 63 personer, herav 5 stk med dose 1 og 58 stk med dose 2. Med dette har alle de som har ønsket vaksine på Eggedal eldresenter og hjemmeboende over 85 år med adr. 3358 N. Eggedal og 3359 Eggedal nå fått begge dosene.  

I Sigdal har nå 208 personer fått 1. vaksinedose og 129 har fått 2. vaksinedose jf. vaksinestatistikk fra FHI.

Sigdal vil motta 5 hetteglass i uke 9 (ca. 35 doser) og 8 hetteglass i uke 10 (ca. 56doser) av Pfizer BionTech sin vaksine. Dette er først og fremst doser til 2.gangs vaksinering for de som fikk sin første dose for tre uker siden.

I uke 10 er det varslet om at vi vil motta 10 hetteglass av AsteraZeneca-vaksinen. Dette tilsvarer 100 doser som først og fremst er forbeholdt helsepersonell under 65 år og utenfor risikogruppene.  

Vaksineringen vil i hovedsak fortsatt foregå på Borgerstua i Prestfoss, mens helsepersonell også vil vaksineres i tjenestene. Den enkelte blir kontaktet direkte for avtale av vaksinasjonsteamet i kommunen som blant andre består av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007. Dersom det fremdeles er innbyggere i Sigdal over 45 år, som ikke har blitt oppringt eller fått en SMS med spørsmål om de ønsker å ta imot tilbudet om vaksine, kan de melde seg til en av disse.

Vi minner om at vaksinen er gratis og fordeling av vaksinene skjer i tråd med nasjonale retningslinjer.

Neste oppdatering er planlagt fredag den 05.03.21 rundt klokken 16.00.

Kriseledelsen ønsker alle en riktig god helg.

 

19.02.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00 
Det er tatt 56 covid-19 tester denne uka. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 11.02.2021. Ingen er per nå i isolasjon eller i karantene. Sigdal har med andre ord i øyeblikket ingen kjente smittetilfeller.

Vi har i uken som har gått hatt flere nærkontakter til smittetilfeller i andre kommuner. Det er fortsatt like viktig at vi opprettholder de gode rutinene og følger smittevernanbefalingene også i ukene fremover og ikke minst i vinterferien. Du kan lese mer om anbefalingene for vinterferien her.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenestene holder på å normalisere driften etter smitteutbruddet. Det er fortsatt utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen i kjølevannet av smitteutbruddet tjenesten var rammet av. Dette innebærer fortsatt redusert tjenestetilbud for enkelte. Nødvendig helsehjelp prioriteres.

Legesentrene
Det er fortsatt skjerpede smitteverntiltak og tilpasset drift på legesenteret i Prestfoss. Eggedal legesenter er åpent tirsdager og torsdager.

Vaksine
Vi har denne uken fått vaksinert 64 personer, herav 30 stk med dose 1 og 34 med dose 2.
I Sigdal har nå 194 personer fått 1. vaksinedose og 73 har fått 2. vaksinedose. De fleste vi vaksiner er fortsatt i aldersgruppen 85 år og eldre.
Sigdal vil motta 9 hetteglass i uke 8 og 5 hetteglass i uke 9 av Pfizer BionTech sin vaksine. Dette er kun tilstrekkelig til dose 2 for de som fikk dose 1 tre uker tidligere. Vi vil foreløpig ikke motta AsteraZenica eller andre vaksiner.

Vaksinering for hjemmeboende eldre vil fortsatt foregå på Borgerstua i Prestfoss så lenge vi får få doser. Den enkelte vil bli kontaktet på telefon av ansatte i vaksinasjonsteamet i kommunen som for øyeblikket består av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007.

Vi minner om at vaksinen er gratis. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer.

Her kan du laste ned appen Smittestopp

 

Neste oppdatering er planlagt fredag, 26.02.21 rundt klokken 16.00.

Kriseledelsen ønsker alle en riktig god helg.

 

19.02.2021 - informasjon om vinterferien i Sigdal og krødsherad kommune
Vinterferien står på trappene, og vi vet at det nå er mange som ser frem til ett etterlengtet avbrekk. Vi ønsker innbyggere, hytteboere og alle andre velkommen til å tilbringe vinterdagene i Sigdal og Krødsherad kommuner.

Mange vil tilbringe vinterferien på sine hytter og hus i Sigdal og Krødsherad i år ettersom det ikke er anbefalt å reise utenlands. Vi ønsker derfor å minne alle om å følge de nasjonale anbefalingene for vinterferien i år - vi kan ikke ta ferie fra smittevernrådene. Det er tvert imot svært viktig at vi alle tar ansvar og har økt fokus på smittevernet i de kommende ukene, slik at vi unngår en generell smitteøkning og dermed ny nedstengning etter at ferien er over.

Gjør ferien trygg både for deg selv og andre ved å følge nasjonale råd og anbefalinger. Les anbefalingene her.
 

 • Det er viktig at du holder deg hjemme hvis du ikke er frisk. Test deg så snart som mulig hvis du lurer på om du er smittet med covid-19.
 • Dersom du har testet deg før ferien, ber vi om at du ikke reiser før du har fått bekreftet negativt prøvesvar. Hvis du får symptomer på Covid-19 når du er på ferie, så ber vi om at du reiser hjem.
 • Vi oppfordrer at du tester deg i egen kommune. Når prøvesvaret er negativt så ønsker vi deg velkommen tilbake. 

I tillegg vil vi gi dere noen lokale anbefalinger på veien:

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å handle for ei uke i hjemkommunen din. Vi vi derfor fi deg noen råd på veien:

velger tidspunkter når det er lite folk, og gå helst kun én fra husstanden.

 • benytter munnbind i butikken.
 • husk at du kan bestille matvarer ved å ringe butikkene i Sigdal og hente de ferdig pakket eller få de tilkjørt hjem.
 • ta hensyn til bestemmelser i butikken.

Vi blir mange i løypene og på fjellet de neste helgene og ukene, husk å:  

 • Benytt munnbind der du ikke kan holde minst en meters avstand til andre enn husstanden.
 • Hold avstand i heiskø, i skiløypene, på serveringssteder, i butikker o.l.
 • Vi oppfordrer alle så langt som mulig til å møtes utendørs. Unngå flere enn fem gjester på hytta eller i boligen i tillegg til husstanden slik at dere kan overholde minst en meters avstand til gjestene til enhver tid. Husk at det er egne regler for private arrangementer som du må forholde deg til. Du kan lese bestemmelsen i smittevernforskriften her.

Husk å last ned appen Smittestopp.
 

 Vi ønsker alle en riktig god vinterferie - vis hensyn og ta vare på hverandre!

 

12.02.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00

 • Det er tatt 20 nye tester i dag. Totalt har testteamet i Sigdal gjennom hele pandemien så langt tatt over 2100 tester.
 • Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag.
 • 1 person er i isolasjon og 9 personer er i karantene.

 

Vi er inne i en periode med lavere smittepress og er glade for det. Vi må imidlertid være forberedt på at situasjonen fortsatt er ustabil og raskt kan endre seg. Kriseledelsens vurdering om mest sannsynlig utvikling er derfor:

 • Enkelte nye smittetilfeller
 • Mulighet for nye lokale smitteutbrudd, men håndterbart gjennom lokal TISK-strategi.
 •  
 • Fortsatt stor arbeids- og tiltaksbelastning, spesielt for personell i helse- og oppvekstetaten.
 • Økt spredning av muterte virusvarianter
 • Raske målretta innstramminger lokalt og nasjonalt ved økt smitte
 • Økt tilgang på vaksine

Det er fortsatt viktig at vi alle er nøye med å følge gjeldende smittevernforskrifter og tester oss dersom vi blir syke. Slik løser vi oppdraget vårt sammen med å hindre smittespredning.

Vaksinering
Totalt har 159 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 43 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI.  Det forventes 10 hetteglass neste uke, som gir minst 50 doser. I uke 8 forventes 9 hetteglass. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Så lenge kommunen mottar et begrenset antall vaksinedoser, vil vaksineringen fortrinnsvis skje på Borgerstua i Prestfoss. Nærmere informasjon gis den enkelte ved innkalling.

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger
Vi kan ta imot besøk igjen på Sigdalsheimen. Alle beboerne er ikke fullvaksinert ennå slik at det er fortsatt noe restriksjoner. Døren vil være låst og det er besøkstider for å skjerme måltidene. Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen kan du lese her.

Testing
Test for covid-19 ved Prestfoss legesenter foregår nå fortrinnsvis på formiddagen, på mandag, onsdag og fredag. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter 08.15 på morran, tlf. 32 71 23 00.

Vi takker dere alle for innsatsen så langt og ønsker en riktig god helg! 

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til i fredag 19. februar rundt kl. 16.00. 

 

11.02.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 12.00
Det er i dag meldt om et nytt smittetilfelle av covid-19 i Sigdal. Vedkommende er nærkontakt til tidligere meldt tilfelle og har vært i karantene siden. Det er ikke tilknyttet ytterligere nærkontakter til dette tilfelle.

Sigdalsheimen
Vi kan ta imot besøk igjen på Sigdalsheimen. Alle beboerne er ikke fullvaksinert ennå slik at det er fortsatt noe restriksjoner. Døren vil være låst og det er besøkstider for å skjerme måltidene. Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen kan du lese her.

Testing
Testing for covid-19 ved Prestfoss legesenter foregår nå fortrinnsvis på formiddagen, på mandag, onsdag og fredag. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter 08.15 på morran, tlf. 32 71 23 00.

 

09.02.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.30

 • Det ble tatt totalt 39 tester i går. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 29.01.2021.
 • Ettersom det ikke er flere smittetilfeller tilknyttet massetestingen i hjemmetjenesten anser vi å ha slått ned smitteutbruddet og har dermed kontroll på situasjonen.
 • Ingen personer er nå i isolasjon og 4 personer er i karantene.

 

Vaksinering
Totalt har 132 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 32 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI. Vi forventer 6 hetteglass med vaksine denne uken, som gir minst 30 doser. Det forventes 10 hetteglass i uke 7, som gir minst 50 doser. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Information about the coronavirus vaccine, in different languages and for visually and hearing impaired, can be found here.
Informasjon om vaksinering, også på ulike språk og for syns- og hørselshemmede, finner du her.

 

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger
Regjeringen annonserte onsdag forrige uke lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. Vi har mottatt nasjonal retningslinjer og er i gang med lokale tilpasninger.

I Sigdal er smitteutbruddet nå slått ned, og vi utarbeider nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av inneværende uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes inntil vår lokale veileder er klar. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

 

Hjemmetjenesten
Det planlegges nå for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av neste uke. Dette vil beklageligvis ta noe tid på grunn av bemanningssituasjonen. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

 

Legesenter
Det planlegges også for mer normalisering av drift ved Prestfoss legesenter i løpet av inneværende uke. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.
Eggedal legekontor er nå oppe tirsdager og torsdag fremover.

 

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til i fredag 12. februar rundt kl. 16.00. 

 

08.02.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 11.00

 

 • Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye smittetilfeller i løpet av helga. Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 11.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 29.01.2021.
 • Det ble tatt 4 tester sist fredag. Alle mottatte prøvesvar er bekreftet negative. Siste rutinemessig testing av brukere og ansatte i hjemmetjenesten i forbindelse med smitteutbruddet skjer i dag 08.02.2021. Dersom prøvesvarene på denne testen også er negative, kan vi anse å ha slått ned dette utbruddet.   
 • 1 person er fortsatt i isolasjon og 4 personer er i full karantene.
 • Alle skolene i Sigdal driftes på gult nivå i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen fra i dag, mandag 8.februar. Alle barnehagene har normale åpningstider.

 

Vaksinering
Vi forventer 6 hetteglass med vaksine denne uken, som gir minst 30 doser. Det forventes 10 hetteglass i uke 7, som gir minst 50 doser. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

 

Information about the coronavirus vaccine, in different languages and for visually and hearing impaired, can be found here.
Informasjon om vaksinering, også på ulike språk og for syns- og hørselshemmede, finner du her.

 

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger
Regjeringen annonserte onsdag forrige uke lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. Vi har nå mottatt nasjonal retningslinjer og er i gang med lokale tilpasninger.

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av inneværende uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes inntil vår lokale veileder er klar. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

 

Hjemmetjenesten
Det planlegges for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av inneværende uke, dersom prøvesvar etter massetesting i dag mandag 08.02.2021 også er negative.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.


Legesenter
Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og Eggedal legekontor holder også stengt ut denne uka. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Det planlegges for normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av inneværende uke.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

 Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til i morgen rundt kl. 10.00. 

 

05.02.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.00

 • Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.
 • Det ble totalt tatt 41 tester i går. Alle mottatte prøvesvar er bekreftet negative. Siste rutinemessig testing av brukere og ansatte i hjemmetjenesten er mandag 08.02.2021. Dersom prøvesvarene på denne testen også er negative, kan vi anse å ha slått ned dette smitteutbruddet.   
 • 2 personer er fortsatt i isolasjon og 8 personer er i full karantene.
 • Sigdal ungdomsskole driftes på gult nivå i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen fra og med mandag 8.februar.

 

Vaksinering
I går torsdag fikk 16 personer 1.vaksinedose.

Totalt har 108 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 30 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI. 

Vi forventer 6 nye hetteglass med vaksine neste uke, som gir minst 30 doser. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi kommer tilbake med mer informasjon om fordeling i løpet av neste uke. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Informasjon om vaksinering på ulike språk og for syns- og hørselshemmede finner du her:

 

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger.
Regjeringen annonserte onsdag denne uka lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv.

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av neste uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes gjennom helgen og inn i uke 6. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.


Hjemmetjenesten
Det planlegges for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av uke 6 dersom prøvesvar etter massetesting mandag 8/2 også er negative.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.


Legesenter
Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og Eggedal legekontor holder stengt ut uke 5. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Det planlegges for normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av uke 6.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.


Vi ønsker alle en god helg når den tid kommer!

 Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt førstkommende mandag rundt kl. 11.00.

 

04.02.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.00

 • Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.
 • I går ble det testet 101 personer ved Prestfoss legesenter. Disse svarene er bekreftet negative. Alle ansatte og elever som retestet seg i går og har fått negative prøvesvar er ute av karantene.
 • 4 personer er fortsatt i isolasjon og 12 personer er i full karantene.
 • Det er i dag ny testing for brukere og ansatte i hjemmetjenesten. Dette omfatter rutinemessig testing av brukere og ansatte. For at det lokale utbruddet i hjemmetjenesten skal anses å være under kontroll og smitten dermed slått ned, kreves det negative prøvesvar i 10 påfølgende dager for alle tester tatt i perioden. Siste positive test hos ansatt var torsdag 28.01 2021 og siste positive test hos bruker var mandag 25.01.2021. Ingen ansatte eller brukere i hjemmetjenesten var positive ved massetesting mandag 01.02.2021. Siste rutinemessig testing av denne gruppen er mandag 08.02.2021, såfremt negative svar fortsatt oreligger.
 • Sigdal ungdomsskole har digital hjemmeskole ut denne uken og planlegger for gult beredskapsnivå fra uke 6 i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen.

 

Vaksinering
I går onsdag fikk 21 personer 1.vaksinedose og 9 personer fikk 2.vaksinedose. Vaksineringen fortsetter i dag.

Alle innbyggere i Sigdal fikk i går et informasjonsbrev med generell informasjon om vaksinering i digital postkasse. De som ikke åpner brevet digitalt vil få dette tilsendt i ordinær post.

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger.
Regjeringen annonserte onsdag lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv.

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av neste uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes gjennom helgen og inn i uke 6. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

Legesenter
Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og Eggedal legekontor holder stengt ut uke 5. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Det planlegges med normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av uke 6.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

 

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til i morgen rundt kl. 10.00.

 

03.02.2021 - Oppdatering fra Kriseledelsen kl. 10.00

 • Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.
 • 5 personer er fortsatt i isolasjon og 90 personer er i full karantene.
 • I går ble det testet 5 personer ved Prestfoss legesenter.
 • Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole, samt elever på skolebussen og valgfag foretas ved Prestfoss legesenter i dag.

Vaksinering
Sigdal har fått 11 hetteglass (minst 55 doser) i inneværende uke.

Det foretas vaksinering i dag og i morgen i henhold til prioritert vaksinasjonsplan.

Dette innebærer 2. gangs vaksinering av beboere på Sigdalsheimen og 1. gangs vaksinering av beboere i omsorgsboliger og enkelte hjemmeboende over 85 år.
De det gjelder har fått beskjed fra vaksinasjonsteamet.

I tillegg vil utvalgt helsepersonell få vaksine etter anbefaling fra FHI.

I uke 6 vil Sigdal etter planen få 6 hetteglass (minst 30 doser).

Legesenter
Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og Eggedal legekontor holder fortsatt stengt ut uke 5. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet. Det planlegges for normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av uke 6.
Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til i morgen rundt kl. 11.00.

 

02.02.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.00.

Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye smittetilfeller før klokken 11.00 i dag.

Det ble i går totalt tatt 94 tester på legesenteret og i helse- og omsorgstjenesten. Vi forventer svar på disse testene i løpet av dagen i dag.

 Det er nå 6 personer i isolasjon og 91 personer i karantene.

 Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole samt elever på skolebuss og valgfag foretas tidligst på dag 7 etter kontakt med smitte.

Elever og ansatte fra SUS, samt elever på skolebuss som ble testet fredag 29. januar eller mandag 1. februar, har derfor tilbud om å teste seg på nytt ved Prestfoss legesenter onsdag 3 februar.  Skolen gir informasjon om tidspunkt. Dersom denne testen også er negativ kan man forlate karantene jfr smittevernforskriften §4c.

Les mer om isolasjon og karantene her.

 

Kriseledelsen vil oppdatere daglig om smittesituasjonen på ukedager inntil utbruddet er bekreftet slått ned.

Neste oppdatering fra kriseledelsen planlegges i morgen kl. 10.00.

 

01.02.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 11.00.
Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye smittetilfeller i løpet av helga.

Det er nå 6 personer i isolasjon og 93 personer i karantene.

Smitteutbruddet i hjemmetjenesten
Det vil foretas ny massetesting ved legesenteret i Prestfoss i dag. Dette omfatter rutinemessig testing av brukere og ansatte i hjemmetjenesten. For at det lokale utbruddet i hjemmetjenesten skal anses å være under kontroll og smitten dermed slått ned, kreves det negative prøvesvar i 10 påfølgende dager for alle tester tatt i perioden. Siste positive test hos ansatt var torsdag 28.01 2021 og siste positive test hos bruker var mandag 25.01.2021.

Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole og andre nærkontakter
Elever, lærere og andre nærkontakter som er i 10 dagers karantene etter smittetilfelle ved Sigdal ungdomsskole den 29.01.21, bør teste seg på nytt på dag 7. Det tilbys derfor re-testing ved Prestfoss legesenter førstkommende onsdag. Vi kommer tilbake til klokkeslett for testing. Om denne testen også er negativ, kan en gå ut av karantene jf. nye retningslinjer fra FHI.

Ettersom smittetrenden nå synes å være synkende i Sigdal, letter kriseledelsen på noen av tiltakene som ble midlertidig innført onsdag, 20.01.21. Følgende tiltak gjelder fra og med 02.02.21:

 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år åpnes. Dette gjelder også aktiviteter i annen kommune. Det er viktig å følge med på lokale retningslinjer i den kommunen dere besøker. Det forutsettes at voksne som følger på fritidsaktiviteter holder god avstand. Karanteneregler må likevel overholdes.
 • Generelt besøksforbudet ved Sigdalsheimen, omsorgsboliger og eldresenter opprettholdes så lenge smitteutbruddet i hjemmetjenesten pågår.
 • Hjemmetjenesten gir fortsatt kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende, inntil utbruddet er slått ned.
 • Sigdal ungdomsskole har digital hjemmeskole ut denne uken og planlegger for gult beredskapsnivå fra uke 6 i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen. Endelig avgjørelse tas i slutten av uken.
 • Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet. Ny vurdering gjøres fortløpende etter resultat av utført massetesting.
 • Kommunen åpner for skjenking av alkohol ved serveringsstedene i Sigdal i henhold til gjeldene nasjonale retningslinjer.
 • Kommunen åpner for besøk i hjemmet i tråd med nasjonale retningslinjer, dvs. inntil 5 personer i tillegg til egen husstand. Vi oppfordrer alle til å ha god oversikt over sine nærkontakter til støtte ved eventuell smittesporing.

Du kan lese de nasjonale retningslinjene her.

Husk å bestill en test dersom du føler deg syk, slik at vi kan isolere og stanse et eventuelt utbrudd raskest mulig.

Neste oppdatering fra kriseledelsen planlegges i morgen rundt klokken 10.00.

 

30.01.2021 - Ekstra oppdatering fra kriseledelsen kl. 11.00
Det er ikke meldt om flere smittetilfeller i Sigdal, etter at samtlige prøvesvar etter gårsdagens massetesting foreligger.
Dette er svært gledelige nyheter, men vi minner allikevel om viktigheten av at du overholder karantenetiden din og tester deg straks, dersom du skulle utvikle symptomer.

Tilbud til barn og ungdomsom trenger noen å snakke/chatte med
Du kan ringe: 
Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.

Du kan også sende melding eller chatte via nettsidene:
Røde Kors www.korspahalsen.no,
Mental Helses www.sidetmedord.no 
Blå Kors sin tjeneste www.snakkompsyken.no.
Du kan også benytte anonym chat gjennom tjenesten BarSnakk: www.barnavrus.no

 

29.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00
Det er i oppdateringen tidligere i dag meldt om en smittet elev på Sigdal ungdomsskole. Det ikke meldt om flere smittetilfeller i dag før kl. 20.00. Smittesporingsteamet forventer testsvar fra laboratoriet utover kvelden.

Det er totalt tatt 79 tester i dag, herav 78 på Prestfoss legesenter og 1 i helse og omsorgstjenesten.

Etter dagens smittetilfelle er 8 personer i isolasjon og totalt 135 personer i karantene, herav 10 personer i fritidskarantene (samfunnskritisk personell).  

Ingen av elevene ved de øvrige skolene i Sigdal er pr nå smittet, men noen av elevene i barneskolene er i karantene. Barneskolene vil i uke 5 ha gul beredskap, mens Sigdal ungdomsskole har digital hjemmeskole.  

Kriseledelsen gjentar at vi nå ikke har grunn til å mistenke at det er det engelske muterte viruset vi har i Sigdal. Vi følger derfor retningslinjer for isolasjon og karantene i henhold til veileder fra FHI som du kan lese her.  

Vi vil berømme dere alle som tar i et ekstra tak i denne tiden. Den enkeltes innsats er til stor hjelp for kommunens tjenester og oss i kriseledelsen.
Tusen takk! 

Vi ønsker alle en riktig god helg, og god bedring til deg som nå er syk.

Neste oppdatering fra kriseledelsen er planlagt mandag 01.02.2021 rundt kl. 10.00.

 

29.01.2021 - Ekstra oppdatering fra kriseledelsen kl.12.45
Kriseledelsen har i dag mottatt ett bekreftet smittetilfelle etter hurtigtest ved Prestfoss legesenter.

Den smittede er elev ved Sigdal ungdomsskole. Smitteveien knyttes ikke til pågående utbrudd i hjemmetjenesten, men er nærkontakt til smittetilfelle meldt i går. 

Alle elever og lærere på 10. trinn og alle elever og passasjerer som har tatt skolebussen fra Nerstad til Prestfoss og tilbake denne uken fra og med mandag 25.1 til og med onsdag 27.1 skal i karantene. Nærkontakter som ringes av smittesporingsteamet skal også i karantene.

Ettersom vi ikke mistenker noen engelsk variant av viruset i Sigdal, trenger ikke husstandsmedlemmer til berørte elever være i karantene.

Vi følger derfor anbefalingen fra FHI som du kan lese mer om her.

Følgende tiltak er så langt iverksatt:

 • Smittesporing pågår, nærkontakter kontaktes
 • Skolen informerer berørte parter fortløpende
 • Som forebyggende tiltak vil hele Sigdal ungdomsskole gå over til digital hjemmeskole fra og med mandag 01.02.21.
 • Det iverksettes mulighet for testing for elever og lærere på 10 trinn ved legesenteret i Prestfoss klokken 14.30. Alle det gjelder får beskjed via mobilskolemelding.
 • Andre som ønsker testing kan kontakte legesenteret fra og med mandag.

Kriseledelsen gjentar at vi nå ikke har grunn til å mistenke at det er det engelske muterte viruset vi har i Sigdal.

Kriseledelsen oppdaterer saken fortløpende.

 

29.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.30
Smittesporingsteamet mottok i går tre positive prøvesvar. To smittetilfeller er bekreftet smittet av det pågående utbruddet. Et smittetilfelle er nytt og smitteveien er foreløpig ukjent.Smittesporing pågår, nye nærkontakter kontaktes fortløpende og settes i karantene.

Etter kommuneoverlegens vurdering er det lite sannsynlig at det er den engelsk virusvariant vi har i Sigdal.Kommunen har mottatt 4 prøvesvar fra FHI, disse er IKKE den engelske virusvarianten.

Kommunen mottok melding fra FHI i går at vi mottar nær dobbelt så mange vaksinedoser i uke 5 som først planlagt. Dette tilsvarer ca 70 doser og vaksinasjonsteamet er i gang med replanlegging av vaksinering for uke 5.

Det er nå 7 personer i isolasjon og 35 personer er i karantene, i tillegg er det 10 personer i fritidskarantene. Nerstad barnehage i karantene til og med i dag 29.01.2021.

Det ble i går tatt totalt 57 tester ved Prestfoss legesenter og i helse- og omsorgsektoren.

Sist helg rådet regjeringen innbyggerne i de 25 kommunene med strenge tiltak fra å reise på hytta. I går ettermiddag ble dette rådet fjernet for samtlige kommuner bortsett fra Nordre Follo. Viktige råd på veien kan du lese her.

Vi ber fortsatt om at alle bidrar i å hindre smittespredning ved å følge nasjonale og lokale smittevernråd nøye i tiden fremover.   

Følg med på kommunens hjemmeside og informasjonssidene på FHI.

Ettersom vi har nye smittetilfeller i dag planlegger kriseledelsen å komme med en oppdatering i kveld kl 20.00.

 

28.01.2021 -  Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.00
Det er ikke meldt om flere positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.

Det er nå 13 personer i isolasjon samt 28 personer i full karantene og 9 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon). I tillegg er en avdeling ved Nerstad barnehage i karantene til og med i morgen, 29.01.2021.

Det vil i dag foretas massetesting på legesenteret i Prestfoss. En del av disse testene er annen og tredjegangs tester for ansatte og beboere i helse og omsorgstjenesten.

Kriseledelsen gjør oppmerksom på følgende:

 • Sigdal ungdomsskole vil fra og med uke 5 være på gult «trafikklys» i henhold til nasjonalt beredskapsmodell for skolene.
 • Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19. Eggedal legekontor er stengt.
 • Vi anbefaler å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.
 • Vurdering av øvrige lokale tiltak som gjelder foreløpig frem til 2. februar gjøres fortløpende i forbindelse med resultater fra massetestinger.
 • Sigdal ungdomsskole vil fra og med uke 5 være på gult «trafikklys» i henhold til nasjonalt beredskapsmodell for skolene.

 

Det nærmer seg helg og erfaringsmessig medfører dette økt trafikk på våre butikker. Vi minner derfor om at alle butikkene i Sigdal tilbyr både ferdig pakking av varer som kan hentes, eller utkjøring direkte til bolig- eller hytteadressen.

Dersom du allikevel må innom butikken, husk munnbind, rene hender og hold avstand. Fint om bare en i husstanden går inn og handler.

Vi minner om at det er innført strenge regionale tiltak i det sentrale østlandsområde på grunn av et utbrudd av den engelske virusvarianten, og regjeringen har presisert at det ikke skal gjennomføres unødvendige reiser fra de berørte kommunene.

Vi ber om at alle bidrar i å hindre smittespredning ved å følge nasjonale og lokale smittevernråd ekstra nøye i tiden fremover.   

Følg med på kommunens hjemmesider, Sigdal TV og informasjonssidene på FHI.

Ettersom den lokale smitten ser ut til å flate ut, planlegges neste oppdatering fra kriseledelsen i morgen klokken 10.00.

 

27.01.2021 - Oppdatering fra Kriseledelsen kl. 20.00
Det er ikke meldt om flere nye smittetilfeller i dag før kl 20.00. Det er tatt 21 tester på Prestfoss legesenter i dag.

Vaksine
Som planlagt har 18 personer fått 2. vaksine i dag og 15 personer har fått 1. vaksine. 20% er gitt til helsepersonell.

I uke 5 er det forventet 6 hetteglass(minst 30 doser) med vaksine levert til Sigdal kommune

Kontaktopplysninger for vaksinering
Det mangler noen telefonnummer på listene fra folkeregisteret som brukes til å kontakte innbyggerne våre. Vi ber derfor om at personer over 45 år, som IKKE har fått en telefon eller SMS fra Sigdal kommune med spørsmål om de ønsker vaksine, om å sende en SMS til: 47 68 80 07 eller 91 34 45 52. I denne SMS`en ber vi om at du opplyser om:

 • navn
 • fødselsår
 • ønsker vaksine ja eller nei.

Regjeringen innførte i kveld de strengeste innreisereglene i Norge siden mars 2020.
Innreisereglene kan du lese her.
Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer i morgen rundt klokken 10.00.

 

27.01.2021 - Organisering av suppleringstransport som smitteverntiltak ved skoleskyss i Sigdal
Sigdal kommune organiserer supplerende skoleskyss for elever fra Sigdal ved Buskerud videregående skole fra og med torsdag morgen, 28.01.2021.

Vi setter opp en minibuss som kjører rett før ordinær bussrute 105 fra Prestfoss bru til Åmot skyss-stasjon med avgang kl. 06.53 fra Prestfoss. Minibussen tar med seg kun sigdalselever på strekningen inntil bussen er full. Elever som ikke får plass på minibussen tar ordinær bussrute nr. 105.

Minibussen kjører sigdalselevene tilbake på strekningen Åmot-Prestfoss med avreise Åmot skyss-stasjon kl. 13.40.

Hensikten med denne ekstra bussen er å gjøre flere seter tilgjengelige og øke kapasiteten på hovedbussen, slik at avstand og smittevern kan overholdes på en god måte.

Tiltaket er en prøveordning foreløpig ut uke 5. Vi vil fortløpende vurdere og evaluere både organisering og omfanget av dette ekstra tiltaket. Endringer kan derfor forekomme raskt, men vi vil sørge for god informasjon i forkant.

Følg med på koronainformasjon på hjemmesiden til Sigdal kommune for oppdateringer om tilbudet her.

 

27.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.00
Det er ikke meldt om flere positive prøvesvar før klokken 10.00 i dag.  
Det er nå 16 personer i isolasjon, 34 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon). En avdeling ved Nerstad barnehage er i karantene tom 29.01.21.

Vaksine
Vi venter å få levert 7 hetteglass i dag og plan for dagens vaksinasjon er:

 • Sigdalsheimen: 20 beboere (18 får dose 2 og 2 får dose 1)
 • Eggedal eldresenter: 8 beboere over 85 år
 • Eggedal helsestasjon og legekontor: 4 hjemmeboende eldre over 85 år
 • 20% av til prioritert helsepersonell. 

Skoleskyss
Detaljert informasjon vedrørende ekstra skoleskyss for elever fra Sigdal på Buskerud videregående skole publiseres ca. klokken 12.00 i dag.  

Påminnelse smittevern
Vi minner om at økt avstand og færre nærkontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduseres risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. 

Vi oppfordrer deg til å notere daglig de kontaktene du har hatt, og gjerne hvor du har vært. En eventuell smittesporing vil da være veldig mye lettere og presis.

Husk å laste ned appen Smittestopp.

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger og informasjonssidene på FHI.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt til rundt klokken 20.00 i dag.

 

26.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00
Det er ikke meldt om flere smittetilfeller  før kl. 20.00, utover de to vi meldte tidligere i dag. Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 12 tester ved legesenteret i Prestfoss i dag.

Kommuneoverlegen informerer
I Sigdal har vi et smitteutbrudd av en virusvariant vi ikke har fått stadfestet. Vi venter fortsatt svar på analysene fra FHI. Derfor er vi føre var og forholder oss som om dette skulle være den engelske virusmutasjonen. Det betyr at hustandsmedlemmer til nærkontakter skal være i karantene inntil første negative test foreligger.

Skoleskyss
Kommunen har i dag gjort en midlertidig avtale om å sette inn en minibuss på strekningen Prestfoss til Åmot. Denne skal benyttes som en ekstra buss for elever ved videregående skole. Ordningen vil gjelde fra og med førstkommende torsdag 28/1, og vi kommer tilbake med detaljer i morgen, onsdag. Hensikten med denne ekstra bussen er å øke kapasiteten på hovedbussen, slik at avstand og smittevern kan overholdes på en god måte. Det er viktig for kommunen å komme i gang med en slik løsning nå. Vi vil fortløpende vurdere og evaluere både organisering og omfanget av dette ekstra tiltaket. Endringer kan derfor forekomme raskt, men vi vil sørge for god informasjon i forkant.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt rundt klokken 10.00 i morgen, onsdag 27/1.

 

26.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.30
Smittesporingsteamet mottok i går kveld to positive prøvesvar. Disse er nærkontakter med tidligere registrerte smittetilfeller i pågående utbrudd. Smittesporing av eventuelle nærkontakter pågår.

Ettersom det fortsatt er smittetilfeller etter massetesting i hjemmetjenesten, opprettholdes besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og øvrige omsorgsboliger. Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.

Det er nå 19 personer i isolasjon, 39 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon). En avdeling ved Nerstad barnehage er i karantene tom 29/1-21

For at et lokalt utbrudd skal anses å være under kontroll og smitten dermed slått ned, kreves det negative prøvesvar for alle tester tatt i den berørte tjenesten ved 3 påfølgende massetestinger. Det betyr med andre ord 10 dager uten nye registrerte smittetilfeller som knyttes til utbruddet.

Husk å laste ned appen Smittestopp.

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger og informasjonssidene på FHI.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt til rundt klokken 20.00 i dag.

 

25.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00
Det er ikke meldt om flere smittetilfelle i dag før kl. 20.00. Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 85 tester ved legesenteret i Prestfoss samt i helse- og omsorgstjenesten i dag.

Kommuneoverlege Beate Smetbak ber alle som den siste tiden har vært i kontakt med personer bosatt i Nordre Follo om å teste seg, uavhengig av om de har symptomer eller ei. Dette for å hindre at det muterte viruset kan spre seg ytterligere.

Som forebyggende smittetiltak ber også kommuneoverlegen om at barn i skole og barnehage som bor sammen med en nærkontakt, om å være hjemme inntil første negative prøvesvar foreligger.

For avtale om testing, ring Prestfoss legesenter på tlf. 32 71 23 00.
Se mer informasjon på kommunens nettside her.

Brakar opplyser om at de så langt ikke har tatt stilling til kommunens tydelige anmodning om å øke kapasiteten på skoleskyssen i Sigdal. Kommunen følger saken tett, og er klare til å iverksette alternative tiltak dersom det ikke snarest foreligger en god og akseptabel løsning.

Med tanke på utviklingen av smittesituasjonen i og omkring Nordre Follo kommune, understreker vi igjen viktigheten av å følge både de nasjonale forskriftene og anbefalingene, samt de lokale tiltak som er iverksatt i Sigdal for å hindre smitten i å spre seg ytterligere.

Så lenge vi har et pågående smitteutbrudd i kommunen, vil kriseledelsen publisere oppdateringer omkring situasjonen to ganger i døgnet, eller ved særskilte hendelser.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt rundt klokken 10:00 i morgen, tirsdag 26/1-21.

 

25.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.30

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Sigdal. Smittesporingsteamet følger opp både smittet person samt nærkontakter. Dette smittetilfellet er ikke tilknytttet det pågående utbruddet.

Det vil i dag foretas massetesting på legesenteret i Prestfoss. En del av disse testene er annen og tredjegangs tester for ansatte og beboere i helse- og omsorgstjenesten.

Det er nå 17 personer i isolasjon samt 37 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon) I tilegg en avdeling ved Nerstad barnehage. Eggedal barnehage er åpen fra i dag 25.01.2021

Husk å laste ned appen Smittestopp

 • Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av covid- 19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet.
 • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.
 • Ønsker du å unngå å handle selv, tilbyr alle butikkene i Sigdal hjemkjøring og pakking av varer. Vi oppfordrer spesielt gjester fra andre kommuner om å benytte seg av dette tilbudet.   

Kriseledelsen i Sigdal kommune er i forløpende dialog med busselskapet Brakar om behovet for økning av kapasiteten i forbindelse med skoleskyss. Nærmere informasjon i forhold til kapasitet på skoleskyss kommer i neste oppdatering.

Kirken i Sigdal vil være med på Sigdal- TV tirsdag. Der vil spørsmål rundt gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser være tema.

Kriseledelsen følger fortsatt utviklingen i Nordre Follo og omegn tett, og er i fortløpende kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Viken, samt Helsedirektoratet og FHI i forbindelse med utbruddet av det muterte viruset fra Storbritannia. Vi presiserer at informasjonen fra disse kommunene er vesentlig å informere om også hos oss, ettersom vi har mange besøkende fra disse områdene. Vi må også være forberedt på lignende tiltak hos oss, dersom den nå vedtatte nedstegningen i de berørte områdene ikke stanser spredningen.   

Vi ber om at alle bidrar i å hindre smittespredning ved å følge nasjonale og lokale smittevernråd ekstra nøye i tiden fremover.   

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger og informasjonssidene på FHI.

 

23.01.2021 - Presisering fra kriseledelsen

Vi opplever en del spørsmål rundt smitteutbruddet vi har i Sigdal. Kriseledelsen vi derfor utdype følgende:

Kommuneoverlegen i Sigdal har i forbindelse med det pågående smitteutbruddet i kommunen gitt uttrykk for at smitten synes å spre seg raskere blant nærkontakter enn tidligere erfaringer tilsier. Av den grunn har kriseledelsen iverksatt utvidet smittesporing av personer inntil 5 døgn før bekreftet smittetilfelle, og senket kriteriene for å bli definert som nærkontakt, slik at flere blir satt i forsiktighetskarantene. I tillegg settes også nærkontakter av nærkontakter som er tilknyttet helse- og omsorgsetaten i Sigdal i forsiktighetskarantene inntil negativt prøvesvar foreligger hos nærkontakt.

Prøvesvar fra utbruddet i Sigdal er oversendt til FHI for nærmere analyse, i den hensikt å utelukket noen mutert variant av viruset i Sigdal. Vi venter svar på denne analysen. 

Minner samtidig om tiltakene som gjelder utover de nasjonale retningslinjene.

 • Den varslede åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021.
 • Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
 • Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
 • Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4 i henhold til trafikklysmodellen.
 • Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vilbli kontaktet

 • Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2.februar 2021.

 • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

Det henvises til smittevernloven § 4.1

For øvrig gjelder den nasjonale smittevernforskriften.

Situasjonen overvåkes kontinuerlig og endring i tiltakene vurderes fortløpende.

Last ned appen Smittestopp her.

 

22.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i dag før kl. 20.00. Smittesporingsteamet følger opp både smittede samt nærkontakter og er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 32 tester i dag ved legesenteret i Prestfoss og i helse og omsorgstjenesten.

Det er nå 20 personer i isolasjon samt 39 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon), samt barnehagen i Eggedal og en avdeling ved Nerstad barnehage.

Kriseledelsen følger utviklingen i Nordre Follo og omegn tett, og har i ettermiddag og kveld vært i møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken samt Helsedirektoratet og FHI i forbindelse med utbruddet av det muterte viruset fra Storbritannia. Regjeringen vil komme tilbake med nærmere tiltak fortløpende.

Basert på den nye utviklingen understreker vi viktighet av å følge både de nasjonale forskrifter og anbefalingene samt tiltak som er iverksatt i Sigdal for å hindre smitten i å spre seg ytterligere.

Vi minner om kommunens lokale tiltak i forbindelse med pågående utbrudd:

 • Åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021. Dette gjelder også all form for utendørs arrangement der folk samles.
 • Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
 • Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
 • Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4 i henhold til trafikklysmodellen.
 • Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid- 19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet.
 • Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2.februar 2021.
 • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

I tillegg gjelder nasjonal veileder for reiseråd, herunder:

 • Reising innebærer økt risiko både for å smitte andre og for å bli smittet selv. Alle bør derfor unngå unødvendig reiser både i inn- og utland.
 • Reiser til hytta kan gjennomføres så lenge du følger smittevernreglene og unngår kontakt med andre enn de du bor sammen med til vanlig. Du bør handle hjemme før du drar.
 • Er du syk, i karantene eller isolasjon skal du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nærkontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.

Tenk også over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller må i karantene mens du er på reise.

Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer senest mandag, 25/1-21 klokken 10:00. Følg med på nasjonale medier for situasjonsoppdateringer.

God bedring til deg som nå er syk!
Ring en du kjenner!
Ha en fin helg alle sammen!

 

22.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl.10.15

Smittesporingsteamet mottok i går kveld to positive prøvesvar. Disse er nærkontakter med tidligere registrerte smittetilfeller i pågående utbrudd. Nærkontakter er informert og satt i karantene. Det er nå 29 personer i isolasjon og mellom 50-60 personer er i karantene. Neste massetesting vil gjennomføres førstkommende mandag. Retesting av berørte parter gjøres som ledd i å sikre at smittekjeden blir brutt og utbruddet bringes under kontroll.

Det pågående smitteutbruddet i Sigdal er oversiktlig, til tross for at offentlig tilgjengelig statistikk viser at vi har svært høye smittetall i forhold til antall innbyggere. Utbruddet er imidlertid begrenset til en klynge, og smittesporinga viser at alle smitteveier er kjent, og ingen smitte er så langt på avveie.

Kunnskapen om dette utbruddet og omkring virusets egenskaper generelt, gjør at vi nå kan iverksette målretta tiltak og ikke behøver å stenge ned hele samfunnet slik det var nødvendig i mars. Erfaring fra tilsvarende utbrudd i nabokommuner gjør at vi vet hvilke tiltak som gir ønsket effekt om å stanse utbruddet så raskt som mulig. Ettersom nasjonale forskrifter i dag er strengere enn de var i fjor høst, anser vi det ikke som nødvendig å fatte nye lokale forskrifter så langt, men knytter begrensningene opp mot utbruddets omfang og varighet.

Status vaksine:
Alle beboer på Sigdalsheimen som kan vaksineres pr i dag er vaksinert første gang.

Tildeling Sigdal:

 • Uke 4: 7 glass (minst 35 doser)
 • Uke 5: 6 glass (minst 30 doser)

Disse dosene inkluderer annengangs vaksinering til de som allerede har fått første gangs vaksine.

Vedrørende levering av vaksiner til Sigdal i ukene fremover er det for øyeblikket slik at vi får opplysninger om antatt antall vaksinedoser senest en uke i forkant av leveransen. Vi håper og forventer økt antall doser i løpet av februar/mars.

Ny oppdatering fra kriseledelsen kommer rundt kl. 20.00 i kveld.

 

21.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00
Det er ikke meldt om flere smittetilfeller i dag kl. 20.00.
Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.
Det er totalt tatt 19 tester i dag ved Prestfoss legesenter og i helse- og omsorgstjenesten.
Sigdal TV i dag har følgende deltagere:

 • Kommuneoverlege Beate Smetbak
 • Helsesykepleier Bente Såstad
 • Virksomhetsleder forebyggende helse Gunhild Aaby Albjerk, smittesporingsteamet
 • Beredskapssjef Henrik Mørch

De informerer om den pågående smittesituasjonen i Sigdal, hvilke tiltak som nå er gjort og hvordan smittesporingsteamet jobber.
 

21.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.00
Det er klokken 10:00 ikke meldt om nye smittetilfeller i Sigdal. Smittesporingsteamet venter fortløpende flere testsvar fra laboratoriet. Status nå er at det er 27 aktive smittetilfeller i isolasjon. 49 nærkontakter er i karantene, i tillegg til Eggedal barnehage og en avdeling ved Nerstad barnehage.

Det vil bli gjennomført ny massetesting på legesenteret i Prestfoss i dag. Om du har vært å testet deg, er det viktig at du kjører rett hjem og ikke reiser innom butikken eller lignende steder.

Vi minner om at legesenteret i Prestfoss og Eggedal fortsatt er stengt for fysisk oppmøte. Det gis kun akutt helsehjelp på legesenteret i Prestfoss i tillegg til testing. Dersom du får en automatisk påminnelse om din legetime ved Eggedal eller Prestfoss legesenter, skal du se bort fra denne. Vi ber om at du ikke ringer legesenteret nå, med mindre det er kritiske, eller helt nødvendige henvendelser eller avtale om testing.

Stengningen av legesentrene er gjort som et midlertidig tiltak, på grunn av smittevernfaglige hensyn, og ikke av kapasitetsmangel. Legene utfører fortløpende fjernkonsultasjoner på telefon og via nettmøter. Legesentrene åpner så snart det lokale smittetrykket tillater dette.

Ny vurdering av beredskapsnivået på Sigdal ungdomsskole gjøres torsdag, 28/1-21.

Kriseledelsen presiserer at pålagt stans i idretts- og fritidsaktivitet for barn og unge under 20 også omfatter organiserte utendørsaktiviteter og arrangementer, enten det er her i Sigdal eller i annen kommune. Dette gjelder foreløpig frem til 2. februar. Bakgrunnen for dette er ikke smittefare mellom barn, men smitterisikoen blant voksne som følger barna, samt økt antall nærkontakter.

Hvis du kjenner noen som ikke benytter seg av digital informasjon, setter vi pris på om du vil bidra til å videreformidle kommunens pressemeldinger. Kommunen planlegger også utsendelse av informasjonsark til alle innbyggere med digital forsendelse, som automatisk sendes på papir dersom man ikke åpner sin digitale postkasse innen 4 dager.

Ny oppdatering fra kriseledelsen kommer i kveld rundt klokken 20.00.

 

20.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl 20.00

Det er klokken 20:00 ikke meldt om nye smittetilfeller. I dag er det foretatt 58 tester ved Prestfoss legesenter. Det er gitt 13 vaksinedoser. Disse er gitt til beboere på Sigdalsheimen og noen til helsepersonell. I uke 4 får vi tildelt 35 doser. 18 av disse går til annengangs vaksinering av de som fikk vaksine i uke 1. Resterende doser gis etter myndighetens anbefalte prioritering.

Kontaktopplysninger for vaksinering
Det mangler noen telefonnummer på listene fra folkeregisteret som brukes til å kontakte innbyggerne våre. Vi ber derfor om at personer over 65 år, som IKKE har fått en telefon eller SMS fra Sigdal kommune med spørsmål om de ønsker vaksine, om å ringe: tlf. 47 68 80 07 eller tlf. 91 34 45 52.

Kommuneoverlegen informerer:

 • Smitteutbruddet i Sigdal har medført at vi har flere barn som er smittet. Noen av barna går i barnehage og andre går på skole. Det medfører at nærkontaktene til barna, det vil si de som er på samme avdeling i barnehagen eller er i samme kohort på skolen, er i karantene. Vi erfarer at situasjonen gjør noen foreldre urolige og usikre.
 • Sigdal kommune er en del av et interkommunalt samarbeid om kommuneoverlegefunksjonen. Modum kommune har hatt flere smittede elever på sine skoler. Kommuneoverlegen har fått en del erfaring med å håndtere smitte på skoler og barnehager, og det er derfor gode rutiner med å jobbe seg gjennom dette. Vi ønsker å fortelle om hvordan smittesporingsprosessen fungerer, og håper at det kan bidra til økt trygghet.
 • Vi har et veldig godt system for testing ved Prestfoss legesenter, og laboratoriet i Drammen, som analyserer testene, har også god kapasitet. Det betyr at hvis det er mistanke om   koronasmitte, så får man testet seg svært raskt. Deretter tar det omtrent et døgn før resultatene foreligger. Dette er et viktig ledd i å stoppe smitten.
 • Så snart beskjeden om en positiv test kommer til ansvarlig smittesporer, blir smittesporingsapparatet varslet og satt i gang. Den smittede gjennomgår et grundig og gjennomtenkt intervju for å kartlegge nærkontakter. Alle som defineres som nærkontakter får beskjed om å gå i karantene med informasjon om hva det betyr. Alle voksne som er i karantene blir testet, og dersom noen tester positivt så er smittesporerne umiddelbart i gang med å kartlegge nye nærkontakter. Barna som nå er i karantene kan også teste seg dersom de får symptomer eller det er et ønske om en test.
 • Personene som er smittet i dette utbruddet har kjent smittevei. Dette gjør sporingsarbeidet enklere. Viruset ser ut til å smitte svært lett mellom voksne, derfor tester vi mye bredere enn vanlig, og har nå begynt å smittespore flere dager tilbake enn de 48 timene som FHI anbefaler. Generelt smitter viruset i liten grad mellom barn. Forøvrig følger vi FHI sin oppskrift, og gjennomfører nå det arbeidet som i så mange andre tilfeller har vist seg å være akkurat det som skal til for å stanse smitten i å spre seg.

Så ber vi alle om å fortsette å gjøre det dere selv kan bidra med: Hold god avstand, ha få nærkontakter, vask hender og hold dere hjemme. Ta en test om dere får symptomer.

Hold sammen – hold ut!

 

20.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 9.45
Smittesporingsteamet mottok i går kveld 11 positive prøvesvar. Disse smittetilfellene er nærkontakter til tidligere registrert smitte i dette utbruddet.
Blant de smittede er 1 barn som er tilknyttet Eggedal barnehage. Et barn er nærkontakt til bekreftet smitte og tilknyttet Nerstad barnehage. Som forebyggende tiltak har kommuneoverlegen besluttet å sette de tilhørende avdelingene i 10 dagers karantene og de ansatte testes i dag. Barnehagene, foresatte og eierstyrene er informert. Smittesporingen økes tilbake til 5 døgn etter kontakt med påvist smittet.

Som konsekvens av at det ble meldt om et så stort antall bekreftet smitte blant nærkontakter, og smitten med dette synes å spres raskere enn tidligere, har kriseledelsen ved kommuneoverlegen etter delegert myndighet besluttet følgende:

• Den varslede åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021.
• Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
• Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
• Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4 i henhold til trafikklysmodellen.
• Legesentrene i Prestfoss og Eggedal holder fortsatt stengt og inntil videre.
• Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2.februar 2021.
• Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

Det henvises til smittevernloven § 4.1
For øvrig gjelder den nasjonale smittevernforskriften.
Situasjonen overvåkes kontinuerlig og endring i tiltakene vurderes fortløpende.

Last ned smittestoppappen her.

 

19.01.2021- Oppdatering fra kriseledelsen kl 15.30
Det er i dag klokken 15:30 ikke registrert nye smittetilfeller i Sigdal, til tross for at det i går ble levert 119 tester til undersøkelse. I dag er det foretatt 24 nye tester ved legesenteret og i helse- og omsorgssektoren.

Status i forbindelse med smitteutbruddet er at 22 personer er i isolasjon, og 66 nærkontakter i karantene.
I går 18.01.21  presenterte regjeringen nye nasjonale regler gjeldende fra 20.01 2021. Regjeringen åpner for at kommuner med høyt smittepress kan ha strengere regler en de nasjonale anbefalingene.

Vi er midt i et lokalt smitteutbrudd, som er tilknytta hjemmetjenesten i kommunen. Heldigvis har vi oversikt over omfanget av utbruddet så langt. For at vi raskest mulig skal bli smittefri igjen, oppfordrer vi alle på det sterkeste om at man i størst mulig grad unngår besøk hos hverandre, og unngår sosial omgang blant voksne, selv om regjerningen åpner noe opp for dette.

Dette er også en forutsetning for at åpningen av aktivitet for barn- og unge under 20 år på fritiden kan gjennomføres. Alle fagmiljøer er svært tydelig på at dette har stor betydning for barn og unges psykiske og fysiske helse. Vi minner om at det er rapportert lite smitteoverføring mellom barn og unge. Men er du ikke i form eller har symptomer, så skal du være hjemme og bestille testing.

Smittetrenden er fallende rundt oss, og sammen skal vi sørge for at også vi så snart som mulig er smittefrie igjen.

 

 

18.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl.16.30
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Sigdal i dag. På Prestfoss legesenter og i helse og omsorgsektoren er det i løpet av dagen testet 119 personer. Disse forventes det svar på i løpet av morgendagen.

 

Nye nasjonale tiltak er lagt frem i dag.  Med bakgrunn i regjeringens anbefaling om at kommuner med høyt smittepress skal vurdere å opprettholde de strengeste smitteverntiltakene gjelder følgende for Sigdal:

Sigdal ungdomsskole holder foreløpig rødt nivå ut inneværende uke. Så lenge ungdomskolen er på rødt nivå holdes ungdomsklubben stengt.

Lokale treninger og fritidsaktiviteter åpnes for ungdom under 20 år

Barn og unge i samme kohort kan treffes på fritiden. For at barn og unge skal ha en større frihet i tiden fremover avhenger det av at vi alle sammen tar et ansvar for å begrense smitte.

Det oppfordres sterkt sett i lys av siste ukes smitteutbrudd å fortsatt unngå besøk i hjemmet.

Legesenteret i Prestfoss og Eggedal holder som tidligere beskrevet stengt for fysisk oppmøte også denne uken. Pasienter med avtaler er eller vil bli kontaktet. Legesenteret i Prestfoss vil fortsatt være åpent for akutt helsehjelp og testing av Covid-19.

Minner om at det fortsatt er besøksforbud på Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og omsorgsboligene «Heimtun» og «Prestfosstun» i Prestfoss inntil videre grunnet pågående utbrudd av covid-19. Unntak er besøk hos personer som er i livets siste fase. Kriseledelsen minner om at kommunen befinner seg midt i et pågående smitteutbrudd og at alle tar ansvar for å begrense sine nærkontakter og unngår besøk i den perioden vi er oppe i.

 

17.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl 17.00
Det er bekreftet enda et smittetilfelle i dag. Det er også tilknyttet det pågående smitteutbruddet og vedkommende er og har vært i karantene. Det er heldigvis få nærkontakter og alle er informert og satt i karantene.

Det er 22 bekreftede i isolasjon i Sigdal kommune pr.nå. Det er ca. 75 nærkontakter til de smittende i karantene.

Dersom du benytter appen Smittestopp  fra FHI kan du om du er bekreftet smittet legge inn opplysninger der for å forebygge ytterligere smitte. Dette vil være til stor hjelp for smittesporingsteamet. Det er viktig for alle å laste ned appen. Last ned appen her.

 

17.01.2021- Oppdatering fra kriseledelsen kl. 12.00
Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Sigdal i dag. Denne er nærkontakt til tidligere meldte tilfelle. Smittesporing pågår og nærkontakter vil bli kontaktet.

Det vil ta noe tid før utbruddet vi nå har i Sigdal er under kontroll og en må ta høyde for at nærkontakter fortsatt kan få positive tester. Det er derfor særs viktig at karanteneregler overholdes og at en tester seg ved symptomer.

 

16.01.2021- Oppdatering fra kriseledelsen kl. 12.00
Det er meldt om to nye smittetilfeller i Sigdal. Disse er nærkontakter til tidligere meldte tilfeller og er og har vært i karantene. Smittetilfellene utløser ingen nye nærkontakter.  
De smittede er tilknyttet Prestfoss skole og Prestfoss barnehage. Kohortene er informert.

Alle barnehagene planlegger å holde åpent som vanlig i uke 3.

Alle trinn i barneskolen er planlagt å ha normal timeplan fra om med mandag i uke 3. 
På Sigdal ungdomsskole blir det fortsatt veksling mellom fysisk oppmøte og digital hjemmeskole mandag og tirsdag i uke 3. Basen vil være åpen som vanlig.
Disse planene forutsetter uendret smittesituasjon.

 

 

15.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen
Det er i dag ikke meldt om nye smittetilfeller i Sigdal. Det er i dag testet 74 stykker på Prestfoss legesenter og en test er tatt i helse og omsorgssektoren.

Legesenteret i Prestfoss og Eggedal holder stengt for fysisk oppmøte også neste uke-uke 3. Pasienter med avtaler er eller vil bli kontaktet. Legesenteret i Prestfoss vil fortsatt være åpent for akutt helsehjelp og testing av Covid-19.  

Alle skoler og barnehager vil etter planen holde åpent neste uke.

Det er i dag fordelt skjemaer for egenerklæring ved koronavaksine til de fleste butikker i kommunen. Dette skjemaet skal fylles ut og tas med ved vaksinering. Grunnen til at vi har valgt å legge de ut på butikkene er fordi det vil være enkelt for de fleste å hente de der og alle får god tid og mulighet til å fylle ut skjemaet hjemme i fred og ro. Ta gjerne med dere flere skjemaer som dere deler ut til de som ikke går på butikken i disse dager. Om dere ikke finner skjemaene-spør betjeningen eller ta kontakt med kommunen så vil vi sende dere skjema. Det ligger også lett tilgjengelig på våre hjemmesider under vaksine der dere kan skrive de ut selv.

 

14.01.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen
Det er i kveld meldt om 5 smittetilfeller i Sigdal. Disse er hovedsakelig nærkontakter til tidligere smittetilfeller. Smittesporing pågår og nærkontakter underrettes fortløpende.Det er testet 49 stykker på Prestfoss legesenter og 36 tester er tatt av ansatte og brukere i helsesektoren.

Det er i uke 3 forventet levering av 2 hetteglass med vaksine.

Vaksineteamet har snart vært i kontakt med alle over 60 år, enten med sms eller pr telefon. Om du ikke har blitt kontaktet er det fint om du kan sende sms eller ringe på tlf: 476 88 007. Du må oppgi navn og fødselsår. Teamet jobber videre nedover i aldersgrupper i ukene som kommer.

Enger barnehage holder stengt på fredag pga bemanningssituasjonen/testing av de ansatte. Avgjørelsen ble tatt i samråd med eierstyret og alle foreldre er underrettet om dette.

Vi kjenner til at mange har bekymringer og uro i forbindelse med koronautbruddet. Hvis du er rammet selv ,eller har en nær relasjon du er bekymret for, er det bare å ta kontakt med teamet for psykisk helse og rustjenesten for en prat.
Sigdal kommune har etablert en åpen linje på dagtid, alle hverdager, til psykisk helse og rustjeneste med telefonnummer:  911 09 672. Her blir du satt over til første ansatte som er ledig. Får du ikke svar er det bare å ringe opp igjen. De har åpent alle virkedager fra kl.09.00-15.30.

Hvordan takle korona-bekymringer?

Tips fra stresspsykologen kan du lese her.

Stressmestring for deg som er i risikogruppen for koronaviruset kan du lese om her.

Ta vare på hverandre!

 

13.01.2021 - Kommunen mottar en del spørsmål vedrørende karanteneregler
Vi presiserer derfor at personer som settes i karantene i all hovesak skal oppholde seg i eget hjem og holde avstand til andre i samme husstand. Dette gjelder også personer som evt. driver enkeltpersonforetak, brøyting og annet arbeid utenfor hjemmet, selv om en jobber alene.
Bakgrunnen for dette er at dersom det skulle skje en ulykke i arbeidet, eller om man kommer ut for en ulykke, der man har plikt til å stoppe for å hjelpe, vil man utsette andre og helsepersonell for fare (eventuell smittespredning).

Karantenetiden på 10 dager skal overholdes. I tillegg bør alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, som nærkontakt de siste 10 dager, teste seg.

Ved omfattende utbrudd som den situasjonen vi befinner oss i nå, vil smittesporingsteamet måtte vurdere hvert tilfelle utfra en helhetsvurdering. Hensikten er å beskytte risikogrupper ved raskest mulig å slå ned smitten og begrense ytterligere spredning. Tvilstilfeller vil av hensyn til forebyggende forsiktighet ved et lokalt utbrudd som dette, kunne bli vurdert strengere enn i andre mindre akutte faser i pandemien. 

For mer informasjon om karanteneregler finner du her.
Plakat om karanteneregler kan lastes ned her.
 

12.01.2021 – Legesenteret stengt inntil videre fra onsdag 13.01.2021
Prestfoss legesenter holder stengt inntil videre som en konsekvens av den uavklarte smittesituasjonen som er tilknyttet hjemmetjenesten i Sigdal. Eggedal legesenter holder stengt torsdag 14.01.2021.
Legesenteret vil informere berørte pasienter direkte. Legesenteret i Prestfoss holde åpent for akutt helsehjelp og testing av befolkningen ved mistanke om Covid-19-smitte.


12.11.2020 - Kommunehuset stenger for publikum
For å bidra til å begrense sosial kontakt, stenger Sigdal kommune fra torsdag 12.november 2020 kommunehuset for publikum.
Alle henvendelser til kommunen og saksbehandlere gjøres på telefon eller epost. Møter gjennomføres digitalt der det lar seg gjøre.

Servicetorget:
Telefon: 32 71 14 00
Epost: post@sigdal.kommune.no

 

09.11.2020 - Kriseledelsen har 9.11.20 satt Sigdal kommune i gul beredskap
Økt beredskap er iverksatt på bakgrunn av økende karantene i helse- og omsorgsetaten og uavklart smittesituasjon og smitteutbrudd i nabokommuner.
Det er essensielt at vi alle sammen reduserer antall nærkontakter i tiden fremover, slik at vi bidrar til å redusere omfanget av smittesporingsarbeidet og konsekvenser av eventuelle smittetilfeller. Definisjon på nærkontakt kan du lese her.  Konkret innebærer dette blant annet bruk av hjemmekontor for alle som har mulighet til dette og øk avstanden til andre til to meter så langt som mulig.

Alle oppfordres til å loggføre egne bevegelser og kontakter daglig.

Samlet og oppdatert innformasjon fra regjeringen og departementet om tiltak og råd til befolkningen kan du lese her