Skjermbilde-Covid-19

INFORMASJON OM KORONA

 

 

Informaasjon fra kriseledelsen 19.01.22
Smitten øker lokalt, dette er forventet. Vi vil se «klynger/utbrudd» av smittende i barnehager, skoleklasser og også på arbeidsplasser. Det er nå den svært smittsomme omikron varianten av CV-19 som dominerer.
Svært få i aldergruppen over 50 år blir nå smittet, dette er bra. Vaksinasjon har tydelig effekt, og er den beste beskyttelsen mot alvorlig sykdom.De aller fleste har ingen eller lette/moderate symptomer. Svært få har tydelige symptomer.

Husk:
Har du symptomer skal du holde deg hjemme, og ta en test. Gjerne selvtest.
Er denne positiv tar du kontakt med smittesporingsteamet, og de vil følge deg opp. Tlf.  913 44 552.
Du kan også registrere positivt testsvar her: https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av-positiv-hjemmetest.568112.no.html
Du oppfordres til å informere de du har vært i nærkontakt med (avstand mindre enn 2 meter mer enn 15 minutter de siste 48 timer før du fikk symptomer eller testet positivt).
Så lenge sykdomsbyrden er lav og smittebelastningen på helsevesenet og andre samfunnssektorer lokalt er lav, vil vi begrense jevnlig testing målrettet for også å holde tiltaksbyrden nede. Dette gjelder spesielt for barn som erfaringsmessig blir lite påvirket av smitten.

Karantenebestemmelsene og unntak fra disse finner du her:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#smittekarantene-for-n%C3%A6rkontakter

Smittesporingsappen
For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen. https://www.helsenorge.no/smittestopp/#kan-jeg-bruke-smittestopp

Kriseledelsen 19.01.2022

 

Informasjon fra kriseledelsen 18.01.22

Vaksinasjon onsdag 19. januar.
Massevaksinasjonsdag onsdag 19. januar Borgerstua i Prestfoss. Adr. Borgestubakken 9.
Drop-in til 1. dose mellom kl. 10.00 og 11.30. Du kan også ringe 476 88 007 for bestilling av time for første dose.

Vaksineringen av befolkningen fortsetter for fullt, og alle innbyggere over 18 år kalles nå inn til dose 3 på SMS i henhold til riktig vaksinasjonsintervall, dvs. tidligst 20 uker etter dose 2. Vi ber om at dere svarer umiddelbart om dere vil benytte dere av timen eller ikke. Ved spørsmål ring 476 88 007.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsprogrammet, tilbys nå en ny oppfriskningsdose med minimum 3 måneders intervall (4. dose). Ta kontakt med vaksineteamet eller fastlege / annen behandlende lege dersom du er usikker på om du omfattes av dette.

Smittesporingsappen
For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen. https://www.helsenorge.no/smittestopp/#kan-jeg-bruke-smittestopp

Testing
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Telefontid for bestilling av testtime er kl. 08.15 - 10.15 disse dagene på tlf. 477 00 416.

Personer som er nærkontakter til smittet person eller har symptomer, kan få utdelt selvtester på teststasjonen eller på helsestasjonen.  Husk å ringe på forhånd. Vi minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader!
Dersom du får et positivt testsvar på din selvtest kan du registre svaret her: https://sigdal.custompublish.com/selvregistrering-av-positiv-hjemmetest.568112.no.html

Karantene
Alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn. Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller 48 timer før prøvetidspunktet dersom personen ikke fikk symptomer.
Sjekk gjeldende karanteneregler: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/?fbclid=IwAR2Xf43aXSRmVDREfghj709uuwBuQ9TAWZsEGN42KLC6_paVjDQG9JfCUOg

Kriseledelsen kommer tilbake med oppdatert informasjon seinest 21.1.22.
 

Oppdatering fra kriseledelsen 14.01.22

Situasjon
I Sigdal er det nå 7 personer i isolasjon og 10 personer i karantene. Utbruddet på Sigdalsheimen er over, og de forsterka besøksrestriksjonene opphevet. Gjeldende retningslinjer for besøkende kan du lese her.

På landsbasis har det den siste uka fortsatt vært en økning i antall registrerte positive PCR-tester. Antall innleggelser derimot synker. Basert på ny kunnskap og helsemyndighetenes anbefalinger har regjeringen derfor justert de nasjonale smitteverntiltakene.

Regjeringen gjør også endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Dette innebærer at mye av ansvaret for å følge opp smitte overføres til oss innbyggere ved å redusere nødvendig smittekarantene ved mer bruk av selvtesting, og at den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

Kommunens smittesporingsapparat skal i større grad prioritere sine ressurser der konsekvensen av smittespredning er størst, som for eksempel til utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og til smittesporing blant sårbare grupper og ubeskyttede miljøer.

Les mer om endringer av TISK-strategien og karantenebestemmelser her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-tisk-strategien/id2895499/

Skoler og barnehager opphever gult nivå.

Her finner du all relevant informasjon og oversikt over gjeldende nasjonale tiltak: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

Vaksinasjon
Vaksineringen av befolkningen fortsetter for fullt, og alle innbyggere over 18 år kalles nå inn til dose 3 på SMS i henhold til riktig vaksinasjonsintervall, dvs. tidligst 20 uker etter dose 2. Vi ber om at dere svarer umiddelbart om dere vil benytte dere av timen eller ikke. Ved spørsmål ring 476 88 007.

Neste massevaksinasjonsdag er onsdag 19.01.22 på Borgerstua i Prestfoss. Her er det også mulighet for drop-in til 1. dose mellom kl. 10.00 og 11.30. Du kan også ringe 476 88 007 for bestilling av time for første dose.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsprogrammet, tilbys nå en ny oppfriskningsdose med minimum 3 måneders intervall (4. dose). Ta kontakt med vaksineteamet eller fastlege / annen behandlende lege dersom du er usikker på om du omfattes av dette.

Hvis du vil vite mer om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet finner du informasjon her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/  

Testing og smittesporing
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Telefontid for bestilling av testtime er kl. 08.15 - 10.15 disse dagene på tlf. 477 00 416.

Personer som er nærkontakter til smittet person eller har symptomer, kan få utdelt selvtester på teststasjonen eller på helsestasjonen.  Husk å ringe på forhånd. Vi minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader! Dersom du får et positivt testsvar på din selvtest kan du registrere svaret her.

Kriseledelsen kommer tilbake med oppdatert informasjon seinest 21.1.22.

rnRwsMHzijsAAAAASUVORK 5CYII=

__________________________________________________________

 

Oppdatering fra kriseledelsen 10.01.22

Oppdatering Sigdalsheimen:

De siste testene som er tatt av nærkontakter fbm. smitten på Sigdalsheimen er alle negative. Vi anser dermed dette smitteutbruddet som over og det åpnes igjen for besøkende f.o.m i dag mandag 10. januar kl 12.00. Se vedlagte informasjon til besøkende for gjeldende retningslinjer.
I alt ble 2 beboere og 3 ansatte smittet i utbruddet. Ingen har blitt alvorlig syke. Det er generelt økende smitte i samfunnet og også høy risiko for event ny smitte i de kommunale tjenestene våre. Vi er i beredskap og følger situasjonen tett og vil raskt kunne iverksette nye nødvendige tiltak ved behov.  

Informasjon til besøkende og gjeldende retningslinjer kan du lese her.

Kriseledelsen i Sigdal kommune

 

_______________________________________________________________________

 

Oppdatering fra kriseledelsen 07.01.22

Situasjon
På landsbasis har det den siste uka vært en betydelig oppsving i antall registrerte positive PCR-tester. Omikron-varianten er klart økende og det forventes at den vil dominere i løpet av kort tid.

Også i Sigdal er det den siste uka rapportert om totalt 12 tilfeller, flere av disse er bekreftet omikron. Av disse er fortsatt 6 personer i isolasjon som følges opp av smittesporingsteamet. Siste tilfelle er meldt i dag, 07.01.22.

Situasjonen på Sigdalsheimen per i dag er at det er 2 stykker i isolasjon, en beboer og en ansatt. Totalt har 2 beboere og 3 ansatte vært smittet i utbruddet på Sigdalsheimen som startet 25.12.21 Ingen har blitt alvorlig syke. Midlertidig besøksrestriksjoner gjelder som tidligere meldt til og med 11.01.22. Nærkontakter er igjen testet med PCR-test i dag fredag 07.01.22 og vi avventer disse testsvarene gjennom helgen og vil gjøre en ny situasjonsvurdering og vurdering av mulig gjenåpning i samråd med kommuneoverlegen førstkommende mandag 10.01.22.

Vi forventer at smittetallene den kommende tida vil fortsette å øke på grunn av den mer smittsomme omikronvarianten. Allikevel kan vi bidra til å begrense smitten og omfanget av sykdomsbyrden ved å ta vaksinen og overholde gjeldende smittevernbestemmelser og anbefalinger.

Vi minner også om at du dersom du har symptomer eller er syk, så bør du oppholde deg på din bostedsadresse og benytte deg av helsetjenestene og testsentrene i din bostedskommune. Det samme gjelder om du venter på testsvar, eller er i karantene.

Du finner for øvrig all relevant informasjon på www.helsenorge.no  

Vaksinasjon
Vaksineringen av befolkningen fortsetter for fullt, og alle innbyggere over 18 år kalles nå inn til dose 3 på SMS i henhold til riktig vaksinasjonsintervall, dvs. tidligst 20 uker etter dose 2. Vi ber om at dere svarer umiddelbart om dere vil benytte dere av timen eller ikke. Ved spørsmål ring 476 88 007.

Neste massevaksinasjonsdag er onsdag 12.01.22 på Borgerstua i Prestfoss. Her er det også mulighet for drop-in til 1. dose mellom kl. 10.00 og 14.30.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsprogrammet, tilbys nå en ny oppfriskningsdose med minimum 3 måneders intervall (4. dose). Ta kontakt med vaksineteamet eller fastlege / annen behandlende lege dersom du er usikker på om du omfattes av dette.

Hvis du vil vite mer om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet finner du informasjon her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Testing og smittesporing
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Telefontid for bestilling av testtime er kl. 08.15 - 10.15 disse dagene på tlf. 477 00 416.
Personer som er nærkontakter til smittet person eller har symptomer, kan få utdelt selvtester på teststasjonen eller på helsestasjonen.  Husk å ringe på forhånd. Vi minner om at selvtestene ikke tåler kuldegrader! Dersom du får et positivt testsvar på din selvtest kan du registrere svaret her.


Kriseledelsen kommer tilbake med oppdatert informasjon seinest 14.1.22.

 2KuKHYAAAAAASUVORK 5CYII=

_________________________________________________________


Oppdatering fra kriseledelsen 03.01.2022

Det er i løpet av helga meldt om 6 nye positive PCR tester etter testing den 31.12.21. Disse er tilknytta smitteutbruddet på Sigdalsheimen. 3 av disse er kjente tilfeller etter positive hurtigtester og 3 nye.  Smittesporingsteamet følger opp både smittetilfeller og nærkontakter.

Med dette er totalt 7 personer i isolasjon og 3 nærkontakter i karantene i tillegg til fritidskarantene for ansatte på Sigdalsheimen samt enkelte pasienter.

I forbindelse med utbruddet fortsetter testregimet i helsetjenestene med nye massetestinger. Informasjon om dette gis internt. 

Midlertidige besøksrestriksjoner på Sigdalsheimen forlenges t.o.m. 11.1.22, da vi må avvente prøvesvar for ny situasjonsvurdering.

Kriseledelsen kommer tilbake med oppdatert informasjon seinest 7.1.22.

Kriseledelsen Sigdal kommune

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Oppdatering fra kirseledelsen 31.12.2021

I Sigdal er det pr. i dag totalt 4 personer i isolasjon og 28 personer i karantene.<


Smittesituasjonen ved Sigdalsheimen:
I tillegg til de tre tidligere meldte, en den 25.12 og to den 28.12, er det i dag påvist en ny positiv hurtigtest hos en av våre ansatte. Vedkommende har ikke vært på jobb siden 28.12. 
Det har denne uken vært utført testing av alle ansatte og beboere, og alle disse prøvene har så langt vært negative. Det utføres en ny massetesting på mandag 3.1.22. 
Midlertidig besøksstans forlenges t.o.m. 4.1.22, da vi må avvente disse prøvesvarene før vi kan oppheve restriksjonene.
Alle de tre første prøvene er bekreftet omikron. Den første påviste smittede er nå ute av isolasjon.

Vaksinasjon
I Sigdal er vi ajour med vaksinering dose 3. Det må gå 20 uker mellom dose 2 og dose 3. Vaksinasjon har også blitt utført i romjulen. Neste vaksinasjonsdag er på Borgerstua i Prestfoss onsdag 5. januar. Det er da mulighet for drop-in til første dose mellom kl. 10.00 og 17.00.

Teststasjonen er som vanlig åpen mandag, onsdag og fredag f.o.m 3.1. Telefon 477 00 416, telefontid 08.15 – 10.15. Det kan fortsatt utleveres selvtester fra teststasjonen og helsestasjonen etter en behovsvurdering. Ring for avtale.

Skolestart
Vi minner foresatte om at alle barn skal være testet før de møter på skolen igjen etter ferien.

Kriseledelsen kommer tilbake med oppdatert informasjon seinest 4.1.22.

Godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Kriseledelsen Sigdal kommune

 

______________________________________________________________________________________

 

Oppdatering fra kriseledelsen 28.12.2021

Det er i dag meldt om 6 nye positive tester. 3 av disse har tilknytning til smitteutbruddet ved Sigdalsheimen som ble meldt 25.12.21. Berørte er informert og nærkontakter følges opp i henhold til rutiner for smittesporing og videre testing.

Det er i dag også bekreftet at det første smittetilfellet er Omikrom. Vi ser at denne varianten smitter veldig lett, men vi ser også foreløpig kun milde symptomer.
Situasjonen følges tett opp med utstrakt testing i dagene som kommer.

Vi kommer med ny oppdatering 31.12.21, evt. tidligere ved ny informasjon.

Kriseledelsen i Sigdal kommune.

_______________________________________________________________

Oppdatering fra kriseledelsen 27.12.21.

Vedrørende smitte på Sigdalsheimen: midlertidig besøksstans forlenges til og med 01.01.22. Nærkontakter er under oppfølging jfr. gjeldende testrutiner frem til denne datoen. Det er ikke avdekket flere smittede, men vi følger situasjonen tett i dagene som kommer.
Pr. d.d. er det kun registrert dette nye smittetilfelle i Sigdal kommune.

Testing:
Teststasjon er åpen mandag, onsdag og fredag i jul- og nyttårshelga.
31.12 er det åpent for testing med hurtigtester.
Teststasjon tlf. 477 00 416, åpningstid kl. 08.15 – 10.15.
Det er også mulig å få utdelt selvtester for nærkontakter og andre mellom kl. 08.15 og 10.15 på testdagene.

Selvregistrering av positiv hjemmetest:
Du bes selv å registrere at du har tatt en positiv selvtest. Informasjonen kommer rett inn i kommunens system, slik at kommunen kan starte smittesporingsarbeidet
Registrer deg her (pålogging med BankID). https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest?kommunenummer=3045

I denne løsningen kan innbyggere med egen BankID registrere positiv test for seg selv. Foresatte har mulighet til å registrere egne barn.
 

Smittesporing:
Dersom du får en positiv selvtest skal du umiddelbart gjøre følgende:

1. Registrere selvtesten digitalt eller ta kontakt med smittesporingsteamet.
Telefonnummer finner du her: https://sigdal.custompublish.com/smittesporing.560558.no.html

2.  Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.

3.  Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der. 

4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Vi kommer med nyt oppdatering 31.12.21, evt. tidligere ved ny informasjon.

Kriseledelsen i Sigdal kommune

___________________________________________________________

Oppdatering kriseledelsen 25.12.21,  kl. 17.00

Vedrørendesmitte på Sigdalsheimen.
Midlertidig besøksstans opprettholdes i første omgang ut mandag 27.12.21.
Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt og alle berørte er kontaktet. Nærkontakter er under oppfølging jfr. våre smittesporing- og testrutiner. Det er ikke avdekket flere smittede pr. nå. Dette følges tett opp med jevnlig testing i dagene som kommer. Kriseledelsen kommer med ny oppdatering mandag 27.12.21, evt. tidligere ved ny informasjons.

Kriseledelsen i Sigdal kommune.

_________________________________________________________________________

Oppdatering fra kriseledelsen 25.12.21

Midlertidig besøkstans ved Sigdalsheimen.
Det er i dag, 25.12.21, oppdaget smitte hos en ansatt ved Sigdalsheimen. Vi jobber nå med å få oversikt over nærkontakter og eventuelt omfang og tiltak. Vi ser oss dessverre nødt til å stenge dørene og innfører midlertidig besøkstans til vi har oversikt .Direkte berørte kontaktes direkte.
Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Kriseledelsen i Sigdal kommune.

___________________________________________________

Oppdatering fra kriseledelsen, 22.12.21.

Det er pr. 22.12.21 16 personer i isolasjon og 15 personer i karantene.

 

Testing:
Teststasjon er åpen mandag, onsdag og fredag i jul- og nyttårshelga.
24.12 og 31.12 er det åpent for testing med hurtigtester.
Teststasjon tlf. 477 00 416, åpningstid kl. 08.15 – 10.15.
Det er også mulig å få utdelt selvtester for nærkontakter og andre mellom kl. 08.15 og 10.15 på testdagene.

Selvregistrering av positiv hjemmetest:
Du bes selv å registrere at du har tatt en positiv selvtest. Informasjonen kommer rett inn i kommunens system, slik at kommunen kan starte smittesporingsarbeidet
Registrer deg her (pålogging med BankID). 

I denne løsningen kan innbyggere med egen BankID registrere positiv test for seg selv. Foresatte har mulighet til å registrere egne barn.
 

Smittesporing:
Dersom du får en positiv selvtest skal du umiddelbart gjøre følgende:

1. Registrere selvtesten digitalt eller ta kontakt med smittesporingsteamet.
Telefonnummer finner du her

2.  Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.

3.  Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der. 

4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Vaksinering:
Neste dato for massevaksinasjon er onsdag 5. januar på Borgerstua i Prestfoss med fortsatt mulighet for «drop-in» til første dose. kl. 10.00 – 17.00.  Alle får innkalling til 2. og 3. dose. Alle ned til 18 år kan nå få 3. dose, men intervallet mellom 2. og 3 dose skal være minst 20 uker. Vi kaller inn etter hvert . Noen få som ikke kan vente til 5. januar, får vaksine på helsestasjonen i romjula. For spørsmål om vaksine: ring 476 88 007 på hverdager mellom kl. 08.00 – 15.30 eller send en SMS.   

Prestfoss legesenter:
Åpningstidene for Prestfoss legesenter finner du her. 
Eggedal legesenter er stengt i jul- og nyttårshelga, og åpner igjen 04.01.22.

 

Som innbygger har du mulighet til å bidra aktivt til å styrke kommunens robusthet og forebygge smittespredning, ved å ta ansvar og fortsette å følge grunnleggende smittevernregler og anbefalinger.

Vi minner også om at du dersom du har symptomer eller er syk bør oppholde deg på din bostedsadresse og benytte deg av helsetjenestene og testsentrene i din bostedskommune. Det samme gjelder om du venter på testsvar, eller er i karantene.

I Sigdal er det ofte svært korte smitteveier mellom berørte private husstander og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er derfor svært viktig at hver enkelt av oss tar ansvar og sørger for at grunnleggende smittevern, testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt. Det er essensielt at vi unngår smitte inn i helsetjenestene.

Nasjonale råd og regler kan du lese her.

 

Neste oppdatering 27.12.2021.

 

Vi ønsker alle innbyggere og fritidsbeboere en fin julehelg.

 

Med hilsen

Kriseledelsen i Sigdal kommune

__________________________________________________________________________________________________

Oppdatering fra kriseleldelsen, 20.12.21

Stigende smittetrend

Smittesporingsteamet har i løpet av helga fått melding om 7 nye positive tester i Sigdal. Seks av disse er nærkontakter til tidligere meldte tilfeller. Til sammen er 16 personer nå i isolasjon i Sigdal.

Ettersom mange i de nærmeste dagene kommer hjem til jul, minner vi om følgende:

SELVTEST:
De som får positiv selvtest skal:

 1. Ringe smittesporingsteamet i kommunen så fort som mulig på telefon 913 44 552. I helgene, jul- og nyttår kan smittesporingsvakt være andre telefonnumre; informasjon om dette legges ut på kommunens nettside under koronainformasjon – smittesporing.
 2. Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der. 
 3. Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.
 4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Det kan utleveres selvtester fra teststasjonen og helsestasjonen etter en behovsvurdering. Teststasjonen er åpen mandag og onsdag og telefontid er fra kl. 08.15 – 10.15 disse dagene. Telefon for avtale: 477 00 416

 

Med hilsen

Kriseledelsen i Sigdal kommune

___________________________________________________________________________________________________

Oppdatering fra kriseledelsen, 17.12.21

Stigende smittetrend

Det er fortsatt økende smittetrend og i Sigdal er nå 18 personer i isolasjon. Smitteveien er i all hovedsak kjent. Smittesporingen avdekker at smitten i stor grad er knytta til sosiale sammenkomster og arrangementer og videre innad i berørte husstander. Vi forventer at det fortsatt vil meldes om nye tilfeller, både i tilknytting til eksisterende smitte, men også nye tilfeller med andre smitteveier.

I Sigdal er det ofte svært korte smitteveier mellom berørte private husstander og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er derfor svært viktig at hver enkelt av oss tar ansvar og sørger for at grunnleggende smittevern, testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt. Det er essensielt at vi unngår smitte inn i helsetjenestene.

For at smittetrenden skal snu, er det iverksatt strengere nasjonale råd og regler som ble gjeldende fra 15.12.21. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Det viktigste du kan gjøre i vår felles kamp mot pandemien:

 1. Si ja til vaksine.
 2. Hold deg hjemme og test deg når du er syk.

Videre oversikt over råd og regler finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Utover det minner vi om følgende:

SELVTEST:
De som får positiv selvtest skal:

 1. Ringe smittesporingsteamet i kommunen så fort som mulig på telefon 913 44 552. I helgene, jul- og nyttår kan smittesporingsvakt være andre telefonnumre; informasjon om dette legges ut på kommunens nettside under koronainformasjon – smittesporing.
 2. Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der. 
 3. Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.
 4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

TESTING:
På grunn av stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester, må kommunen prioritere hvem som skal testes.  Denne prioriteringen skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Teststasjonen og smittesporingsteamet følger opp disse retningslinjene.

Det kan utleveres selvtester fra teststasjonen og helsestasjonen etter en behovsvurdering. Teststasjonen er åpen mandag, onsdag og fredag og telefontid er fra kl. 08.15 – 10.15 disse dagene. Telefon for avtale: 477 00 416

VAKSINASJON:
Alle over 45 år som fikk dose 2 for mer enn fire og en halv måned siden, blir kontaktet for time til dose 3 – vaksinasjonsteamet tar kontakt med de det gjelder, du trenger ikke ringe.

Neste massevaksinasjon er planlagt den 05.01.21

 

Kriseledelsen ønsker alle en riktig god jul!

Ta vare på hverandre!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.12.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 21.00

Kriseledelsen har i kveld mottatt melding om 6 nye smittetilfeller. Det dreier seg om smitte hos nærkontakter til kjente smittetilfeller som ble meldt i løpet av helga. Totalt 17 personer er nå i isolasjon i Sigdal og følges opp av smittesporingsteamet. 

Vi minner om at du bes gjøre følgende ved positiv selvtest:

 1. Ringe smittesporingsteamet i kommunen så fort som mulig på telefon 913 44 552. I helgene, jul- og nyttår kan smittesporingsvakt være andre telefonnumre; informasjon om dette legges ut på kommunens nettside under koronainformasjon – smittesporing.
 2. Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der.
 3. Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.
 4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Hilsen kriseledelsen i Sigdal

 

 

Oppdatering fra kriseledelsen, 14.12.21 kl. 16.00

TESTING:

På grunn av stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester, må kommunen prioritere hvem som skal testes.  Denne prioriteringen skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Teststasjonen og smittesporingsteamet følger opp disse retningslinjene.

Det kan utleveres selvtester fra teststasjonen og helsestasjonen etter en behovsvurdering. Teststasjonen er åpen mandag, onsdag og fredag og telefontid er fra kl. 08.15 – 10.15 disse dagene. Telefon for avtale: 477 00 416

De som får positiv selvtest skal:

 1. Ringe smittesporingsteamet i kommunen så fort som mulig på telefon 913 44 552. I helgene, jul- og nyttår kan smittesporingsvakt være andre telefonnumre; informasjon om dette legges ut på kommunens nettside under koronainformasjon – smittesporing.
 2. Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der. 
 3. Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.
 4. Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

 

VAKSINASJON:

Helsemyndighetene oppfordrer alle til å takke ja til vaksinetilbudet. Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp dersom du får korona. Det tilbys også vaksine til alle over 12 år. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet. Det er gratis for alle å ta vaksinen.

I morgen, onsdag 15. desember er det mulighet for «drop-in» til 1. dose på vaksinesenteret på Borgestua i Prestfoss mellom kl. 10.00 og kl. 16.00.  Alle over 45 år som fikk dose 2 for mer enn fire og en halv måned siden, blir kontaktet for time til dose 3 – vaksinasjonsteamet tar kontakt med de det gjelder, du trenger ikke ringe.

 

 

14.12.21 kl. 11.40 - Oppdatering fra kriseledelsen

Nye nasjonale forskrifter fra og med midnatt, natt til torsdag, 15.12.21

Strengere regler for isolasjon og karantene for nærkontakter av bekreftet smittetilfelle, herunder:

 • karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn.
 • øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.
 • unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Krav om å være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Forskriftsfestede tiltak er blant annet:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. (Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs)
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (Alle skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.)
 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Skjenkestopp, inne og ute.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.
 • Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute.
 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport og drosje m.m. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer samt hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter. Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum.
 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Svømmehaller og treningssentre kan kun holdes åpent for:
  • individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.
  • skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

 

Les detaljer og øvrige anbefalinger her.

 

13.12.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen, kl. 20.20

Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten.

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.
Les mer her.

 

13.12.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen

Kriseledelsen har i løpet av helga mottatt melding om 6 nye smittetilfeller. Til sammen er nå 10 personer i isolasjon. Sammen med ca. 35 nærkontakter tilknyttet samme husstand eller tilsvarende nære følges disse opp av smittesporingsteamet. Smitteveien er så langt ukjent for to av tilfellene. Smitten for øvrig knyttes til sosiale aktiviteter, blant annet smitteutbruddet på Norefjell.

Sigdal kommune har innført lokal forskrift om smitteverntiltak, som pålegger smittekarantene for hustandsmedlemmer som er nærkontakter til bekreftet smittetilfelle. Forskriften kan du lese i sin helhet her.

Den lokale forskriften kommer i tillegg til nasjonale regler og anbefalinger som du kan lese mer om her. 

Kriseledelsen minner om at dersom du har fått en positiv hjemmetest, tar kontakt med kommunens smittesporingsteam på telefon 913 44 552.

Som innbygger har du mulighet til å bidra aktivt til å styrke kommunens robusthet og forebygge smittespredning, ved å ta ansvar og fortsette å følge grunnleggende smittevernregler og anbefalinger.

Vi minner også om at du dersom du har symptomer eller er syk bør oppholde deg på din bostedsadresse og benytte deg av helsetjenestene og testsentrene i din bostedskommune. Det samme gjelder om du venter på testsvar, eller er i karantene.

Ansvarlige arrangører skal vurdere planlagte arrangementer grundig, og utsette/avlyse disse, dersom det hersker tvil om gjeldende smittevernregler kan overholdes. Sjekk www.helsenorge.no/arrangement og benytt sjekkliste for smitteverntiltak for arrangement på kommunens hjemmeside som hjelp i vurderingene.

Se for øvrig www.helsenorge.no for ytterligere informasjon.

 

 

10.12.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen

Stigende smittetrend – nye smittevernregler er innført

Det er fortsatt økende smittetrend og i Sigdal er det registrert 5 nye tilfeller sist uke. Sammen med nærkontaktene blir disse fulgt opp av smittesporingsteamet, slik at testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt.

Kriseledelsen minner om at dersom du har fått en positiv hjemmetest, tar kontakt med kommunens smittesporingsteam på telefon 913 44 552.

Omikron-varianten er bekreftet i smitteutbruddet på Norefjell. Berørte og husstander fra «øvrige nærkontakter» fra dette utbruddet er under oppfølging fra smittesporingsteamet, og er i henhold til forskrift i karantene i 10 dager. Du kan lese mer om karantene- og isolasjonsbestemmelsene her.

Regjeringen har på bakgrunn av den økende smitten med fare for overbelastning av helsetjenestene re-innført en del nasjonale regler og anbefalinger for smittevern. 

I tillegg har formannskapet i Sigdal vedtatt en lokal forskrift for smittevern som presiserer karantenebestemmelser for husstandsmedlemmer som er definert som nærkontakter. I korte trekk innebærer dette at du er pålagt å være i karantene dersom du er nærkontakt med smittet husstandsmedlem.

Forskriften lyder blant annet:

§ 2: Krav om smittekarantene for husstandsmedlemmer

 • Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene. Karanteneplikten gjelder i 7 døgn etter siste nærkontakt.
 • De som har karanteneplikt etter første ledd skal testes med PCR-test så snart som mulig.
 • Personer i smittekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngånærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.
 • Foreldre i smittekarantene kan gjennomføre samvær med barn i karantenetiden.
 • Personer i smittekarantene kan teste seg ut av karantene med negativ PCR-test tatt mellom døgn 5 og 7 etter siste nærkontakt.
 • Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon, med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes.

Kriseledelsen i Sigdal følger utviklingen av situasjonen tett, og vil raskt iverksette ytterligere lokale tiltak, dersom det anses å være nødvendig for å hindre større smitteutbrudd og sikre kommunale tjenester.

Kriseledelsen understreker på nytt at vi lokalt er svært sårbare, spesielt i de kommunale tjenestene, som helse-, renholds- og oppvekstsektoren, men også for næringsliv og handel kan økt fravær blant ansatte raskt føre til utfordringer. Som innbygger har du mulighet til å bidra aktivt til å styrke kommunens robusthet og forebygge smittespredning, ved å ta ansvar og fortsette å følge grunnleggende smittevernregler og anbefalinger.

Vi minner også om at dersom du har symptomer eller er syk bør oppholde deg på din bostedsadresse og benytte deg av helsetjenestene og testsentrene i din bostedskommune. Det samme gjelder om du venter på testsvar, eller er i karantene.

Ansvarlige arrangører skal vurdere planlagte arrangementer grundig, og utsette/avlyse disse, dersom det hersker tvil om gjeldende smittevernregler kan overholdes. Sjekk www.helsenorge.no/arrangement og benytt sjekkliste for smitteverntiltak for arrangement på kommunens hjemmeside som hjelp i vurderingene.

Vaksine

Vi oppfordrer alle på det sterkeste å ta koronavaksinen – og ta imot tilbud om oppfriskningsdose slik at du har fortsatt god beskyttelse mot covid-19 og alvorlig sykdomsforløp. Alle uvaksinerte som har sagt nei takk til koronavaksine i første omgang, eller sagt at de vil vente, oppfordres til å vaksinere seg før jul. Det er lavest vaksinasjonsdekning i de yngste årsklassene så oppfordringen gjelder særlig personer i alderen 12 – 45 år, men også alle andre som har ventet med å ta koronavaksine.

Det er mulig å bestille time til vaksinasjon med første dose (tlf. 476 88 007 eller 913 44 552) eller møte opp på drop-in på Borgerstua i Prestfoss onsdag 15. desember mellom kl. 10.00 og 14.00. Dette er siste mulighet for vaksinering før jul. Alle får innkalling til dose 2 og 3 når det er tid for det.  

Se for øvrig www.helsenorge.no for ytterligere informasjon.

 

 

08.12.2021 - oppdatering fra kriseledelsen

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.
Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to.
De nye nasjonale tiltakene finner dere her.

 

07.12.2021 - oppdagering fra kriseledeslen

Sigdal kommune har sendt anmodning om å innlemmes i de regionale forskriftene

Sigdal kommune, ved kriseledelsen,  har sendt en anmodning til statsforvalteren om å innlemme Sigdal kommune i de regionale forskriftene og venter tilbakemelding derfra.

Regjeringen varsler i tillegg om pressekonferanse i kveld klokken 19:00. Det er å forvente at det vil komme ytterligere innstramminger fordi kapasiteten i helsetjenestene begynner å bli utfordret.

For mer informasjon om koronasituasjonen kan du lese her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

 

 

03.12.2021 – oppdatering fra kriseledelsen

Stigende smittetrend – nye smittevernregler er innført

Det er en klart økende smittetrend og i Sigdal er det nå registrert 8 nye tilfeller siden mandag. Sammen med nærkontaktene blir disse fulgt opp av smittesporingsteamet, slik at testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt. Smitten er fortsatt begrenset til enkelte husstander med kjent smittevei.

Kriseledelsen i Sigdal følger situasjonen tett, og vil raskt iverksette lokale tiltak, dersom det anses å være nødvendig for å hindre større smitteutbrudd og sikre kommunale tjenester.

Kriseledelsen understreker på nytt at vi lokalt er svært sårbare, spesielt i de kommunale tjenestene, som helse-, renholds- og oppvekstsektoren, men også for næringsliv og handel kan økt fravær blant ansatte raskt føre til utfordringer. Som innbygger har du mulighet til å bidra aktivt til å styrke kommunens robusthet, ved å ta ansvar og fortsette å følge grunnleggende smittevernanbefalinger og forebygge smittespredning.

Vi anbefaler at ansvarlig arrangører for sammenkomster i nærmeste fremtid vurderer grundig om gjeldende smittevernanbefalinger kan overholdes, og om mulig utsette arrangementet inntil videre. Benytt gjerne sjekkliste for smitteverntiltak for arrangement på kommunens hjemmeside som grunnlag for vurderingen.

På grunn av en stadig økende nasjonal smittetrend og uvisshet omkring egenskapene til den nye virusvarianten «Omikron», har regjeringen også innført nye nasjonale tiltak og råd som nå gjelder.

 

De nye kontaktreduserende tiltakene er blant annet:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester

Regjeringen utelukker ikke at det kan komme strengere tiltak raskt dersom det blir behov for dette.

 

Fra før er det viktig at du blant annet:

 • Er hjemme dersom du er syk eller har symptomer og sørger for å teste deg. Dette gjelder ved alle typer luftveisinfeksjoner.
 • Tar en test dersom du kan være nærkontakt til en smittet person
 • Reduserer nærkontakter og har oversikt
 • Bruker munnbind i kontakt med helsetjenestene og dersom det ikke er så enkelt å holde avstand til andre som for eksempel på butikken, på bussen og annen kollektivtrafikk.

Vi oppfordrer alle på det sterkeste å ta koronavaksinen – og ta imot tilbud om oppfriskningsdose slik at du har fortsatt god beskyttelse mot covid-19 og alvorlig sykdomsforløp. Alle uvaksinerte som har sagt nei takk til koronavaksine i første omgang, eller sagt at de vil vente, oppfordres til å vaksinere seg før jul. Det er lavest vaksinasjonsdekning i de yngste årsklassene så oppfordringen gjelder særlig personer i alderen 12 – 45 år, men også alle andre som har ventet med å ta koronavaksine.

Det er mulig å bestille time til vaksinasjon med første dose (tlf. 476 88 007 eller 913 44 552) eller møte opp på drop-in på Borgerstua i Prestfoss onsdag 8. desember eller onsdag 15. desember mellom kl. 10.00 og 14.00. Alle får innkalling til dose 2 og 3 når det er tid for det.  

Se for øvrig helsenorge.no for ytterligere informasjon.

 

01.12.2021 – oppdatering fra kriseledelsen

Stigende smittetrend – nye smittevernregler er innført

Det har vært en klart økende smittetrend i Sigdal de siste to ukene, med 3 nye tilfeller registrert i går. Dette er fortsatt enkelttilfeller, som følges opp av smittesporingsteamet.

Vi er lokalt svært sårbare i de kommunale tjenestene våre, spesielt innen helse-, renholds- og oppvekstsektoren.  Som innbygger har du mulighet til å bidra aktivt til å styrke kommunens robusthet, ved å fortsette å følge grunnleggende smittevernanbefalinger og forebygge smittespredning.

På grunn av en stadig økende nasjonal smittetrend, har regjeringen også innført nye nasjonale tiltak og råd som nå gjelder.

Nye regler er:

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon

Nye nasjonale anbefalinger er:

 • Bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Bruk av munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Jevnlig testing av skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
 • Økt brukt av hjemmekontor i kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten

Fra før er det viktig at du:

•             Er hjemme dersom du er syk eller har symptomer og tester deg.

•             Tar en test dersom du kan være nærkontakt til en smittet person

•             Holder litt avstand til folk utenom egen husstand

•             Reduserer nærkontakter og har oversikt

•             Bruker munnbind dersom det ikke er så enkelt å holde avstand til andre.

Vi oppfordrer alle på det sterkeste å ta koronavaksinen – og ta imot tilbud om oppfriskningsdose slik at du har fortsatt god beskyttelse mot covid-19 og alvorlig sykdomsforløp.

Ønsker du å bidra? Ta kontakt med frivilligsentralen i Sigdal!  Mobil: 480 01 615.

 

 

26.11.2021 – oppdatering fra kriseledelsen

Det er fortsatt stigende smittetrend nasjonalt og i Sigdal er det meldt om 8 nye smittetilfeller den siste uken. Seneste tilfelle ble registrert i dag 26.11.21. Sammen med nærkontaktene blir disse blir fulgt opp av smittesporingsteamet slik at testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt. Det er fortsatt en rekke prøvesvar som ikke foreligger noe som gjør situasjonen noe uoversiktlig.

Kriseledelsen i Sigdal følger situasjonen tett, og vil raskt iverksette lokale tiltak, dersom det anses å være nødvendig for å hindre større smitteutbrudd og sikre kommunale tjenester.

Vi er lokalt svært sårbare dersom vi får mye sykefravær i de kommunale tjenestene våre, spesielt innen helse-, renholds- og omsorgssektoren. Det er derfor svært viktig at den enkelte innbygger bidrar aktivt til å forebygge smitte ved å fortsette å følge grunnleggende smittevernanbefalinger:

 • Vær hjemme om du er syk eller har symptomer og test deg.
 • Er du, eller tror du at du kan være nærkontakt, ta en test.
 • Hold gjerne litt avstand til folk utenom egen husstand
 • Reduser nærkontakter
 • Det er lov å bruke munnbind dersom det ikke er så enkelt å holde avstand til andre.


For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen. https://www.helsenorge.no/smittestopp/#kan-jeg-bruke-smittestopp

Testing:
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Ring tlf. 477 00 416 mellom kl. 08.15 og 10.15 for timebestilling til PCR (innsendingstest) eller hurtigtest. Det er også mulig å få utdelt selvtester til nærkontakter eller til personer med symptomer enten på teststasjonen eller på helsestasjonen når teststasjonen er stengt. Ring og avtal på forhånd!

Vaksine:
Det er en klar anbefaling til alle om å takke JA til koronavaksinasjon, for å bidra til økt motstandskraft og reduksjon av smittespredning i befolkningen.

Vaksinasjonen i Sigdal fortsetter i henhold til planen og nå vaksineres i hovedsak innbyggere over 65år med 3. dose sammen med helsepersonell som har pasientkontakt. Den enkelte kontaktes av vaksinasjonsteamet for vaksineavtale. Du trenger derfor ikke å ringe om ny time.

Det er fortsatt mulig å bestille time til første dose: tlf. 47688007 eller 91344552 eller komme på «drop-in». Første mulighet er onsdag 01. desember mellom kl. 10 – 14.30 og kl. 16 – 17.30 på Borgerstua i Prestfoss.

Les mer om smittevernbestemmelser på www.helsenorge.no . Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

 

 

19.11.21 - Oppdatering fra kriseledelsen

Det er stigende smittetrend nasjonalt og også i Sigdal er det meldt om nye smittetilfeller. Siste tilfelle ble meldt 18.11.21. Sammen med nærkontaktene blir disse blir fulgt opp av smittesporingsteamet slik at testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt.

Helsedirektoratet vurderer at den nasjonale utviklingen er alvorlig, og at vi risikerer å komme i situasjon med kapasitetsbrist i helsetjenesten.

Regjeringen har derfor i dagens pressekonferanse varslet om ytterligere nye innstramminger i TISK-strategien (testing-isolasjon-smittesporing-karantene) samt strengere innreiseregler ved grensa.

I tillegg presiserer regjeringen at befolkningen må følge to viktige råd for å hindre ytterligere smittespredning:

 • Hils på hverandre uten håndtrykk
 • Vær hjemme om du er syk eller har symptomer og test deg.


Utviklingen den siste tiden viser at det i tillegg til enkelte smittetilfeller også er stor sannsynlighet for at vi får lokale smitteutbrudd. Kriseledelsen i Sigdal følger situasjonen tett, og vil iverksette lokale tiltak, dersom det anses å være nødvendig for å hindre unødvendig spredning og større utbrudd.

Pandemien er ikke over, og det er viktig at vi forsetter med de gode, grunnleggende smittevernrutiner som håndvask, være hjemme og teste oss om vi har symptomer og overholder øvrige anbefalinger fra helsemyndighetene.

For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen.

Testing:
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Ring tlf. 477 00 416 mellom kl. 08.15 og 10.15 for timebestilling til PCR (innsendingstest) eller hurtigtest. Det er også mulig å få utdelt selvtester til nærkontakter eller til personer med symptomer enten på teststasjonen eller på helsestasjon etter avtale.
Ta kontakt med helsestasjon før uthenting av selvtest. Tlf. Randi 476 88 007, Gunhild 913 44 552 eller kommunens sentralbord 32 71 14 00.

Vaksine:
Det er en klar anbefaling til alle om å takke JA til koronavaksinasjon, for å bidra til økt motstandskraft og reduksjon av smittespredning i befolkningen.

Vaksinasjonen i Sigdal fortsetter i henhold til planen og nå vaksineres i hovedsak innbyggere over 65 år og helsepersonell med pasientkontakt med 3. dose. Tidsintervallet mellom 2. og 3. dose er nå kuttet ned til 5 måneder for personer over 65 år. Den enkelte kontaktes via SMS for vaksineavtale. Du trenger derfor ikke å ringe om ny time. For helsepersonell med pasientkontakt er intervallet mellom 2. og 3. dose fortsatt 6 måneder. Personer med nedsatt immunforsvar som har fått anbefalt fra spesialisthelsetjenesten eller annen lege at de bør ta dose 3, bes kontakte vaksineteamet.
Husk at intervallet mellom sesonginfluensavaksine og koronavaksine skal være minst en uke.

 

Uvaksinerte som allikevel ønsker å ta første dose kan ringe vaksineteamet for en time (tlf. 476 88 007 eller 913 44 550) eller møte opp på «drop-in» på Borgerstua i Prestfoss. Første mulighet er onsdag 24.11 mellom kl. 10.30 og 15.30. 

Les mer om smittevernbestemmelser på www.helsenorge.no . Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

 

 

17.11.21 - Oppdatering fra kriseledelsen

Regjeringen har vedtatt en endring av covid-19 forskriften fra og med i dag, såkalt oppjustert TISK-strategi (testing, isolering, smittesporing, karantene)

Forskriftsendringen medfører testplikt for nærkontakter av smittet person i samme husstand.

Dette innebærer at hvis du er over 18 år og har vært i nærkontakt med en smittet person i samme husstand eller tilsvarende nære, så skal du teste deg hver dag med en hurtigtest, eller annenhver dag med PCR-test (på testsenteret), i 7 dager fra nærkontakten fant sted.

Testplikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte. Der den bekreftet smittede ikke har symptomer på smitte skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære teste seg syv dager fra den smittede testet positivt første gang.

Testplikten gjelder ikke dersom du er fullvaksinert eller har vært bekreftet smittet med korona.

Husk å kontakte teststasjonen for timebestilling for PCR-test dersom du tester positivt på hurtigtesten.

Endringen i forskriftsteksten kan du i sin helhet lese her.

 

12.11.21 - Oppdatering fra kriseledelsen

Det er stigende smittetrend nasjonalt og også i Sigdal er det meldt om 5 smittetilfeller de siste to ukene, herav et nytt tilfelle meldt i dag 12.11.21. Sammen med nærkontaktene blir disse blir fulgt opp av smittesporingsteamet slik at testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt.

Regjeringen har i dagens pressekonferanse https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/ varslet om at TISK-strategien (testing-isolasjon-smittesporing-karantene) blir oppjustert fra og med onsdag neste uke. Dette innebærer blant annet at:

 • Krav om isolasjon hvis man får påvist covid-19 gjelder fortsatt fullt ut. De som bryter dette risikerer bot.
 • Uvaksinerte nærkontakter som bor sammen med smittet person plikter å teste seg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 dager.
 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, bør du være hjemme til du har fått negativt svar på den første testen.
 • Tiltak for uvaksinert helsepersonell strammes inn og helsemyndighetene lager nå nasjonale retningslinjer for uvaksinert helsepersonell i pasientnært arbeid.


Utover dette vil regjeringen legge til rette for innenlands bruk av koronasertifikat for å unngå nedstengning, avstandskrav og antallsbegrensninger. Det varsles derfor om at de vil se nærmere på en ny forskrift for mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt og lokalt.

Utviklingen den siste tiden viser at det i tillegg til enkelte smittetilfeller også er stor sannsynlighet for at vi får lokale smitteutbrudd. Kriseledelsen i Sigdal følger situasjonen tett, og vil iverksette lokale tiltak, dersom det anses å være nødvendig for å hindre unødvendig spredning og større utbrudd.

Pandemien er ikke over, og er det viktig at vi forsetter med de gode, grunnleggende smittevernrutiner som håndvask, være hjemme og teste oss om vi har symptomer og overholder øvrige anbefalinger fra helsemyndighetene.

For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen. https://www.helsenorge.no/smittestopp/#kan-jeg-bruke-smittestopp

Testing:
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Ring tlf. 477 00 416 mellom kl. 08.15 og 10.15 for timebestilling til PCR (innsendingstest) eller hurtigtest. Det er også mulig å få utdelt selvtester til nærkontakter eller til personer med symptomer enten på teststasjonen eller på helsestasjonen når teststasjonen er stengt.

Vaksine:
Det er en klar anbefaling til alle om å takke JA til koronavaksinasjon, for å bidra til økt motstandskraft og reduksjon av smittespredning i befolkningen.

Vaksinasjonen i Sigdal fortsetter i henhold til planen og nå vaksineres i hovedsak innbyggere over
65 år med 3. dose sammen med helsepersonell som har pasientkontakt. Den enkelte kontaktes av vaksinasjonsteamet for vaksineavtale 6 måneder etter 2. dose. Du trenger derfor ikke å ringe om ny time.

Det er fortsatt mulig å bestille time til første dose: tlf. 47688007 eller 91344552. eller komme på «drop-in». Første mulighet er onsdag 17. november mellom kl. 13.30 og 16.20 på Borgerstua i Prestfoss.

Les mer om smittevernbestemmelser på www.helsenorge.no . Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

 

 

28.10.21  - Oppdatering fra kriseledelsen

 

Det er bekreftet et smittetilfelle i Sigdal kommune. Vedkommende er i isolasjon og følges opp av smittesporingsteamet sammen med nærkontakter. Smitten er sporet til utlandet. Det er ikke mistanke om lokal spredning.Nasjonalt er det for øyeblikket en stigende smittetrend, og også i utlandet stiger både smittetall og antall innleggelser.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at kravet om at personer som får påvist koronasmitte skal være i isolasjon videreføres ut året. Det samme gjelder kommunens beredskap i forhold til testing, isolering, smittesporing og karantene. Regjeringen har derfor besluttet å holde tiltaksnivået uendret slik det ble presentert på dagens pressekonferanse. 

Det er ikke aktuelt med nasjonale tiltak nå, men helsemyndighetene følger nøye med på situasjonen, både nasjonalt og internasjonalt. Helsedirektoratet og FHI mener at situasjonen nå ikke tilsier at det er behov for nasjonale tiltak.

Det er fortsatt stor sannsynlighet at vi får lokale smittetilfeller. For å hindre unødvendig spredning og større utbrudd er det fortsatt viktig at vi forsetter med de gode, grunnleggende smittevernrutiner som håndvask, være hjemme og teste oss om vi har symptomer og overholder øvrige anbefalinger fra helsemyndighetene.

Sigdal kommune vil innføre lokale tiltak ved smitteutbrudd, dersom det er nødvendig og forholdsmessig.

Helseministeren påpeker også at de som foreløpig har valgt å utsette vaksinering, bør absolutt gjøre det nå.

For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen.

Les mer om smittevernbestemmelser på www.helsenorge.no . Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

 

15.10.21  - Oppdatering fra kriseledelsen

I Sigdal er det ikke registrert nye smittetilfeller, siste ble meldt 07.09.21. 

Koronaregler styrer ikke hverdagen vår lenger – men pandemien er ikke ferdig:

 • Vær hjemme når du er syk
 • Test deg ved symptomer
 • Vask hender

Les mer på Helsenorge.no

Testing
Teststasjonen er åpen mandag, onsdag og fredag og det er timebestilling mellom kl. 08.15 – 10.15. tlf. nr. 477 00 416.
I tillegg til hurtigtester og PCR (til innsending), har teststasjonen selvtester til utdeling. Disse kan deles ut til   nærkontakter, husstandsmedlemmer, personer som er anbefalt jevnlig testing og til andre etter vurdering av behov.  

 

Vaksinasjon
Neste koronavaksinasjon med mulighet for «drop-in» blir onsdag 20. oktober mellom kl. 12.30 og 13.30.  For timebestilling: ring vaksineteamet: 913 44 552 eller 476 88 007.
Vi ønsker fortsatt velkommen de som ønsker å ta første dose.

3. dose med koronavaksine gis til alle personer som har alvorlig svekket immunforsvar og er blitt anbefalt det fra spesialisthelsetjenesten, eller bruker immundempende medisiner som står på ei liste fra de fagmedisinske miljøene. De sistnevnte kan kontakte vaksineteamet direkte og må kunne vise fram dokumentasjon på medisinbruk ved timebestilling.

Fra uke 44 starter vaksinasjon dose 3 til alle over 65 år. For disse skal intervallet mellom 2. og 3. dose være minst 6 måneder. Sykehjemspasienter og personer over 85 år vil bli vaksinert først. Det skal være minst en ukes intervall mellom influensavaksine og koronavaksine. Sigdalsheimen har fått restdoser fortløpende så der er vaksinasjon med dose 3 i gang.

 

For time til influensavaksine: ta kontakt med legesenteret: 32 71 23 00.  

 

For vaksinasjonsstatistikk i Norge.

 

08.10.21  - Oppdatering fra kriseledelsen

I Sigdal er det ikke registrert nye smittetilfeller, siste ble meldt 07.09.21. 

Koronaregler styrer ikke hverdagen vår lenger – men pandemien er ikke ferdig:

 • Vær hjemme når du er syk
 • Test deg ved symptomer
 • Vask hender

Les mer på Helsenorge.no 

 

Testing
Teststasjonen er åpen mandag, onsdag og fredag og det er timebestilling mellom kl. 08.15 – 10.15. tlf. nr. 477 00 416.
I tillegg til hurtigtester og PCR (til innsending), har teststasjonen selvtester til utdeling. Disse kan deles ut til   nærkontakter, husstandsmedlemmer, personer som er anbefalt jevnlig testing og til andre etter vurdering av behov.  

 

Vaksinasjon
Neste koronavaksinasjon med mulighet for «drop-in» blir onsdag 20. oktober mellom kl. 12.30 og 13.30.  For timebestilling: ring vaksineteamet: 913 44 552 eller 476 88 007.
Vi ønsker fortsatt velkommen de som ønsker å ta første dose.

3. dose med koronavaksine gis til personer som har alvorlig svekket immunforsvar og er blitt anbefalt det fra spesialisthelsetjenesten, eller bruker immundempende medisiner som står på ei liste fra de fagmedisinske miljøene. De sistnevnte kan kontakte vaksineteamet direkte og må kunne vise fram dokumentasjon på medisinbruk ved timebestilling.

Personer over 65 år vil etter hvert få innkalling til dose 3. For disse skal intervallet mellom 2. og 3. dose være minst 6 måneder. Sykehjemspasienter og personer over 85 år vil bli vaksinert først. Det skal være minst en ukes intervall mellom influensavaksine og koronavaksine.  For time til influensavaksine: ta kontakt med legesenteret: 32 71 23 00.