Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

INFORMASJON OM KORONA

Se menyen på venstre side for detaljert informasjon om smittetilfeller, vaksine, smitteråd, testing etc. 

Coronavirus disease - advice and information​ in english

Som konsekvens av smitteutbruddet i kommunen, har kriseledelsen ved kommuneoverlegen etter delegert myndighet besluttet følgende:

 • Den varslede åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2.februar 2021.
  Dette gjelder også all form for utendørs arrangement der folk samles.
 • Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
 • Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
 • Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4, i henhold til trafikklysmodellen.
 • Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet.

 • Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2.februar 2021.

 • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre, og ha så få nærkontakter som mulig.

Det henvises til smittevernloven § 4.1

For øvrig gjelder den nasjonale smittevernforskriften.
Situasjonen overvåkes kontinuerlig og endring i tiltakene vurderes fortløpende.

Last ned smittestopp app her.

Det er viktig at alle har fokus på nasjonale smitteverntiltak gjeldene fra januar 2021.
For mer info klikk her. 

27.01.2021- Oppdatering fra Kriseledelsen kl 20.00

Det er ikke meldt om flere nye smittetilfeller i dag før kl 20.00. Det er tatt 21 tester på Prestfoss legesenter i dag.

Vaksine

Som planlagt har 18 personer fått 2. vaksine i dag og 15 personer har fått 1. vaksine. 20% er gitt til helsepersonell.

I uke 5 er det forventet 6 hetteglass(minst 30 doser) med vaksine levert til Sigdal kommune

Kontaktopplysninger for vaksinering

Det mangler noen telefonnummer på listene fra folkeregisteret som brukes til å kontakte innbyggerne våre. Vi ber derfor om at personer over 45 år, som IKKE har fått en telefon eller SMS fra Sigdal kommune med spørsmål om de ønsker vaksine, om å sende en SMS til: 47 68 80 07 eller

91 34 45 52. I denne SMS`en ber vi om at du opplyser om:

 • navn
 • fødselsår
 • ønsker vaksine ja eller nei.

Regjeringen innførte i kveld de strengeste innreisereglene i Norge siden mars 2020.

Innreisereglene kan du lese her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-de-strengeste-innreisereglene-til-norge-siden-mars-2020/id2830390/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%201/27/2021-7:19%20PM&utm_content=Koronasituasjonen


Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer i morgen rundt klokken 10.00.

 

27.01.2021 - Organisering av suppleringstransport som smitteverntiltak ved skoleskyss i Sigdal
Sigdal kommune organiserer supplerende skoleskyss for elever fra Sigdal ved Buskerud videregående skole fra og med torsdag morgen, 28.01.2021.

Vi setter opp en minibuss som kjører rett før ordinær bussrute 105 fra Prestfoss bru til Åmot skyss-stasjon med avgang kl. 06.53 fra Prestfoss. Minibussen tar med seg kun sigdalselever på strekningen inntil bussen er full. Elever som ikke får plass på minibussen tar ordinær bussrute nr. 105.

Minibussen kjører sigdalselevene tilbake på strekningen Åmot-Prestfoss med avreise Åmot skyss-stasjon kl. 13.40.

Hensikten med denne ekstra bussen er å gjøre flere seter tilgjengelige og øke kapasiteten på hovedbussen, slik at avstand og smittevern kan overholdes på en god måte.

Tiltaket er en prøveordning foreløpig ut uke 5. Vi vil fortløpende vurdere og evaluere både organisering og omfanget av dette ekstra tiltaket. Endringer kan derfor forekomme raskt, men vi vil sørge for god informasjon i forkant.

Følg med på koronainformasjon på hjemmesiden til Sigdal kommune for oppdateringer om tilbudet her.

 

27.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.00
Det er ikke meldt om flere positive prøvesvar før klokken 10.00 i dag.  
Det er nå 16 personer i isolasjon, 34 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon). En avdeling ved Nerstad barnehage er i karantene tom 29.01.21.

Vaksine
Vi venter å få levert 7 hetteglass i dag og plan for dagens vaksinasjon er:

 • Sigdalsheimen: 20 beboere (18 får dose 2 og 2 får dose 1)
 • Eggedal eldresenter: 8 beboere over 85 år
 • Eggedal helsestasjon og legekontor: 4 hjemmeboende eldre over 85 år
 • 20% av til prioritert helsepersonell. 

Skoleskyss
Detaljert informasjon vedrørende ekstra skoleskyss for elever fra Sigdal på Buskerud videregående skole publiseres ca. klokken 12.00 i dag.  

Påminnelse smittevern
Vi minner om at økt avstand og færre nærkontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduseres risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. 
 

Vi oppfordrer deg til å notere daglig de kontaktene du har hatt, og gjerne hvor du har vært. En eventuell smittesporing vil da være veldig mye lettere og presis.

Husk å laste ned appen Smittestopp.

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger og informasjonssidene på FHI.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt til rundt klokken 20.00 i dag.

 

26.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00

Det er ikke meldt om flere smittetilfeller  før kl. 20.00, utover de to vi meldte tidligere i dag. Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 12 tester ved legesenteret i Prestfoss i dag.

Kommuneoverlegen informerer
I Sigdal har vi et smitteutbrudd av en virusvariant vi ikke har fått stadfestet. Vi venter fortsatt svar på analysene fra FHI. Derfor er vi føre var og forholder oss som om dette skulle være den engelske virusmutasjonen. Det betyr at hustandsmedlemmer til nærkontakter skal være i karantene inntil første negative test foreligger.

Skoleskyss
Kommunen har i dag gjort en midlertidig avtale om å sette inn en minibuss på strekningen Prestfoss til Åmot. Denne skal benyttes som en ekstra buss for elever ved videregående skole. Ordningen vil gjelde fra og med førstkommende torsdag 28/1, og vi kommer tilbake med detaljer i morgen, onsdag. Hensikten med denne ekstra bussen er å øke kapasiteten på hovedbussen, slik at avstand og smittevern kan overholdes på en god måte. Det er viktig for kommunen å komme i gang med en slik løsning nå. Vi vil fortløpende vurdere og evaluere både organisering og omfanget av dette ekstra tiltaket. Endringer kan derfor forekomme raskt, men vi vil sørge for god informasjon i forkant.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt rundt klokken 10.00 i morgen, onsdag 27/1.

26.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.30
Smittesporingsteamet mottok i går kveld to positive prøvesvar. Disse er nærkontakter med tidligere registrerte smittetilfeller i pågående utbrudd. Smittesporing av eventuelle nærkontakter pågår.

Ettersom det fortsatt er smittetilfeller etter massetesting i hjemmetjenesten, opprettholdes besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og øvrige omsorgsboliger. Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.

Det er nå 19 personer i isolasjon, 39 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon). En avdeling ved Nerstad barnehage er i karantene tom 29/1-21

For at et lokalt utbrudd skal anses å være under kontroll og smitten dermed slått ned, kreves det negative prøvesvar for alle tester tatt i den berørte tjenesten ved 3 påfølgende massetestinger. Det betyr med andre ord 10 dager uten nye registrerte smittetilfeller som knyttes til utbruddet.

Husk å laste ned appen Smittestopp.

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger og informasjonssidene på FHI.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt til rundt klokken 20.00 i dag.

 

25.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00
Det er ikke meldt om flere smittetilfelle i dag før kl. 20.00. Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 85 tester ved legesenteret i Prestfoss samt i helse- og omsorgstjenesten i dag.

Kommuneoverlege Beate Smetbak ber alle som den siste tiden har vært i kontakt med personer bosatt i Nordre Follo om å teste seg, uavhengig av om de har symptomer eller ei. Dette for å hindre at det muterte viruset kan spre seg ytterligere.

Som forebyggende smittetiltak ber også kommuneoverlegen om at barn i skole og barnehage som bor sammen med en nærkontakt, om å være hjemme inntil første negative prøvesvar foreligger.

For avtale om testing, ring Prestfoss legesenter på tlf. 32 71 23 00.
Se mer informasjon på kommunens nettside her.

Brakar opplyser om at de så langt ikke har tatt stilling til kommunens tydelige anmodning om å øke kapasiteten på skoleskyssen i Sigdal. Kommunen følger saken tett, og er klare til å iverksette alternative tiltak dersom det ikke snarest foreligger en god og akseptabel løsning.

Med tanke på utviklingen av smittesituasjonen i og omkring Nordre Follo kommune, understreker vi igjen viktigheten av å følge både de nasjonale forskriftene og anbefalingene, samt de lokale tiltak som er iverksatt i Sigdal for å hindre smitten i å spre seg ytterligere.

Så lenge vi har et pågående smitteutbrudd i kommunen, vil kriseledelsen publisere oppdateringer omkring situasjonen to ganger i døgnet, eller ved særskilte hendelser.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt rundt klokken 10:00 i morgen, tirsdag 26/1-21.

 

25.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.30

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Sigdal. Smittesporingsteamet følger opp både smittet person samt nærkontakter. Dette smittetilfellet er ikke tilknytttet det pågående utbruddet.

Det vil i dag foretas massetesting på legesenteret i Prestfoss. En del av disse testene er annen og tredjegangs tester for ansatte og beboere i helse- og omsorgstjenesten.

Det er nå 17 personer i isolasjon samt 37 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon) I tilegg en avdeling ved Nerstad barnehage. Eggedal barnehage er åpen fra i dag 25.01.2021

Husk å laste ned appen Smittestopp

 • Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av covid- 19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet.
 • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.
 • Ønsker du å unngå å handle selv, tilbyr alle butikkene i Sigdal hjemkjøring og pakking av varer. Vi oppfordrer spesielt gjester fra andre kommuner om å benytte seg av dette tilbudet.   

Kriseledelsen i Sigdal kommune er i forløpende dialog med busselskapet Brakar om behovet for økning av kapasiteten i forbindelse med skoleskyss. Nærmere informasjon i forhold til kapasitet på skoleskyss kommer i neste oppdatering.

Kirken i Sigdal vil være med på Sigdal- TV tirsdag. Der vil spørsmål rundt gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser være tema.

Kriseledelsen følger fortsatt utviklingen i Nordre Follo og omegn tett, og er i fortløpende kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Viken, samt Helsedirektoratet og FHI i forbindelse med utbruddet av det muterte viruset fra Storbritannia. Vi presiserer at informasjonen fra disse kommunene er vesentlig å informere om også hos oss, ettersom vi har mange besøkende fra disse områdene. Vi må også være forberedt på lignende tiltak hos oss, dersom den nå vedtatte nedstegningen i de berørte områdene ikke stanser spredningen.   

Vi ber om at alle bidrar i å hindre smittespredning ved å følge nasjonale og lokale smittevernråd ekstra nøye i tiden fremover.   

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger og informasjonssidene på FHI.

 

23.01.2021 - presisering fra kriseledelsen

Vi opplever en del spørsmål rundt smitteutbruddet vi har i Sigdal. Kriseledelsen vi derfor utdype følgende:

Kommuneoverlegen i Sigdal har i forbindelse med det pågående smitteutbruddet i kommunen gitt uttrykk for at smitten synes å spre seg raskere blant nærkontakter enn tidligere erfaringer tilsier. Av den grunn har kriseledelsen iverksatt utvidet smittesporing av personer inntil 5 døgn før bekreftet smittetilfelle, og senket kriteriene for å bli definert som nærkontakt, slik at flere blir satt i forsiktighetskarantene. I tillegg settes også nærkontakter av nærkontakter som er tilknyttet helse- og omsorgsetaten i Sigdal i forsiktighetskarantene inntil negativt prøvesvar foreligger hos nærkontakt.

Prøvesvar fra utbruddet i Sigdal er oversendt til FHI for nærmere analyse, i den hensikt å utelukket noen mutert variant av viruset i Sigdal. Vi venter svar på denne analysen. 

Minner samtidig om tiltakene som gjelder utover de nasjonale retningslinjene.

 • Den varslede åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021.
 • Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
 • Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
 • Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4 i henhold til trafikklysmodellen.
 • Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vilbli kontaktet

 • Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2.februar 2021.

 • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

Det henvises til smittevernloven § 4.1

For øvrig gjelder den nasjonale smittevernforskriften.

Situasjonen overvåkes kontinuerlig og endring i tiltakene vurderes fortløpende.

Last ned smittestopp app her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/

22.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i dag før kl. 20.00. Smittesporingsteamet følger opp både smittede samt nærkontakter og er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 32 tester i dag ved legesenteret i Prestfoss og i helse og omsorgstjenesten.

Det er nå 20 personer i isolasjon samt 39 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon), samt barnehagen i Eggedal og en avdeling ved Nerstad barnehage.

Kriseledelsen følger utviklingen i Nordre Follo og omegn tett, og har i ettermiddag og kveld vært i møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken samt Helsedirektoratet og FHI i forbindelse med utbruddet av det muterte viruset fra Storbritannia. Regjeringen vil komme tilbake med nærmere tiltak fortløpende.

Basert på den nye utviklingen understreker vi viktighet av å følge både de nasjonale forskrifter og anbefalingene samt tiltak som er iverksatt i Sigdal for å hindre smitten i å spre seg ytterligere.

Vi minner om kommunens lokale tiltak i forbindelse med pågående utbrudd:

 • Åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021. Dette gjelder også all form for utendørs arrangement der folk samles.
 • Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
 • Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
 • Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4 i henhold til trafikklysmodellen.
 • Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid- 19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet.
 • Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2.februar 2021.
 • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

I tillegg gjelder nasjonal veileder for reiseråd, herunder:

 • Reising innebærer økt risiko både for å smitte andre og for å bli smittet selv. Alle bør derfor unngå unødvendig reiser både i inn- og utland.
 • Reiser til hytta kan gjennomføres så lenge du følger smittevernreglene og unngår kontakt med andre enn de du bor sammen med til vanlig. Du bør handle hjemme før du drar.
 • Er du syk, i karantene eller isolasjon skal du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nærkontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.

Tenk også over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller må i karantene mens du er på reise.

Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer senest mandag, 25/1-21 klokken 10:00. Følg med på nasjonale medier for situasjonsoppdateringer.

God bedring til deg som nå er syk!
Ring en du kjenner!
Ha en fin helg alle sammen!

 

22.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl.10.15

Smittesporingsteamet mottok i går kveld to positive prøvesvar. Disse er nærkontakter med tidligere registrerte smittetilfeller i pågående utbrudd. Nærkontakter er informert og satt i karantene. Det er nå 29 personer i isolasjon og mellom 50-60 personer er i karantene. Neste massetesting vil gjennomføres førstkommende mandag. Retesting av berørte parter gjøres som ledd i å sikre at smittekjeden blir brutt og utbruddet bringes under kontroll.

Det pågående smitteutbruddet i Sigdal er oversiktlig, til tross for at offentlig tilgjengelig statistikk viser at vi har svært høye smittetall i forhold til antall innbyggere. Utbruddet er imidlertid begrenset til en klynge, og smittesporinga viser at alle smitteveier er kjent, og ingen smitte er så langt på avveie.

Kunnskapen om dette utbruddet og omkring virusets egenskaper generelt, gjør at vi nå kan iverksette målretta tiltak og ikke behøver å stenge ned hele samfunnet slik det var nødvendig i mars. Erfaring fra tilsvarende utbrudd i nabokommuner gjør at vi vet hvilke tiltak som gir ønsket effekt om å stanse utbruddet så raskt som mulig. Ettersom nasjonale forskrifter i dag er strengere enn de var i fjor høst, anser vi det ikke som nødvendig å fatte nye lokale forskrifter så langt, men knytter begrensningene opp mot utbruddets omfang og varighet.

Status vaksine:
Alle beboer på Sigdalsheimen som kan vaksineres pr i dag er vaksinert første gang.

Tildeling Sigdal:

 • Uke 4: 7 glass (minst 35 doser)
 • Uke 5: 6 glass (minst 30 doser)

Disse dosene inkluderer annengangs vaksinering til de som allerede har fått første gangs vaksine.

Vedrørende levering av vaksiner til Sigdal i ukene fremover er det for øyeblikket slik at vi får opplysninger om antatt antall vaksinedoser senest en uke i forkant av leveransen. Vi håper og forventer økt antall doser i løpet av februar/mars.

Ny oppdatering fra kriseledelsen kommer rundt kl. 20.00 i kveld.

 

21.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00
Det er ikke meldt om flere smittetilfeller i dag kl. 20.00.
Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.
Det er totalt tatt 19 tester i dag ved Prestfoss legesenter og i helse- og omsorgstjenesten.
Sigdal TV i dag har følgende deltagere:

 • Kommuneoverlege Beate Smetbak
 • Helsesykepleier Bente Såstad
 • Virksomhetsleder forebyggende helse Gunhild Aaby Albjerk, smittesporingsteamet
 • Beredskapssjef Henrik Mørch

De informerer om den pågående smittesituasjonen i Sigdal, hvilke tiltak som nå er gjort og hvordan smittesporingsteamet jobber.
 

21.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.00
Det er klokken 10:00 ikke meldt om nye smittetilfeller i Sigdal. Smittesporingsteamet venter fortløpende flere testsvar fra laboratoriet. Status nå er at det er 27 aktive smittetilfeller i isolasjon. 49 nærkontakter er i karantene, i tillegg til Eggedal barnehage og en avdeling ved Nerstad barnehage.

Det vil bli gjennomført ny massetesting på legesenteret i Prestfoss i dag. Om du har vært å testet deg, er det viktig at du kjører rett hjem og ikke reiser innom butikken eller lignende steder.

Vi minner om at legesenteret i Prestfoss og Eggedal fortsatt er stengt for fysisk oppmøte. Det gis kun akutt helsehjelp på legesenteret i Prestfoss i tillegg til testing. Dersom du får en automatisk påminnelse om din legetime ved Eggedal eller Prestfoss legesenter, skal du se bort fra denne. Vi ber om at du ikke ringer legesenteret nå, med mindre det er kritiske, eller helt nødvendige henvendelser eller avtale om testing.

Stengningen av legesentrene er gjort som et midlertidig tiltak, på grunn av smittevernfaglige hensyn, og ikke av kapasitetsmangel. Legene utfører fortløpende fjernkonsultasjoner på telefon og via nettmøter. Legesentrene åpner så snart det lokale smittetrykket tillater dette.

Ny vurdering av beredskapsnivået på Sigdal ungdomsskole gjøres torsdag, 28/1-21.

Kriseledelsen presiserer at pålagt stans i idretts- og fritidsaktivitet for barn og unge under 20 også omfatter organiserte utendørsaktiviteter og arrangementer, enten det er her i Sigdal eller i annen kommune. Dette gjelder foreløpig frem til 2. februar. Bakgrunnen for dette er ikke smittefare mellom barn, men smitterisikoen blant voksne som følger barna, samt økt antall nærkontakter.

Hvis du kjenner noen som ikke benytter seg av digital informasjon, setter vi pris på om du vil bidra til å videreformidle kommunens pressemeldinger. Kommunen planlegger også utsendelse av informasjonsark til alle innbyggere med digital forsendelse, som automatisk sendes på papir dersom man ikke åpner sin digitale postkasse innen 4 dager.

Ny oppdatering fra kriseledelsen kommer i kveld rundt klokken 20:00.

 

20.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl 20.00

Det er klokken 20:00 ikke meldt om nye smittetilfeller. I dag er det foretatt 58 tester ved Prestfoss legesenter. Det er gitt 13 vaksinedoser. Disse er gitt til beboere på Sigdalsheimen og noen til helsepersonell. I uke 4 får vi tildelt 35 doser. 18 av disse går til annengangs vaksinering av de som fikk vaksine i uke 1. Resterende doser gis etter myndighetens anbefalte prioritering.

Kontaktopplysninger for vaksinering
Det mangler noen telefonnummer på listene fra folkeregisteret som brukes til å kontakte innbyggerne våre. Vi ber derfor om at personer over 65 år, som IKKE har fått en telefon eller SMS fra Sigdal kommune med spørsmål om de ønsker vaksine, om å ringe: tlf. 47 68 80 07 eller tlf. 91 34 45 52.

Kommuneoverlegen informerer:

 • Smitteutbruddet i Sigdal har medført at vi har flere barn som er smittet. Noen av barna går i barnehage og andre går på skole. Det medfører at nærkontaktene til barna, det vil si de som er på samme avdeling i barnehagen eller er i samme kohort på skolen, er i karantene. Vi erfarer at situasjonen gjør noen foreldre urolige og usikre.
 • Sigdal kommune er en del av et interkommunalt samarbeid om kommuneoverlegefunksjonen. Modum kommune har hatt flere smittede elever på sine skoler. Kommuneoverlegen har fått en del erfaring med å håndtere smitte på skoler og barnehager, og det er derfor gode rutiner med å jobbe seg gjennom dette. Vi ønsker å fortelle om hvordan smittesporingsprosessen fungerer, og håper at det kan bidra til økt trygghet.
 • Vi har et veldig godt system for testing ved Prestfoss legesenter, og laboratoriet i Drammen, som analyserer testene, har også god kapasitet. Det betyr at hvis det er mistanke om   koronasmitte, så får man testet seg svært raskt. Deretter tar det omtrent et døgn før resultatene foreligger. Dette er et viktig ledd i å stoppe smitten.
 • Så snart beskjeden om en positiv test kommer til ansvarlig smittesporer, blir smittesporingsapparatet varslet og satt i gang. Den smittede gjennomgår et grundig og gjennomtenkt intervju for å kartlegge nærkontakter. Alle som defineres som nærkontakter får beskjed om å gå i karantene med informasjon om hva det betyr. Alle voksne som er i karantene blir testet, og dersom noen tester positivt så er smittesporerne umiddelbart i gang med å kartlegge nye nærkontakter. Barna som nå er i karantene kan også teste seg dersom de får symptomer eller det er et ønske om en test.
 • Personene som er smittet i dette utbruddet har kjent smittevei. Dette gjør sporingsarbeidet enklere. Viruset ser ut til å smitte svært lett mellom voksne, derfor tester vi mye bredere enn vanlig, og har nå begynt å smittespore flere dager tilbake enn de 48 timene som FHI anbefaler. Generelt smitter viruset i liten grad mellom barn. Forøvrig følger vi FHI sin oppskrift, og gjennomfører nå det arbeidet som i så mange andre tilfeller har vist seg å være akkurat det som skal til for å stanse smitten i å spre seg.

Så ber vi alle om å fortsette å gjøre det dere selv kan bidra med: Hold god avstand, ha få nærkontakter, vask hender og hold dere hjemme. Ta en test om dere får symptomer.

Hold sammen – hold ut!

 

20.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 9.45
Smittesporingsteamet mottok i går kveld 11 positive prøvesvar. Disse smittetilfellene er nærkontakter til tidligere registrert smitte i dette utbruddet.
Blant de smittede er 1 barn som er tilknyttet Eggedal barnehage. Et barn er nærkontakt til bekreftet smitte og tilknyttet Nerstad barnehage. Som forebyggende tiltak har kommuneoverlegen besluttet å sette de tilhørende avdelingene i 10 dagers karantene og de ansatte testes i dag. Barnehagene, foresatte og eierstyrene er informert. Smittesporingen økes tilbake til 5 døgn etter kontakt med påvist smittet.

Som konsekvens av at det ble meldt om et så stort antall bekreftet smitte blant nærkontakter, og smitten med dette synes å spres raskere enn tidligere, har kriseledelsen ved kommuneoverlegen etter delegert myndighet besluttet følgende:

• Den varslede åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021.
• Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
• Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
• Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4 i henhold til trafikklysmodellen.
• Legesentrene i Prestfoss og Eggedal holder fortsatt stengt og inntil videre.
• Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2.februar 2021.
• Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

Det henvises til smittevernloven § 4.1
For øvrig gjelder den nasjonale smittevernforskriften.
Situasjonen overvåkes kontinuerlig og endring i tiltakene vurderes fortløpende.

Last ned smittestoppappen her.

 

19.01.2021- oppdatering fra kriseledelsen kl 15.30
Det er i dag klokken 15:30 ikke registrert nye smittetilfeller i Sigdal, til tross for at det i går ble levert 119 tester til undersøkelse. I dag er det foretatt 24 nye tester ved legesenteret og i helse- og omsorgssektoren.

Status i forbindelse med smitteutbruddet er at 22 personer er i isolasjon, og 66 nærkontakter i karantene.
I går 18.01.21  presenterte regjeringen nye nasjonale regler gjeldende fra 20.01 2021. Regjeringen åpner for at kommuner med høyt smittepress kan ha strengere regler en de nasjonale anbefalingene.

Vi er midt i et lokalt smitteutbrudd, som er tilknytta hjemmetjenesten i kommunen. Heldigvis har vi oversikt over omfanget av utbruddet så langt. For at vi raskest mulig skal bli smittefri igjen, oppfordrer vi alle på det sterkeste om at man i størst mulig grad unngår besøk hos hverandre, og unngår sosial omgang blant voksne, selv om regjerningen åpner noe opp for dette.

Dette er også en forutsetning for at åpningen av aktivitet for barn- og unge under 20 år på fritiden kan gjennomføres. Alle fagmiljøer er svært tydelig på at dette har stor betydning for barn og unges psykiske og fysiske helse. Vi minner om at det er rapportert lite smitteoverføring mellom barn og unge. Men er du ikke i form eller har symptomer, så skal du være hjemme og bestille testing.

Smittetrenden er fallende rundt oss, og sammen skal vi sørge for at også vi så snart som mulig er smittefrie igjen.

 

 

18.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl.16.30
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Sigdal i dag. På Prestfoss legesenter og i helse og omsorgsektoren er det i løpet av dagen testet 119 personer. Disse forventes det svar på i løpet av morgendagen.

 

Nye nasjonale tiltak er lagt frem i dag.  Med bakgrunn i regjeringens anbefaling om at kommuner med høyt smittepress skal vurdere å opprettholde de strengeste smitteverntiltakene gjelder følgende for Sigdal:

Sigdal ungdomsskole holder foreløpig rødt nivå ut inneværende uke. Så lenge ungdomskolen er på rødt nivå holdes ungdomsklubben stengt.

Lokale treninger og fritidsaktiviteter åpnes for ungdom under 20 år

Barn og unge i samme kohort kan treffes på fritiden. For at barn og unge skal ha en større frihet i tiden fremover avhenger det av at vi alle sammen tar et ansvar for å begrense smitte.

Det oppfordres sterkt sett i lys av siste ukes smitteutbrudd å fortsatt unngå besøk i hjemmet.

Legesenteret i Prestfoss og Eggedal holder som tidligere beskrevet stengt for fysisk oppmøte også denne uken. Pasienter med avtaler er eller vil bli kontaktet. Legesenteret i Prestfoss vil fortsatt være åpent for akutt helsehjelp og testing av Covid-19.

Minner om at det fortsatt er besøksforbud på Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og omsorgsboligene «Heimtun» og «Prestfosstun» i Prestfoss inntil videre grunnet pågående utbrudd av covid-19. Unntak er besøk hos personer som er i livets siste fase. Kriseledelsen minner om at kommunen befinner seg midt i et pågående smitteutbrudd og at alle tar ansvar for å begrense sine nærkontakter og unngår besøk i den perioden vi er oppe i.

 

17.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl 17.00
Det er bekreftet enda et smittetilfelle i dag. Det er også tilknyttet det pågående smitteutbruddet og vedkommende er og har vært i karantene. Det er heldigvis få nærkontakter og alle er informert og satt i karantene.

Det er 22 bekreftede i isolasjon i Sigdal kommune pr.nå. Det er ca. 75 nærkontakter til de smittende i karantene.

Dersom du benytter appen Smittestopp  fra FHI kan du om du er bekreftet smittet legge inn opplysninger der for å forebygge ytterligere smitte. Dette vil være til stor hjelp for smittesporingsteamet. Det er viktig for alle å laste ned appen. Last ned appen her.

 

17.01.2021- oppdatering fra kriseledelsen kl. 12.00
Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Sigdal i dag. Denne er nærkontakt til tidligere meldte tilfelle. Smittesporing pågår og nærkontakter vil bli kontaktet.

Det vil ta noe tid før utbruddet vi nå har i Sigdal er under kontroll og en må ta høyde for at nærkontakter fortsatt kan få positive tester. Det er derfor særs viktig at karanteneregler overholdes og at en tester seg ved symptomer.

 

16.01.2021- oppdatering fra kriseledelsen kl 12.00
Det er meldt om to nye smittetilfeller i Sigdal. Disse er nærkontakter til tidligere meldte tilfeller og er og har vært i karantene. Smittetilfellene utløser ingen nye nærkontakter.  
De smittede er tilknyttet Prestfoss skole og Prestfoss barnehage. Kohortene er informert.

Alle barnehagene planlegger å holde åpent som vanlig i uke 3.

Alle trinn i barneskolen er planlagt å ha normal timeplan fra om med mandag i uke 3. 
På Sigdal ungdomsskole blir det fortsatt veksling mellom fysisk oppmøte og digital hjemmeskole mandag og tirsdag i uke 3. Basen vil være åpen som vanlig.
Disse planene forutsetter uendret smittesituasjon.

 

15.01.2021-oppdatering fra kriseledelsen
Det er i dag ikke meldt om nye smittetilfeller i Sigdal. Det er i dag testet 74 stykker på Prestfoss legesenter og en test er tatt i helse og omsorgssektoren.

Legesenteret i Prestfoss og Eggedal holder stengt for fysisk oppmøte også neste uke-uke 3. Pasienter med avtaler er eller vil bli kontaktet. Legesenteret i Prestfoss vil fortsatt være åpent for akutt helsehjelp og testing av Covid-19.  

Alle skoler og barnehager vil etter planen holde åpent neste uke.

Det er i dag fordelt skjemaer for egenerklæring ved koronavaksine til de fleste butikker i kommunen. Dette skjemaet skal fylles ut og tas med ved vaksinering. Grunnen til at vi har valgt å legge de ut på butikkene er fordi det vil være enkelt for de fleste å hente de der og alle får god tid og mulighet til å fylle ut skjemaet hjemme i fred og ro. Ta gjerne med dere flere skjemaer som dere deler ut til de som ikke går på butikken i disse dager. Om dere ikke finner skjemaene-spør betjeningen eller ta kontakt med kommunen så vil vi sende dere skjema. Det ligger også lett tilgjengelig på våre hjemmesider under vaksine der dere kan skrive de ut selv.

 

14.01.2021- Oppdatering fra kriseledelsen
Det er i kveld meldt om 5 smittetilfeller i Sigdal. Disse er hovedsakelig nærkontakter til tidligere smittetilfeller. Smittesporing pågår og nærkontakter underrettes fortløpende.Det er testet 49 stykker på Prestfoss legesenter og 36 tester er tatt av ansatte og brukere i helsesektoren.

Det er i uke 3 forventet levering av 2 hetteglass med vaksine.

Vaksineteamet har snart vært i kontakt med alle over 60 år, enten med sms eller pr telefon. Om du ikke har blitt kontaktet er det fint om du kan sende sms eller ringe på tlf: 476 88 007. Du må oppgi navn og fødselsår. Teamet jobber videre nedover i aldersgrupper i ukene som kommer.

Enger barnehage holder stengt på fredag pga bemanningssituasjonen/testing av de ansatte. Avgjørelsen ble tatt i samråd med eierstyret og alle foreldre er underrettet om dette.

Vi kjenner til at mange har bekymringer og uro i forbindelse med koronautbruddet. Hvis du er rammet selv ,eller har en nær relasjon du er bekymret for, er det bare å ta kontakt med teamet for psykisk helse og rustjenesten for en prat.
Sigdal kommune har etablert en åpen linje på dagtid, alle hverdager, til psykisk helse og rustjeneste med telefonnummer:  911 09 672. Her blir du satt over til første ansatte som er ledig. Får du ikke svar er det bare å ringe opp igjen. De har åpent alle virkedager fra kl.09.00-15.30.

Hvordan takle korona-bekymringer?

Tips fra stresspsykologen kan du lese her.

Stressmestring for deg som er i risikogruppen for koronaviruset kan du lese om her.

Ta vare på hverandre!

 

13.01.2021 - Kommunen mottar en del spørsmål vedrørende karanteneregler
Vi presiserer derfor at personer som settes i karantene i all hovesak skal oppholde seg i eget hjem og holde avstand til andre i samme husstand. Dette gjelder også personer som evt. driver enkeltpersonforetak, brøyting og annet arbeid utenfor hjemmet, selv om en jobber alene.
Bakgrunnen for dette er at dersom det skulle skje en ulykke i arbeidet, eller om man kommer ut for en ulykke, der man har plikt til å stoppe for å hjelpe, vil man utsette andre og helsepersonell for fare (eventuell smittespredning).

Karantenetiden på 10 dager skal overholdes. I tillegg bør alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, som nærkontakt de siste 10 dager, teste seg.

Ved omfattende utbrudd som den situasjonen vi befinner oss i nå, vil smittesporingsteamet måtte vurdere hvert tilfelle utfra en helhetsvurdering. Hensikten er å beskytte risikogrupper ved raskest mulig å slå ned smitten og begrense ytterligere spredning. Tvilstilfeller vil av hensyn til forebyggende forsiktighet ved et lokalt utbrudd som dette, kunne bli vurdert strengere enn i andre mindre akutte faser i pandemien. 

For mer informasjon om karanteneregler finner du her.
Plakat om karanteneregler kan lastes ned her.
 

12.01.2021 – Legesenteret stengt inntil videre fra onsdag 13.01.2021
Prestfoss legesenter holder stengt inntil videre som en konsekvens av den uavklarte smittesituasjonen som er tilknyttet hjemmetjenesten i Sigdal. Eggedal legesenter holder stengt torsdag 14.01.2021.
Legesenteret vil informere berørte pasienter direkte. Legesenteret i Prestfoss holde åpent for akutt helsehjelp og testing av befolkningen ved mistanke om Covid-19-smitte.


12.11.2020 - Kommunehuset stenger for publikum
For å bidra til å begrense sosial kontakt, stenger Sigdal kommune fra torsdag 12.november 2020 kommunehuset for publikum.
Alle henvendelser til kommunen og saksbehandlere gjøres på telefon eller epost. Møter gjennomføres digitalt der det lar seg gjøre.

Servicetorget:
Telefon: 32 71 14 00
Epost: post@sigdal.kommune.no

 

09.11.2020 - Kriseledelsen har 9.11.20 satt Sigdal kommune i gul beredskap
Økt beredskap er iverksatt på bakgrunn av økende karantene i helse- og omsorgsetaten og uavklart smittesituasjon og smitteutbrudd i nabokommuner.
Det er essensielt at vi alle sammen reduserer antall nærkontakter i tiden fremover, slik at vi bidrar til å redusere omfanget av smittesporingsarbeidet og konsekvenser av eventuelle smittetilfeller. Definisjon på nærkontakt kan du lese her.  Konkret innebærer dette blant annet bruk av hjemmekontor for alle som har mulighet til dette og øk avstanden til andre til to meter så langt som mulig.

Alle oppfordres til å loggføre egne bevegelser og kontakter daglig.

Samlet og oppdatert innformasjon fra regjeringen og departementet om tiltak og råd til befolkningen kan du lese her