Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Skjermbilde-Covid-19

INFORMASJON OM KORONA

Sigdal kommune følger de nasjonale tiltakene.

Oversikt over de nasjonale tiltakene

Regjeringens plan for gradvis gjenåpning

 

Helsenorge - her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

 

For øvrig gjelder Covid-19-forskriften

Last ned appen Smittestopp her.

 


 

14.05.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00

Etter en nedgang i antall tilfeller fra uke 11, ser det i uke 18 ut til at det er en liten økning i antall smittetilfeller. Økning knyttes i hovedsak til flere lokale utbrudd. Det er ikke meldt om smittetilfeller i Sigdal og siste registrerte tilfelle hos oss var 11.02.21, men det er meldt om nærkontakter som følges opp av smittesporingsteamet.

Vi minner om at situasjonen må anses å være et øyeblikksbilde. Det er fortsatt stor risiko for både enkelte smittetilfeller og lokale utbrudd med klynger og vi er fortsatt svært sårbare ved utbrudd.

Vi minner om viktigheten av å overholde karantenebestemmelser for husstandsmedlemmer inntil negativ test foreligger. Les mer her.

En stor takk derfor for den gode innsatsen du fortsatt gjør for å hindre smittespredningen. Slik kan vi unngå nye utbrudd og forhindre fornyet nedstengning.

Kriseledelsen kommer tilbake med ny oppdatering senest fredag, 21.05.21 rundt klokken 16.00.

 

God helg!

 

210407 Mal for ukesrapport vaksine.jpg

 

 

07.05.2021 - oppdatering fra kriseledelsen

Det er fortsatt en synkende smittetrend nasjonalt. Siste registrerte smittetilfelle i Sigdal var 11.02.21. Situasjonen må anses å være et øyeblikksbilde. Det er fortsatt stor risiko for både enkelte smittetilfeller og utbrudd med klynger.

 

Arrangementer
Det er åpnet opp for økt fritidsaktivitet for barn og voksne. Vi ønsker å legge til rette for godt smittevern i forbindelse med dette. Her finner du finner alle regler og anbefalinger for arrangementer.

Dersom du skal arrangere en aktivitet eller arrangement, skal den ansvarlige arrangør fylle ut en sjekkliste samt skriftlig risikovurdering for aktiviteten, som sendes kriseledelsen. Sjekkliste og risikovurdering finner du på kommunens hjemmeside. 

Den enkelte arrangør må være forberedt på tilsyn. Skulle det være spørsmål utover dette, ta kontakt med kommunen.

 

Årets 17. mai feiring blir tilnærmet lik fjorårets grunnet koronasituasjonen. Se program her.

 

Kriseledelsen kommer tilbake med ny oppdatering senest fredag, 14.05.21 rundt klokken 16.00.