Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Informasjon om smittetilfeller

Smittetilfeller i Sigdal kommune

SIDEN ER UNDER ARBEID

 

Nye bekreftede smittetilfeller 20.01.2021

Smittesporingsteamet mottok i går kveld 11 positive prøvesvar. Disse smittetilfellene er nærkontakter til tidligere registrert smitte i dette utbruddet.
Blant de smittede er 1 barn som er tilknyttet Eggedal barnehage. Et barn er nærkontakt til bekreftet smitte og tilknyttet Nerstad barnehage. Som forebyggende tiltak har kommuneoverlegen besluttet å sette de tilhørende avdelingene i 10 dagers karantene og de ansatte testes i dag. Barnehagene, foresatte og eierstyrene er informert. Smittesporingen økes tilbake til 5 døgn etter kontakt med påvist smittet.

Nye bekreftede smittetilfeller 17.01.2021 oppdatert kl 17.00

Det er meldt om to nye smittetilfeller i Sigdal i dag. Det ene er nærkontakt til tidligere meldte tilfelle og er i karantene. Smittesporing pågår og nærkontakter vil bli kontaktet. Det andre tilfelle er også tilknyttet pågående smitteutbrudd, vedkommende har vært og er i karantene. Nærkontakter er informert og satt i karantene. 

Det vil ta noe tid før utbruddet vi nå har i Sigdal er under kontroll og en må ta høyde for at nærkontakter fortsatt kan få positive tester. Det er derfor særs viktig at karanteneregler overholdes og at en tester seg ved symptomer.

Nye bekreftede smittetilfeller 15.01.2021

Det er meldt om to nye smittetilfeller i Sigdal. Disse er nærkontakter til tidligere meldte tilfeller og er og har vært i karantene. Smittetilfellene utløser ingen nye nærkontakter.  

De smittede er tilknyttet Prestfoss skole og Prestfoss barnehage. Kohortene er informert.Alle barnehagene planlegger å holde åpent som vanlig i uke 3. Alle trinn i barneskolen er planlagt å ha normal timeplan fra om med mandag i uke 3. 
På Sigdal ungdomsskole blir det fortsatt veksling mellom fysisk oppmøte og digital hjemmeskole mandag og tirsdag i uke 3. Basen vil være åpen som vanlig.
Disse planene forutsetter uendret smittesituasjon.

Nye bekreftede smittetilfeller 14.01.2021

Det er i kveld meldt om 5 smittetilfeller i Sigdal. Disse er hovedsakelig nærkontakter til tidligere smittetilfeller. Smittesporing pågår og nærkontakter underrettes fortløpende.

Nye bekreftede smittetilfeller 12.01.2021

14 smittetilfeller påvist etter massetesting
Det er et utbrudd av covid-19 i Sigdal kommune. Dette knyttes primært til brukere og ansatte ved kommunens omsorgsboliger i Prestfoss. 14 personer er så langt påvist smittet, herav 7 brukere og 7 ansatte. Smittesporing pågår og nærkontakter underrettes fortløpende. Nærkontakter skal være i karantene og teste seg. Det er sannsynlig at antall smittetilfeller kan øke.

Utbruddet ble avdekket etter at omfattende testing ble iverksatt i tjenesten på grunn av ukjent smittevei ved et smittetilfelle meldt den 9/1-21.

Kommunen har satt krisestab og gjennomfører nå en rekke tiltak for å slå ned utbruddet så raskt som mulig og få kontroll på situasjonen.

Alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må ta kontakt med legesenteret for å bli testet for Covid-19.

Har du symptomer; bestill time til testing på Prestfoss legesenter på telefon 32 71 23 00. Telefonen er betjent mellom klokken 08:15 og 15:00. Testingen er gratis.

Regler for karantene og isolasjon finnes her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

Iverksatte tiltak:

  • Kommunen fortsetter å teste alle nærkontakter og de som kan ha vært utsatt for smitte.
  • Legesenteret i Prestfoss og Eggedal stenges for fysisk oppmøte. Det gis kun øyeblikkelig helsehjelp ved Prestfoss legesenter og testing for covid-19 smitte.
  • Det blir i den kommende perioden kun gitt bistand i hjemmetjenesten til nødvendig helsehjelp.
  • Omfattende og fortløpende testing i kommunens helsetjenester.
  • Det er innført besøksforbud på Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og omsorgsboligene «Heimtun» og «Prestfosstun» i Prestfoss inntil videre.
  • Smittesporing pågår og nærkontakter informeres fortløpende om testing og karanteneplikt.

Tiltak under vurdering:

  • Dersom det blir bekreftet smitte tilknyttet oppvekstsektoren i kommunen, vil det bli nødvendig å iverksette ytterligere og øyeblikkelige smitteverntiltak i skoler og barnehager.

Kommunens nettsider vil bli oppdatert så snart vi har mer informasjon.

Her kan du få mer informasjon:

Råd som gjelder for alle:

Sammen kan vi bidra til å stanse dette utbruddet av covid-19 og forebygge nye ved å følge grunnleggende smittevernregler:

Nytt bekreftet smittetilfelle 09.01.2021

Det er i helgen meldt om et nytt smittetilfelle i Sigdal kommune. Personen er i isolasjon og følges opp av smittesporingsteamet. Antall nærkontakter er svært begrenset og er i karantene.

Smittetilfellet er tilknyttet hjemmetjenesten i kommunen. Smitteveien er imidlertid ikke kjent foreløpig. Kriseledelsen har derfor iverksatt omfattende testing av både brukere og ansatte i tjenesten for både å identifisere smittekilden og utelukke eventuell ytterligere smittespredning. Hjemmetjenesten vil av den grunn de nærmeste dagene begrenses til kun nødvendig helsehjelp.

Nærkontaktene er tilknyttet Prestfoss barneskole, Prestfoss barnehage og Sigdal ungdomsskole. Nærkontaktene testes og er i karantene. Vi minner samtidig om at man ved generell mistanke om smitte ikke skal være på jobb og holder barn hjemme fra skolen eller barnehage og avtaler testing.

Saken oppdateres etter hvert som testresultater foreligger.

Nye bekreftede smittetilfeller 07.01.2021

Det ble i går kveld, 07.01.2021,  registrert 2 nye smittetilfeller av covid-19 i Sigdal. Smittetilfellene tilhører samme husstand til tidligere meldt tilfelle og har vært i karantene siden. Personene følges opp av smittesporingsteamet. Smitteveien er kjent. Smitten er ikke tilknyttet helse- eller oppvekstsektoren i Sigdal.

Nye bekreftede smittetilfeller 05.01.2021

Det er i dag 05.01.2021 registrert 3 nye smittetilfeller av covid-19 i Sigdal. Smittetilfellene er registrerte nærkontakter til tidligere meldte tilfeller og har vært i karantene siden. Personene følges opp av smittesporingsteamet. Smitteveien er kjent. Smitten er ikke tilknyttet helse- eller oppvekstsektoren i Sigdal.

Nytt bekreftet smittetilfelle 03.01.2021

9. smittetilfelle registrert
Det er i dag 03.01.2021 bekreftet et nytt covid-19 smittetilfelle i Sigdal. Personen er i isolasjon og følges opp av smittesporingsteamet. Smitteveien er kjent. Smitten er IKKE tilknyttet helse- eller oppvekstsektoren i kommunen.