Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Informasjon til brukere av hjemmetjenesten

Det er siste oppdatering som til enhver tid er gjeldende.

21.06.2021
Hjemmetjenesten er nå i vanlig drift igjen etter smitteutbrudd på nyåret. Hjemmetjenesten er i endring, dette gjelder både helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand/hjemmehjelp.  De det gjelder har fått varsel om dette.

Hvis  du har behov for helsetjenester i hjemmet eller praktisk bistand, må dette søkes om. Søknadskjema ligger i skjemabanken på kommunens hjemmeside.

 

05.03.2021
Hjemmetjenesten har fortsatt store utfordringer på grunn av høyt sykefravær i kjølevannet av smitteutbruddet i tjenesten. Personell må derfor omdisponeres for å gi nødvendig helsehjelp. Bistand i form av hjemmehjelp/husvask er redusert inntil videre. Vi forventer at denne situasjonen kan vedvare frem til over påsken

 

26.02.2021
Hjemmetjenesten har fortsatt store utfordringer på grunn av høyt sykefravær i kjølevannet av smitteutbruddet i tjenesten. Personell må derfor omdisponeres for å gi nødvendig helsehjelp. Bistand i form av hjemmehjelp/husvask er redusert inntil videre. Vi forventer at denne situasjonen kan vedvare frem til over påsken.

 

19.02.2021
Hjemmetjenestene holder på å normalisere driften etter smitteutbruddet. Det er fortsatt utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen i kjølevannet av smitteutbruddet tjenesten var rammet av. Dette innebærer fortsatt redusert tjenestetilbud for enkelte. Nødvendig helsehjelp prioriteres.

 

09.02.2021
Det planlegges nå for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av neste uke. Dette vil beklageligvis ta noe tid på grunn av bemanningssituasjonen. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

 

08.02.2021
Det planlegges for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av inneværende uke, dersom prøvesvar etter massetesting i dag mandag 08.02.2021 også er negative.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

 

05.02.2021
Det planlegges for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av uke 6 dersom prøvesvar etter massetesting mandag 8/2 også er negative.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

 

02.01.2021
Hjemmetjenesten gir fortsatt kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende, inntil utbruddet er slått ned.

 

29.01.2021
Ny informasjon til beboere og pårørende i Prestfosstun og på Heimtun 

Etter testing av ansatte og beboere i går, har vi i fått tilbakemelding om en ny smittet ansatt i forbindelse med utbruddet i vår tjeneste.  

Det er stor forståelse for at situasjonen vi er i nå er en stor belastning for beboere og pårørende i Prestfosstun og Heimtun. Det er krevende for beboere å ha vært i karantene over så lang tid, noen har vært i karantene i 20 dager frem til nå.

Kommuneoverlegen sier at karantenen kan oppheves noe med følgende presiseringer:

 • Det blir fortsatt stengte dører på Prestfosstun og Heimtun
 • Beboere kan få besøk av nærmeste pårørende, men helst så få som mulig.
 • Selv om karantenen slippes opp noe, er det allikevel viktig at alle testes 3 hver dag.

Det har vist seg at viruset har lang inkubasjonstid.

 • Besøk må avtales med ansatt i Prestfosstun på telefon nummer 32 71 22 00 eller 468 12 970
 • Besøkende oppfordres til å registrere seg på eget skjema for smittesporing som hver beboer har liggende i boligen sin.
 • Skriv opp: Navn, telefonnummer og dato for når du var på besøk.

Hjemmehjelp
Hjemmehjelp er det som blir kuttet først, dersom det er nødvendig. De som har dusj og handel fra hjemmehjelp får fortsatt denne hjelpen, men det kan bli endringer på dager det blir satt opp. Frivilligheten kan hjelpe med handlingen av matvarer, eller butikken kan kjøre det hjem til døra. De tar da betalt for pakking av varer. Eller om deres pårørende/ nærmeste kan hjelpe til med handlingen.

 

Hjemmesykepleie
Antall besøk kommer til å bli kuttet ned. Kun nødvendig helsehjelp blir prioritert. Besøk med tilsyn, strømper, dusj x flere per uke og samtaler blir kuttet ned på. De som kan klare å legge dosett selv, må gjøre dette.

 

Nødvendig helsehjelp

 • hjelp til å ta medisiner

 • hjelp til stell, kun det nødvendige

 • hjelp til mat og drikke, de som ikke klarer dette selv

 • toalettbesøk

 • sårstell

 

Prestfosstun, Heimtun og Eggedal eldresenter
Det er fortsatt stengt ned i fellesarealer. De som skal besøke sine må ringe og avtale, slik at de ansatte følger dere til de boligene dere skal. De beboerne som har veranda innganger, kan slippe sine pårørende inn denne inngangen, slik det nå har vært gjennomført en stund.

 

Vi i hjemmetjenesten vil gjerne oppfordre at deres nærmeste/ pårørende hjelper til. De kan hjelpe til så lenge de selv ikke er i karantene eller er smittet med korona- viruset. Snakk gjerne med oss i hjemmetjenesten om det er noe tvil om hva de nærmeste/ pårørende kan hjelpe til med.

Vi håper på ett godt samarbeid i tiden som kommer.


Vennlig hilsen

Ann Kristin Åby, Virksomhetsleder

Siri Merethe Nilsen, Assisterende leder

Telefon 32712200