Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Informasjons til besøkende på Sigdalsheimen

Det åpnes for å ta imot mer besøk til beboerne på Sigdalsheimen. Det må imidlertid følge Folkehelseinstituttets rutiner for hvordan besøket skal gjennomføres. Sårbare beboere på Sigdalsheimen skal ikke utsettes for unødig smitterisiko.  Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen gjelder fra 04.06.2020.

Besøk må avtales på telefon i forkant, med hver avdeling på Sigdalsheimen. Hovedinngangen vil fortsatt være låst.
Antall besøkende må begrenses for å kunne holde minst 1 m avstand, anbefalt maks 3 besøkende av gangen.
Besøk vil fortrinnsvis foregå utendørs i sansehagen og i lysthuset på Sigdalsheimen.
En ansatt fra oss vil følge beboeren ut, og bistå slik at smittevernskravene overholdes.
Besøkende og beboeren må utføre håndhygiene før og etter besøket. Spritdispenser er ved inngangen i sansehagen, utenfor lysthuset og ved hovedinngangen.

Besøk på rommet til beboeren er mulig etter individuell vurdering.
Den ansatte møter dere ved hovedinngangen, der det er avtalt besøk på rommet og bistår slik at smittevernreglene overholdes.
Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og skal ikke oppholde seg i fellesarealene.
Besøkende kan benytte HC toalettet i 1etg merket for besøkende.
Besøkende må holde minst 1 meters avstand til beboer og ansatte.

Hvis beboeren og de besøkende ønsker saft, vann eller kaffe skal det benyttes engangskrus og håndhygiene utføres før det serveres.
Hvis besøkende har med mat, skal alle utføre håndhygiene før den serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkkenet på avdelingene på Sigdalsheimen.

Beboere har lov å ta imot gaver og blomster, husk håndhygiene

Vi ber om forståelse for at kanskje ikke alle besøk er mulig å gjennomføre på ønsket tidspunkt, da det totale antall besøkende i avdelingen må være håndterbart.

Det vil bli ført protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for å kunne spore opp hvem som har vært på besøk. Den ansatte på avdelingen har ansvaret for dette.

Besøkende må gi beskjed til oss dersom de blir syke de første 2 døgn etter besøket.

Syke personer eller personer i karantene kan ikke besøke Sigdalsheimen

Det skal være en ansvarlig på institusjonen for at folkehelseinstituttets anbefalinger utføres i tråd med smittevernstiltakene.  Ester Ramstad er ansvarlig på Sigdalsheimen og kan kontaktes hvis noe er uklart.

I etterkant av besøk
Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres av den som er ansvarlig for besøket.

 

Forutsatt at disse reglene følges ønsker vi velkommen til besøk på Sigdalsheimen.