Sigdal Frivillig

Innbyggerguide

Kunne du tenke deg å bidra som frivillig?

Kunne du tenke deg å bli kjent med et menneske eller en familie som gir deg et nytt perspektiv på hverdagen din? Da er kanskje det å være frivillig innbyggerguide noe du kan få mye glede av. Å hjelpe andre gir dobbelt glede.

Aldersgruppe: For alle

Hva er en innbyggerguide

 • Et generelt begrep for en frivillig person som tilbyr seg å bidra til å hjelpe innbyggere som trenger hjelp og oppfølging i mindre omfang
 • Tilbringer en avsatt tid hver uke sammen med en person som har behov for en innbyggerguide.
 • Tidsbruken kan variere ut i fra behov, men kan avgrenses til 1-2 timer/uke.
 • Det utarbeides instrukser for både guidene og de som mottar hjelp.
 • Frivilligsentralen kartlegger behov, tilpasse hjelpere og knytte forbindelser mellom innbyggerguidene og den/de som trenger hjelp/støtte
 • Ønskelig med en pool av frivillige for å ta slike oppdrag
 • Det opprettes en støttefunksjon for innbyggerguidene. Stig frem til sommeren i første omgang.
 • Ordningen avtales vanligvis over 6-12 måneder, men kan sies opp av begge parter etter avtale med frivilligsentralen.

 

Hva gjør en innbyggerguide

Oppgaven til en innbyggerguide kan være:

 • Hjelper til med å forstå bla. brev fra det offentlige
 • Hjelpe med søknader, o.l.
 • Være til hjelp og støtte med lekser
 • Kan fungere som et bindeledd til lokalmiljøet, lokallag, osv.

Den frivillige bestemmer selv hva de ønsker å bidra med. Det viktigste er at både innbygger og innflytterguide trives med tiden de tilbringer sammen. 

Samtidig som innbyggerguiden hjelper innbyggeren, gir det en mulighet for glede ved å kunne bidra for andre.

 

Hvem er Innbyggerguide

En vanlig norsktalende person som er engasjert i samfunnet rundt seg.
 Du trenger ikke noen spesiell kunnskap eller utdannelse. Kun interessen av å hjelpe andre.

Innflytterguider får en kort opplæring, og blir etter hvert koblet til en innbygger. Innflytterguider får regelmessig veiledning av Sigdal Frivilligsentral. 

 

Hvordan blir jeg innflytterguide

Det er enkelt: for info ta kontakt med Sigdal Frivilligsentral
 v/Monica Winther
 mobil: 48 00 16 15
 e-post: frivillig@sigdal.kommune.no 

Her kan du gå direkte til Sigdal Frivilligsentral sin hjemmeside.