Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Innspill til kommune kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035

Frist for innspill til kommuneplanens samfunnsdel gikk ut 01.10.21.
Kommunen har mottatt innspill på vegne av 831 personer (inkl. 171 elever fra 10. klasser) Det har vært innspill fra enkeltpersoner, fra diskusjoner i gjestebud, svar fra questbackundersøkelse og arbeid med ulike prosjketer på skolene (film, brosjyrer, modeller og plakater).