Foredraget om "Mot som universalverktøy 24/7" utsettes inntil videre.

FAU og Sigdal ungdomsskole inviterer foreldre og alle som jobber med barn/ unge, både i yrke og på fritid i Sigdal kommune til et foredrag 23.03.2020

om « MOT som universalverktøy 24/7 PDF document ODT document ». 

 

Foredraget har en varighet på ca 2,5 timer i fra 18 00 - 20 30 og holdes på Sigdal ungdomsskole/samfunnshus.
Foredragsholder er psykolog Bjørg-Elin Moen fra NTNU. Hun er både inspirerende å høre på, hun snakker et språk alle forstår og kommer med gode eksempler.  Etter denne kvelden vil du ha konkrete verktøy som styrker deg som leder, ansatt, forelder, venn og voksen.

 

Foredraget er gratis, men for å vite hvor mange som kommer, vil vi gjerne ha en påmelding. 
Påmeldingen sendes post@sigdal.kommune.no innen 19.03.