Jakt og fiske i Sigdal

Jakt

Småviltjakt:
Mange grunneiere i Sigdal leier ut småviltjakt på sine eiendommer. I tillegg selger Sigdal og Eggedal Jeger og Fiskerforening jaktkort i Trillemarka. Kontakt Sigdal og  Eggedal JFF for informasjon om muligheten for å kjøpe jaktkort og fiskekort i Trillemrka klikk her.

Storviltjakt:
Det er jakt på elg, hjort, villrein og rådyr i Sigdal. Elgjakta drives i stor utstrekning av grunneierne. Det samme gjelder hjortejakta. Eggedal Utmarkslag selger jaktkort på Villrein, men grunneierne har fortrinnsrett også til denne jakta. Rådyrjakt leies ut av de enkelte grunneierne.

Fiske

Sigdal har mange flotte fiskevann både nær vei og langt inne på skogen og i fjellet. De fleste vannene er åpnet for fiske med fiskekort. De vanligste fiskeslagene er abbor og ørret.

Fiskekortsalg i Sigdal.
Det er mange fiskekortsoner i Sigdal.
Forespør på Sigdal og Eggedal Turistservice.
 

Informasjon om fiske i Sigdal kommune finner du her på Visit Sigdal

De lettest tilgjengelige fiskekortene finner du link til under: