Jordmortjenesten

Kort beskrivelse: Svangerskapet er en flott tid i livet, en endringsprosess med mulighet for vekst og utvikling slik at hele familien blir best mulig i stand til å ta vare på barnet som skal komme. Fosterets helse under svangerskapet har også betydning for barnets oppvekst.

Jordmor vil medvirke til at svangerskapet og fødselen forløper på en naturlig måte og til at mors helse og psykososiale forhold blir så gode som mulig.

Svangerskapsomsorg hos jordmor i Sigdal innebærer:

 • Individuelt tilpasset svangerskapsomsorg
 • Foreldre- og fødselsforberedende kurs
 • Jordmorvakt og følgetjeneste til sykehus
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Barselgrupper
 • Prevensjonsveiledning

Kontaktperson: Jordmor på helsestasjonen
Telefon: 32711440 (kontortid). Vakttelefon: 480 60 352 Ambulanse: 113

e-post: marianne.tokt@sigdal.kommune.no

Individuelt tilpasset svangerskapsomsorg

Jordmor på helsestasjonen vil i samarbeid med din lege forsøke å gi best mulig omsorg under svangerskapet. Du kan gå annen hver gang til jordmor og lege, men vi setter selvfølgelig opp et individuelt program slik det passer for deg.

Man kan bestille time til jordmor allerede fra man planlegger å bli gravid til første positive graviditets test. Jordmor ønsker å komme i kontakt tidlig i svangerskapet for en samtale om livsstil og gi informasjon for å gi ett best mulig utgangspunkt for ditt svangerskap. Mange har store bekymringer tidlig i svangerskapet som kan være godt å snakke med jordmor med.

Hva gjør jordmor på svangerskapskontrollene?

 • Jordmor måler blodtrykk, undersøker urin, lytter på barnet, måler veksten av barnet og undersøker barnets leie. Av og til måler jordmor blodprosenten.
 • Det settes av god tid til informasjon og du må gjerne komme med spørsmål. Det kan være lurt å notere ned spørsmål, og ta dem med når du skal til kontroll.
 • Barnefar eller annen ledsager er selvfølgelig velkommen til å være med på kontrollene.

Du treffer jordmor på Sigdal helsestasjon: I hovedsak mandag, onsdag og fredag, men kan variere noe fra uke til uke.

Timebestilling, som er gratis på tlf.: 32711440, man kan også ta kontakt med SMS på jordmors vakttelefon: 480 60 352 og på jordmors e-post: marianne.tokt@sigdal.kommune.no Ved bruk av SMS eller e-post, er det viktig å ikke gi personsensitive opplysninger. E-post og SMS besvares fortløpende.

Fødsels- og foreldreforberedende kurs

Sigdal helsestasjon tilbyr svangerskapskurs til alle gravide. Barnefar eller annen ledsager er selvfølgelig velkommen til å delta sammen med den gravide.

Tidspunkt: Kurset holdes over 2 kvelder, av 2-3 timers varighet pr. kurskveld.

Kursavgift: Se gjeldende satser ved å klikke her.

Kursholdere: jordmor

Målsetting:

 • Gi økt trygghet til vordende foreldre gjennom kunnskap og opplysning
 • Skape fødelyst
 • Styrke deltakernes tro på egen evne til å mestre nye situasjoner

Kursprogram:

1. kurskveld:

 • Presentasjon ved Jordmor. Vaktberedskap
 • Foreldreforberedelse tanker rundt det å få barn.
 • Tilknytning til barnet i magen og samspill.
 • Viktige forandringer som skjer i kroppen under svangerskapet.
 • Svangerskapet en tid for omsorg.
 • Amming
 • Film «Bryst er best»
 • Råd og veiledning.

   

2. kurskveld:

 • Fødselsforberedelse
 • Når er fødselen i gang?
 • Hva skjer?
 • Fødestillinger/smertelindring
 • Film om fødsel
 • Reisemåte/transport
 • Når reise til fødeavdelingen?
 • Barseltiden – hva skjer?
 • Foreldreforberedelse – tanker rundt det å vente/få barn.
 • Samspill foreldre og barn, film.

Kan være at programmet endres. Kurs settes opp etter behov.

 

Når fødselen er i gang eller du har behov for jordmor utenom vanlig kontortid tar du kontakt med vakthavende jordmor. Har ikke jordmor vakt så tar du kontakt med fødeavdelingen der du har planlagt å føde.

Hjemmebesøk etter fødsel

I Sigdal kommer både jordmor og helsesykepleier på hjemmebesøk etter fødsel. Jordmor kommer ganske tidlig etter hjemkomst, mens helsesøster kommer litt seinere. Det kan i visse tilfeller være aktuelt med hjemmebesøk før fødselen. Jordmor tar telefonkontakt med alle som har født etter fødsel.

Du / dere får mulighet til å snakke med en som både har tid og kunnskap om de problemer som kan melde seg. Ikke vær redd for å be om råd eller hjelp, det er nettopp derfor jordmor kommer på besøk.

Temaer som er aktuelle:

 • samtale om svangerskapet
 • mor / fars opplevelse av fødselen
 • barseltårer ”
 • hvordan mor / familien har det - ny livssituasjon
 • ammeveiledning
 • renselse
 • evt. plager som sting, hemmorider, bekkenløsning
 • evt. vektkontroll av barnet
 • evt. Hb - kontroll av mor
 • Prevensjonsveiledning
 • Bekkenbunnstrening

Du kan lese mer på:

www.ammehjelpen.no

www.tvilling.no

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel

https://nhi.no/

http://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/gravide/

https://kjennliv.no/

 

Prevensjon

6- 8 uker etter fødsel er det vanlig med en etterkontroll hos lege hvor bla. prevensjon er et tema.