Kan sesongarbeidere i landbruket jobbe i karantenetida? Søk kommunelegen

Bønder som har behov for sesongarbeidere i landbruket, som man ønsker skal arbeide i karantenetida, skal utarbeide en søknad som sendes til kommunen.

Følg beskrivelse under for hva som skal med i en plan.
Det ligger også god veiledning om smitteverntiltak i lenkene nedenfor både fra Mattilsynet og Arbeidstilsynet i forhold til innkvartering.

Kommunelegen ønsker å vurdere søknaden i forhold til om den er smittevernmessig forsvarlig.

 

Hensikten med karantene er at man ikke skal smitte andre i samfunnet. Hvis sesongarbeidere i landbruket klarer å gjennomføre arbeidsdag/arbeidsoppgaver uten å være i kontakt med andre, kan det oppfylle karantenebestemmelsene.

1. Det må sendes søknad til kommunen med plan for hvordan smittevernhensynet skal ivaretas. Det innebærer krav til innkvartering, reisevei/transport/ arbeidssted (uten kontakt med andre), arbeidsoppgaver ++. Denne planen skal godkjennes av kommunen før sesongarbeiderne kan begynne å jobbe.

2. Det er ikke tillatt å utføre arbeidsoppgaver innenfor innhøsting av mat til ferskkonsum i karantene-tiden.

 

Nyttige lenker:

-          Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1

-          Bondelaget:   https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/kjoreregler-for-utenlandske-arbeidstakere-i-karantene

-          Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/

 

Sesongarbeiderene kan ikke plukke jordbær i karantene-tida. Når 14 dager med karantene er over og de er symptomfrie, så kan sesongarbeiderene utføre innhøsting av mat til ferskkonsum.