Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

2021-03-25-karantenehus_01

Karantene

Informasjon vedrørende karanteneregler.

Vi presiserer at personer som settes i karantene i all hovesak skal oppholde seg i eget hjem og holde avstand til andre i samme husstand. Dette gjelder også personer som evt. driver enkeltpersonforetak, brøyting og annet arbeid utenfor hjemmet, selv om en jobber alene.
Bakgrunnen for dette er at dersom det skulle skje en ulykke i arbeidet, eller om man kommer ut for en ulykke, der man har plikt til å stoppe for å hjelpe, vil man utsette andre og helsepersonell for fare (eventuell smittespredning).

Karantenetiden på 10 dager skal overholdes. I tillegg bør alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, som nærkontakt de siste 10 dager, teste seg.

Ved omfattende utbrudd som den situasjonen vi befinner oss i nå, vil smittesporingsteamet måtte vurdere hvert tilfelle utfra en helhetsvurdering. Hensikten er å beskytte risikogrupper ved raskest mulig å slå ned smitten og begrense ytterligere spredning. Tvilstilfeller vil av hensyn til forebyggende forsiktighet ved et lokalt utbrudd som dette, kunne bli vurdert strengere enn i andre mindre akutte faser i pandemien. 
 

Les mer om "karantene og isolasjon" på FHI`s sider her.
Plakat om "karantene og isolasjon" finner du her.