INFORMASJON OM KORONA

Lokal forskrift vedtatt 10.11.2020. - revidert 26.11.2020

KLIKK HER

Kommunalt FAU

Høsten 2006 ble det opprettet et kommunalt foreldreutvalg for skolene i Sigdal. Utvalget består av leder og nestleder for foreldreutvalget ved barneskolene på Nerstad, Eggedal og Prestfoss og på Sigdal ungdomsskole. Skolesjef er sekretær for utvalget. Foreldreutvalget har møte mandag i forkant av hvert møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur.Klikk her for møteplan

 

Samarbeid skole-hjem

Foreldreutvalget for grunnskole: FUG
Samarbeid skole-hjem : Sigdal kommunes samarbeidsbrosjyre

Møtereferat 2020/2021