Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Kommunalt FAU

Høsten 2006 ble det opprettet et kommunalt foreldreutvalg for skolene i Sigdal. Utvalget består av leder og nestleder for foreldreutvalget ved barneskolene på Nerstad, Eggedal og Prestfoss og på Sigdal ungdomsskole. Skolesjef er sekretær for utvalget. Foreldreutvalget har møte mandag i forkant av hvert møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur. Møteplanen for oppvekst finner du her .

 

Her er vi som sitter i KFAU

Kommunalt foreldreutvalg skoleåret 2021/2022

Samarbeid skole-hjem

Foreldreutvalget for grunnskole: FUG
Samarbeid skole-hjem : Sigdal kommunes samarbeidsbrosjyre