Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Kommunedirektørens oppgaver og myndighet er definert av kommuneloven og av de delegeringer og de føringer som Kommunestyret i Sigdal kommune gir administrasjonssjefen.

På sidene her finner du også mer om kommunedirektørens ledergruppe og kommunedirektørens kontor.

Jostein Harm er kommunedirektør i Sigdal kommune.