Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Kommuneplanens arealdel 2015-2030

Kommuneplan for Sigdal kommune ble vedtatt av kommunestyret 22.03.2018.
Kommuneplanen gjelder for hele Sigdal med unntak av delplanen for Norefjell Vest og delplanområdet Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Norefjell Vest har egen kommunedelplan og arbeider med egen delplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum er i gang.

Kommuneplanen er resultat av en lang og spennende prosess, og bygger blant annet på kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt 11.12.2015.

Kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter: