Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 11.12.2015. Sigdal kommune vil med dette rette en stor takk til alle som har engasjert seg i dette arbeidet, og som har kommet med innspill til den videre utviklingen av kommunen.

Kommunenplanens samfunnsdel 2015-2030 kan du lese her.

Kommuneplan samfdel vedtatt ks 11.12.15 - forsidebilde.jpg