Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Kompensasjon for sommeraktiviteter for barn og ungdom i Sigdal

Utdrag fra Kommunestyrevedtak av 24.06.2021:
“Kommunestyret bevilger inntil 100 000, kroner for barn og unges deltagelse på fritidsaktiviteter som organiseres i Sigdal kommune i sommerferien 2021. Sommerferien defineres fra og med uke 26 til og med uke 32.
Det er barn og unge inntil 20 år, som er bosatt i Sigdal kommune, som etter søknad kan få dekt sin deltakeravgift for organisert fritidsaktivitet.”

Det kan søkes om tilskudd på inntil 200 kroner som vil dekke hele eller deler av kostnaden for en fritidsaktivitet pr. skoleelev/lærling i Sigdal kommune.

Søknadsskjema finner du her.

Kvittering for deltakelse/betaling vedleggs søknaden.

Den enkelte må melde seg på aktiviteten og legge ut for deltakeravgift.

Eksempel på aktiviteter i Sigdal som vil kompenseres for:

  • Leier i regi av lag og foreninger
  • Aktivitetsdager
  • Kulturaktiviteter (besøk ved museer, konsert og lignende.)
  • Turorientering

 

Søknadsfrist fredag 20.08.2021

Søknadsbehandling og utbetaling starter i uke 34.

Kontaktpersoner:
Uke 27 og 28 - Monica Winther, konstituert leder kultur og idrett
Uke 29, 30, 31 og 32 - Hanne Bredde Viig, oppvekstsjef