Gjør risikovurdering og lag plan for gjennomføring av arrangementer

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

Hvis en ønsker kommuneoverlegens vurdering om smitteverntiltakene kan gjennomføres tilfredsstillende, så må risikovurdering og plan for gjennomføring oversendes til beate.smetbak@modum.kommune.no

FHI`s generelle råd for arrangementer finner du her.

Covid-19-forskriften og myndighetenes gjeldende smittevernråd finner du her.

Her finner du/dere hjelp i et skjema for vurdering av risiko ,samt en sjekkliste for godt smittevern når arrangemenet skal finnes sted:

Riksikovurdering av arrangementer
Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer

Arrangementer med inntil 200 personer:
Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Med arrangement menes:

1. Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper

2. Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver

3. Andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

4. Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

5. De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Ved arrangement  av private sammenkomster med inntil 20 personer bør det også gjøres en risikovurdering om smitteverntiltakene kan gjennomføres tilfredsstillende.