Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Kreftkoordinator

Kommunens kreftkoordinator skal være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

Å bli rammet av kreft kan være tøft. Mange sliter med sorg, kriser, ulike spørsmål og bekymringer rundt behandlingen, økonomi, nettverk, jobb og familie. Det kan være godt å ha en person og kontakte eller noen å snakke med. Kreftkoordinator kan være et bidrag til å gjøre hverdagen bedre for deg om er rammet av kreft, og til pårørende som er berørt.

Kreftkoordinator kjenner til hjelpetilbudet som finnes i kommunen og samordner tilbud og tjenester rundt kreftpasienter. Koordinatoren har jevnlig dialog med omkringliggende sykehus og bidrar til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.

Kreftkoordinatoren kan tilby:

  • Hjemmebesøk.
  • Støttesamtaler til pasient og eller pårørende.
  • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering eller livets slutt.
  • Hjelp til at pasient og pårørende får et koordinert tilbud.

Tjenesten er et lavterskeltilbud og det er ikke nødvendig med søknad til kommunen for å få kontakt med kreftkoordinator.

Kontakt Kreftsykepleier Siri Solberg, tirsdager 09 - 14 på telefon 906 75 647