Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Kreftkoordinator

Kommunens kreftkoordinator/palliasjonskontakt skal være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

Å bli rammet av kreft kan være tøft. Mange sliter med sorg, kriser, ulike spørsmål og bekymringer rundt behandlingen, økonomi, nettverk, jobb og familie. Det kan være godt å ha en person og kontakte eller noen å snakke med. Kreftkoordinator kan være et bidrag til å gjøre hverdagen bedre for deg som er rammet av kreft, og til pårørende som er berørt.

Kreftkoordinator kjenner til hjelpetilbudet som finnes i kommunen og samordner tilbud og tjenester rundt kreftpasienter. Koordinatoren har jevnlig dialog med omkringliggende sykehus og bidrar til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.

Kreftkoordinatoren kan tilby:

  • Hjemmebesøk.
  • Støttesamtaler til pasient og eller pårørende.
  • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering eller livets slutt.
  • Hjelp til at pasient og pårørende får et koordinert tilbud.

Tjenesten er et lavterskeltilbud og det er ikke nødvendig med søknad til kommunen for å få kontakt med kreftkoordinator.

Kontakt Palliativ sykepleier Andrea Mørch Müller.

Kontortid: tirsdager  08.30 - 15.00. Telefontid: hverdager 9.00 - 14.00, tlf: 90 67 56 47.