Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Ringerike krise- og kompetansesenter

Krisesenter er et lovfesta tilbud til alle mennesker som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Det kan være ulike former for vold; fysisk vold, psykisk vold, kontrollerende adferd, materiell vold, seksuell vold, latent vold, o.a. Man trenger ikke henvisning eller timeavtale, det er bare å ta kontakt  hele døgnet – året rundt.  Senteret er et beskytta botilbud, men man trenger ikke  bo på senteret for å få hjelp. Det tilbys også dagsamtaler. Sigdal kommune er med i et interkommunalt samarbeid: Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner.

Telefon  32 17 06 90
E-post:  krisesenteret@ringerike.kommune.no
Adresse:  Hov Alle 32, 3512 Hønefoss
Nettside:  http://www,krisesenteret.info
Facebook  Krisesenteret i Hønefoss