INFORMASJON OM KORONA

Lokal forskrift vedtatt 10.11.2020. - revidert 26.11.2020

KLIKK HER

Kultur, idrett og fritid

Kultur og idrettsstipend 2020

Kultur og idrettsstipend tildeles enkelt personer eller grupper etter søknad. Mottakere av stipendet må bo, virke eller være fra Sigdal kommune. Stipendet er på 5.000 kroner og kan deles ut til en eller flere søkere. Søknad om stipend sendes elektronisk til Sigdal kommune.

Søknadsfristen er 15.nov 2020

Tilskuddsportalen

Sigdal kommune er med i Tilskuddsportalen - en oversikt over tilskudd lag, foreninger, kommune og andre kan søke på. 

Fritid 123 tilbyr gode aktivitetstilbud

Fritid 123: Meningsfull fritid sammen med andre! Modum, Sigdal og Krødsherad kommune samarbeider om Fritid 123. Et mål er at det skal være lett for alle innbyggerne i kommunene å finne gode aktivitetstilbud.

Kultur

Sigdal kommune har et rikt spekter av lag og foreninger innen idretter og ulike allmenne foreninger- og formidling av kunst. Kulturkontoret for Sigdal har ansvaret for kultur- og ungdomsarbeid i kommunen. Hos oss finner du informasjon om barne- og ungdomstiltak, spillemidler til idrett og anlegg, arrangement, lag/organisasjoner etc.