Kultur

Sigdal kommune har et rikt spekter av lag og foreninger innen idretter og ulike allmenne foreninger- og formidling av kunst. Kulturkontoret for Sigdal har ansvaret for kultur- og ungdomsarbeid i kommunen. Hos oss finner du informasjon om barne- og ungdomstiltak, spillemidler til idrett og anlegg, arrangement, lag/organisasjoner etc.

Virksomheten omfatter bibliotek, kultur og fritidstilbud, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og kulturminner og kulturmiljøer. Virksomhetsområdet omfatter både kommunale tjenester og virkemidler som benyttes overfor det frivillige kulturliv. Virksomheten er et service- og koordineringsorgan som gjennom samarbeid, tilrettelegging, og økonomiske virkemidler skal være pådriver for lag/organisasjoner o.a. innenfor området.