Kulturmidler

Kulturmidlene fordeles èn gang i året, og søknad må sendes innen de frister som er fastsatt nedenfor.

Saksgang:

  • Idrettslaga sender sine søknader til Sigdal idrettsråd innen den fristen som idrettsrådet setter.
  • Sang- og musikklaga sender sine søknader til Sigdal musikkråd innen den fristen som musikkrådet setter 
  • Idrettsrådet og musikkrådet sender sine anbefalinger av søknadene til Sigdal kommune v/kulturkontoret innen 1.mai
  • Andre lag sender sine søknader elektronisk til Sigdal kommune innen 1.mai
Søknadsskjema:

Søknader sendes elektronisk.
Skjemaet finner du her.

Idrettslag og sang/musikklag får søknadsskjema fra henholdsvis Sigdal idrettsråd og Sigdal musikkråd

Saksbehandlingstid:

Hovedutvalget behandler saken i mai måned.

Kontaktperson:

Kultur- og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen,
Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss
Tlf: 32711400

hilde.teksle.gundersen@sigdal.kommune.no

Andre opplysninger viktig å merke seg:

For sent innkomne søknader kan ikke forvente å bli tildelt kulturmidler.