Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Kulturpris

Sigdal kommunes kulturpris tildeles enkeltpersoner, lag/foreninger eller institusjoner som gjennom sin innsats har utmerket seg positivt for Sigdal kommune.
 

Kulturpris.jpg

Prisen er en bronseminiatyr Chr. Skredsvig "Mannen med katten". Miniatyren er laget av Christine Reintz som var gift med avdøde billedkunstner Nils Aas som laget monumentet "Mannen med katten" som står i Eggedal sentrum.

Kulturprisen deles ut annethvert år, og ble delt ut første gang i 2012.
Statuttene kan du lese her.

Tildelte kulturpriser:

2020: Knut Aabø
2018: Sigrid Kvisle
2016: Magne Løiten
2014: Arne Svarstad
2012: Olaf B. (Tutt) Haugen