Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Offentlig ettersyn med frist 26.09.2016

Reguleringsplan for Kopseng steinbrudd del av Gnr. 130 Bnr. 1.
Hovedutvalget for næring og drift i Sigdal har i møte 16.06.2016 vedtatt å legge reguleringsplan for Kopseng steinbrudd ut på offentlig ettersyn.
Området ligger langs fv. 287 på Kopsengsletta, ca. 6 km. sør for Eggedal sentrum.
 

Kart          Bestemmelser          Vedtak          Planbeskrivelse

For ovennevnte gjelder:
Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 15.08.2016 - 26.09.2016. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Sigdal kommune v/teknisk sektor, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 26.09.2016.

 

Reguleringsplanen kan også sees ved teknisk sektor, 3350 Prestfoss.

 

Prestfoss, 08.08.2016