Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Planprogram

Det er varslet oppstart av reguleringsplan på Fossheim i Prestfoss, på området der næringshagen ligger. I den forbindelse er det laget et planprogram som nå er på høring. Høringsfristen er 6. april.

 

Forslag til planprogram finner du her.

Innspill og spørsmål rettes til Blink Hus Arkitekter AS, Fayesgate 7, 3110 TØNSBERG eller

eyolfae@blinkhus-arkitekter.no med kopi til post@sigdal.kommune.no