Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Kommunal planstrategi 2016-2019

Sigdal kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi. Forslag til vedtak av strategien til kommunestyret, legges nå ut til offentlig høring i 30 dager jf. plan- og bygningsloven § 10-1.
 

Planstrategien er første steg i kommunens langsiktige planlegging hvor kommunens utviklingstrekk og utfordringer drøftes. Sentralt i utarbeidelse av planstrategien er vurderinger og prioriteringer av planbehovet i valgperioden.

Dokumentene kan leses her:

Evt. innspill til planstrategien kan sendes elektronisk til post@sigdal.kommune.no innen 4. februar.