Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Høring offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Søland langsetermark vest på gnr. 136 og bnr. 5 er ute på høring/offentlig ettersyn med frist for innspill 15.01.2019.

Offentlig ettersyn med frist 15. januar 2019

Hovedutvalg for næring og drift har i møtet 15.11.2018 vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut på offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Søland langsetermark vest på gnr. 136 bnr. 5.
Området ligger i Eggedal, nær grensa til Nore og Uvdal, øst for Storvassåsen og sør for Frøvoldseter. Formålet med planen er å legge til rette for fortetting i tidligere regulert område. Planen vil erstatte reguleringsplan Sølnad langsetermark med planID 1997002.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 27.11.2018 - 15.01.2019.
Eventuelle merkander til planforslagene sendes til Sigdal kommune v/teknisk setkor, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no innen 15.01.2019.

Reguleringsplanene kan også sees på kommunehuset, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.