Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Nytt offentlig ettersyn med frist 17.11.2016

Reguleringsplan for Søland Langsetermark øst gnr. 136 bnr. 5.
Reguleringsplan for Sølnad Langsetermark øst legges ut på nytt offenltig ettersyn. Planen var på offentlig ettersyn i 2002 og det ble 11.09.2013 vedtatt å gå til mekling med Fylkesmannen. Denne lbe ikke gjennomført. Planen ble utsatt blant annet på grunn av at den lå innenfor vurderingsområde for Trillemarka-naturreservat. Området ligger sør for Frøvollseter med avkjøring ved Pletan i Eggedal.

 

Kart     Bestemmelser     Vedtak     Planbeskrivelse     Konsekvensutredning

For ovennevnte gjelder
Planforslaget er lagt ut til offenltig ettersyn i perioden 04.10.16 - 17.11.16.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Sigdal kommune v/teknisk sektor, 3350 Prestfoss eller til post@sigdal.kommune.no innen 17.11.2016.
Reguleringsplanen kan også sees ved teknisk sektor, 3350 Prestfoss.