Kunst og kulturopplevelser

Sigdal - en del av Kunstnerdalen midt i Buskerud

I Sigdal finner du kunstnerhjemmet til gullalderkunstnerne Th. Kittelsen og    
Chr. Skredsvig. Begge kunstnerhjemmene er godt bevart og åpne i sommerhalvåret. Chr. Skredsvigs hjem Hagan åpnet sommeren 2016 nytt galleri; Galleri Skredsvig.

Sigdal museum og Buskerud Folkemusikksenter ligger  i Prestfoss sentrum.

Eggedal Mølle/Tveitensamlingene med oppgangssag ligger ca. 1 km syd for Eggedal sentrum. Museer og kunstnerhjem driftes av Buskerudmuseet.

På veien mot Greenskogen, fv 131 retning Vatnås kirke, ligger Greencellene. Krigsminne med autentiske gjenoppbygde celler og informasjonstavler om "Gutta på skauen".
Videre langs fv 131 ligger Vatnås kirke som er en korskirke i tre frava 1660. Inventar skåret Christopher Ridder, gotisk krusifiks fra ca. 1250, gammel altertavle, relikvieskrin, korskille og prekestol. Olavskilden. 3. minutters gange opp i åsen nord øst for kirken, hadde ry for helbredende kraft langt inn i protestantisk tid. Så sent som i 1815 fikk Vatnås kirke over 100 gaver årlig.