Ledige stillinger i Sigdal kommune

Sigdal kommune har flere ledige stilinger: sykehjemslege, faste stillinger og helgestillinger på Sigdalsheimen, driftsleder/virksomhetsleder og fritidskontakter. Under les mer finner du mer informasjon og link til utlysningene.

Sigda kommune har følgende ledige stillinger:

  • Sykehjemslege, 60% fast. Søknadsfrist 03.03.2020.
  • 60-100% fast stilling skjermet enhet ved Sigdalsheimen. Søknadsfrist 01.03.2020.
  • 60-80% fast nattstilling skjermet enhet ved Sigdalsheimen. Søknadsfrist 01.03.2020.
  • Div. helgestillinger på skjermet enhet ved Sigdalsheimen. Søknadsfrist 01.03.2020.
  • Driftsjef/virksomhetsleder teknisk sektor. Søknadsfrist 04.03.2020.
  • Fritidskontakter - åpen søknadsfrist.

Mer informasjon om stillingene og elektronisk søknad finner du her.