Legetjenester

Legesenteret i Prestfoss har egen nettside

Det er opprettet en nettside for Legesenteret i Prestfoss, www.prestfosslegesenter.no. Pasientene kan bestille time og medisiner inne på denne siden. Det koster kr. 6,- pr. melding.

Legetjenester i Sigdal kommune

Legetjenestene i Sigdal består av kommunelege, fastlegeordningen, sykehjemslege, skole- og helsestasjonslege, legevaktstjeneste, turnuslegeordning, drift av Eggedal legekontor ("utekontor") og drift av Prestfoss legesenter i samarbeid med fastlegene.