Litt info om hovedopptaket 2022/2023

Søknadsfrist for barnehageopptak 2022/2023 var 01.02, og barnehagene er nå i ferd med å gå gjennom alle søknadene og prioritere plasser ut fra opptakskriterier.

Ved hovedopptak har kommunens plikt til å tilby alle en plass til de som har rett til plass. Rett til plass er hjemlet i barnehageloven § 16.

Alle søkere som har rett til barnehageplass, vil få et tilbud om en barnehageplass ca. medio mars.

Tilbud om barnehageplass vil gis med i fra måneden retten til plass er oppfylt: dvs 

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass vil få tilbud om en barnehageplass fra august av.
  • Barn som fyller ett år i september vil få tilbud om oppstart innen utgangen av september, 
  • Barn som fyller et år i oktober vil få tilbud om oppstart innen utgangen av oktober og
  • Barn som fyller ett år i november vil få tilbud om plass innen utgangen av november.
  • Eldre barn tilbys plass med oppstart i august/september avhengig av innkjøring/tilvenningsperiode.

Dersom det ikke er plass i den barnehagen du ønsker, kan du få tilbud om plass i en annen barnehage.
Dersom du ikke får sitt første ønske om plass oppfylt, har du rett til å stå på søkerliste ved barnehagene som var oppgitt som første ønske. Dersom det blir ledige plass i løpet av barnehageåret, er det søkere som står på søkerlisten ved denne barnehagen som skal tilbys plass først i samsvar med fastsatte opptakskriterier. En søker som står på søkerliste skal dermed tilbys plass før en søker som ikke står på søkerlisten.  (Søker som etter barnehageloven § 18 har rett til prioritet skal gå foran ved tildeling av plass.

Frist for å takke ja/nei til tibudet er 1 uke etter at tilbudsbrevet er mottatt.
Svar sendes barnehagene som har gitt tilbud om plass.

 

 Mer info om rett til plass, klageadgang m.m. får du her