INFORMASJON OM KORONA

Lokal forskrift vedtatt 10.11.2020. - revidert 19.11.2020

KLIKK HER

Møtekalender/sakspapirer


 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 06
19
16
11
10
03
Arbeidsmiljøutvalget 19
03
02
02
Eldrerådet 21
03
12
04
25
17
Formannskapet 09
06
20
03
19
16
30
20
10
11
25
18
10
22
03
Hovedutvalg for helse og sosial 21
12
04
22
25
17
Hovedutvalget for næring og drift 23
12
14
04
27
08
19
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 22
18
13
04
11
13
26
18
Kommunestyret 20
26
30
25
24
05
10
17
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20
02
11
04
24
16
Ungdomsrådet 16
11
24
16
Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd 05
23