Møteopptak

På grunn av koronapandemien er ikke politiske møter åpne for tilhørere, og de blir derfor streamet eller det blir gjort opptak.
Det ble avholdt dialogmøte for råd og utvalg 04.06.2020, opptak fra møtene legges under møteopptak og de enkelte råd og utvalg.
Møter i formannskapet og kommunestyret streames, og lagres på youtube.